S novou odrůdou nám pšenka kvete

V Jihomoravském kraji nedaleko Znojma ve vesničce Prosiměřice sídlí firma zabývající se zemědělskou produkcí. Požádali jsme Ing. Jaroslava Zajíce hlavního agronoma AGRO Stošíkovice, s. r. o., aby se podělil o své zkušenosti s pěstováním odrůdy ozimé pšenice Magister. Tuto odrůdu s největší objemovou hmotností ze všech registrovaných odrůd v České republice tam pěstují na 250 hektarech, tedy téměř na 20 % všech pozemků osetých pšenicí.

„Podnik se specializuje pouze na rostlinnou výrobu, proto musí být veškeré pěstované plodiny vysoce kvalitní. Hospodaříme na 1950 ha orné půdy a 150 ha sadů. Na orné půdě pěstujeme 1200 ha pšenice, 332 ha ozimé řepky, 330 ha hrachu na zrno a zbytek výměry zaujímá kukuřice na zrno. Zejména ozimou pšenici prodáváme s vysokou potravinářskou kvalitou, protože je rozhodující plodinou podniku,“ uvedl Ing. Zajíc.
V Prosiměřicích si uvědomují, jak důležité jsou kvalitní předplodiny, což vysvětluje výměru, kterou zaujímá hrách a řepka. „Pšenici vybíráme takovou, aby splnila požadavek vysoké potravinářské kvality, protože rostlinnou výrobu máme postavenou přednostně na kvalitních odrůdách. V roce 2006 jsem se dostal k osivu ozimé pšenice Magister, která byl v té době registrována v evropském katalogu. Tato odrůda německého původu byla v registračních zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v letech 2006–2008, u nás je registrována od roku 2009,“ připomněl.

Kvalitní předplodiny

V AGRO Stošíkovice byla letos ozimá pšenice vyseta celkem na 1205 ha, z toho 220 až 250 ha zaujímala odrůda Magister. „Každým rokem ji pěstujeme po hrachu, řepce i pšenici. Pokud ji budeme sít pouze po předplodinách či řepce a hrachu, velmi pozitivně se to na odrůdě projeví. Velkou výhodou odrůdy Magister je, že vychází perfektně i po pšenici, i když po hrachu a řepce je vyšší výnos,“ konstatoval Ing. Zajíc.
Ve firmě využívají osevní postup, při kterém jdou maximálně dvě obilniny po sobě, proto byla do osevního postupu zařazena ještě kukuřice na zrno. Její nevýhodou je však pozdnější sklizeň a problém se slámou a jejím zapravením. Od příštího roku plánují v Prosiměřicích rozšířit výměru kukuřice na 200 ha, protože se jeví jako cenově zajímavá komodita.

Dosažené parametry

Tato odrůda vynikající potravinářské kvality E disponuje velmi vysokou objemovou hmotností. Jde o odrůdu s nejvyšší hodnotou objemové hmotnosti v sortimentu registrovaných odrůd. Obsah N-látek zaznamenaný během loňského i letošního roku v Prosiměřicích byl v rozmezí 14 až 16,5 procenta. Je zajímavě, že ani po letošních vydatných deštích obsah dusíkatých látek neklesl. Objemová hmotnost byla o trochu nižší a pohybovala se v rozmezí 780–796 g/l. Na letošní deštivý rok jsou výborné parametry i pádové číslo v rozmezí 256 až 270 s, Zelenyho test 45 až 60 ml, lepek v rozmezí 35 až 38.
„S kvalitativními parametry jsem byl spokojený také u jiných odrůd, i když nebyly takové výnosy jako v předcházejících letech. Například Apache, který byl jednoznačně nejlepší, dosáhl letos výnosu 7,98 t/ha. U Magisteru jsme po hrachu, řepce i pšenici získali kolem 6 t/ha, avšak nutno zdůraznit, že ve vynikající kvalitě. Výnos sice letos nebude enormní, ale kvalitativní parametry budou mnohem lepší než v předchozích letech,“ upřesnil J. Zajíc.

Pěstební technologie

Základem úspěchu pěstování ozimé pšenice je založit porost tak, aby dosahoval optimálního počtu jedinců na metr čtvereční. V AGRO Stošíkovice pěstují původní branišovické odrůdy a současně zkoušejí nové. Tak se dostali i k odrůdě Magister z Německa. Také příští rok mají v plánu vyset kolem 200 až 250 ha. „Bylo by riskantní vsadit na jedinou odrůdu, je dobré pěstovat nejlépe čtyři odrůdy různé ranosti. I menší zemědělec by měl pěstovat více odrůd kvůli načasování sklizně, ošetření i vlivu ročníku. Počasí může s jednou odrůdou zatočit a druhá to ustojí,“ varoval Ing. Zajíc.
Jaroslav Zajíc uvedl, že na Znojemsku začínají sít 17. až 20. 9. s počátečním výsevkem 175 kg/ha. Následně aplikují směsné NPK hnojivo (+Mg a S) pod patu v množství od 150 do 180 kg/ha. „Na podzim poslední tři roky provádíme kompletní ochrana plevelů, jen tak se nám podaří udržet porosty z jara čisté a nemusíme ošetřovat. Je to náskok pro jarní vývoj porostu o nemusíme se bát, že plevele odeberou pšenici tolik potřebný dusík. Jarní přihnojení provádíme rozmetadly značky Amazone a Bredal podle počasí, únosnosti půdy a nitrátové směrnice. První dávka dusíku se pohybuje od 70 do 90 kilogramů ve formě močoviny. Jako další se aplikuje síran amonný, který se doplní opět močovinou, tak aby se celková dávka dusíku pohybovala kolem 170 až 180 kilogramů na hektar podle předchozího rozboru půd a rostlin,“ uvedl hlavní agronom.
Podotkl, že častým problémem je chundelka metlice. „Abychom zabránili jejímu přemnožení, provádíme zmíněné podzimní ošetření. V některých ročnících je možné podle jarního počasí také pšenici vláčet, někdy jsme pšenici projeli lehkými branami za účelem rozrušení povrchového škraloupu a provzdušení. Porost vypadal sice jako potrhaný, ale po týdnu bylo jasně patrné o kolik ošetřená pšenice poskočila. Občas dojde při tomto zákroku i k výpadku rostlin, ale vzhledem k dobrému odnožování odrůdy Magister a jarnímu použití regulátoru růstu se porost rychle zapojí,“ ocenil odnožovací schopnost odrůdy Magister Ing. Zajíc.

Chemická ochrana

Agronom AGRO Stošíkovice uvedl, že na jaře aplikují do ozimé pšenice regulátor růstu při BBCH 28–29. Dále uskutečňují dvě chemické ochrany proti houbovým chorobám. První ošetření provádějí kolem 17. až 19. dubna k ochraně listové plochy. V termínu kolem 10. až 20. 6. ošetřují při dodržení ochranné lhůty před sklizní proti braničnatkám a fuzáriím v klasu. Zdůraznil také, že každý zemědělec si musí zkoušet přípravky sám: „Každý rok se učíte, protože každý rok je jiný a je to velká zkušenost.“

Agronomické vlastnosti a zdravotní stav

Magister je pozdní odrůda ozimé pšenice vhodná do všech výrobních oblastí. Pekařská jakost elitní, má velice dobrou objemovou hmotnost, jako pšenice je mezi „éčky“ se slušným výnosem. Materiál je bohužel pozdní, ale Magister je výnosnější než Akteur, který se v současné době využívá jako kontrolní odrůda ÚKZÚZ. Rostliny jsou vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou.
Na základě hodnocení ukázek ÚKZÚZ z ročníků 2005/2006 a také výsledků zkoušek pro registraci BSA v Německu má Magister vysokou odolnost vůči vyzimování a velmi dobrou odolnost vůči plísni sněžné. Toto se potvrdilo i v letošním roce s dlouho ležícím sněhovou pokrývkou. V průběhu registračních zkoušek dostal Magister jedno z nejlepších hodnocení odolnosti proti fuzariózám v klasu i obsahu DON jak v polních pozorováních, tak i v testech.
Objem pečiva je velmi vysoký, obsah dusíkatých látek vysoký, hodnota Zelenyho testu je středně vysoká, vaznost mouky velmi vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká a objemová hmotnost velmi vysoká.
V roce 2010 se pěstoval na 5,14 % množitelských ploch, což se zdá na první pohled nízké číslo. Je však třeba si uvědomit, že ačkoli je registrovaných 70 odrůd, tak se jich množí kolem 130 a ta největší nepřesahuje 8 % množitelských ploch. Jde tedy o šestou nejmoženější odrůdu na množitelských plochách za rok 2010 v České republice.

Klíčové informace:
• Od roku 2009 je u nás registrována odrůda ozimé pšenice Magister s potravinářskou kvalitou E.
• Tuto odrůdu s největší objemovou hmotností ze všech registrovaných odrůd v České republice pěstují ve firmě AGRO Stošíkovice, s. r. o., na 250 hektarech.
• Výhodou odrůdy Magister je, že vychází perfektně i po pšenici, i když po hrachu a řepce je vyšší výnos.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *