Rozkvetlé louky ozdobou krajiny

Jistě se mnou budete souhlasit, že pohled na rozkvetlou louku je velmi příjemný. Lahodí oku i duši. To je ale pouze jedna z mimoprodukčních funkcí druhově bohatých květnatých luk. Jak ve svém článku v tematické příloze odborného časopisu Úroda č. 4/2004 uvádí Ing. Pavel Šrámek, pro vyváženost krajiny mají zásadní význam. Dochází na nich k přirozenému koloběhu hmoty a přitom se dají využívat i v extenzivních chovech zvířat. Jsou také rezervoárem rostlinných genetických zdrojů.

Bohužel, většina přirozených lučních společenstev není u nás v příznivém stavu. Některé ještě lze zachránit správným ošetřováním (optimální je kosení v kombinaci s občasnou podzimní pastvou a omezené hnojení dusíkem), jiné potřebují pro svoji obnovu razantnější, ale zároveň citlivý zásah člověka. Ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří, kde ing. Šrámek působí, se touto problematikou zabývají již několik let, a tak jsou schopni dát konkrétní doporučení.
Na prvním místě je již zmíněné obhospodařování. Je-li ale porost druhově chudý, je třeba jej vylepšit přísevem směsi bylin, která botanickým složením odpovídá alespoň částečně skladbě přirozených porostů v dané oblasti. Jak sestavit příslušnou směs a jak dále při přísevu postupovat, se můžete dočíst právě v onom článku. Dozvíte se v něm také, že je možné květnatou louku založit přímým výsevem. Tento postup je pochopitelně složitější a časově i finančně náročný. Navíc vzejitím porostu starost nekončí. Každé louce je třeba věnovat pozornost, chceme-li, aby byla pro kulturní zemědělskou krajinu i pro nás přínosem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *