Řepkové novinky vynikají výkonností

Společnost Agrofinal, která zastupuje francouzskou osivářskou firmu Euralis, je na trhu České republiky známá především prostřednictvím zastupování hybridů slunečnice a kukuřice. V posledních letech však výrazně promluvila i do odrůdové skladby osiv ozimé řepky, především vynikajícími odrůdami ES Nectar, ES Astrid a ES Alegria, jež patřily mezi nejprodávanější liniové odrůdy v České republice. Letos uvede společnost Agrofinal úplně nové liniové odrůdy nejnovější generace šlechtění s názvy ES Valegro a ES Mambo, ale především dlouho očekávanou hybridní novinku s názvem ES Imperio, která je produktem nejnovějšího šlechtění ozimé řepky a svou genetickou výbavou posouvá pomyslnou výnosovou laťku velmi vysoko.

ES Imperio je v závěrečné fázi testování v registračních zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a připravuje se jeho registrace v České republice. Ve společném evropském katalogu je tento hybrid již čerstvě zapsán vzhledem k loňské registraci na Slovensku, v Polsku a ve Francii. Díky tomu může být v letošním roce s předstihem uveden i na český trh.

ES Imperio – dobyvatel řepkových polí

ES Imperio je středně raná hybridní odrůda s excelentní výkonností do teplejších i chladnějších oblastí pěstování ozimé řep­ky. Novinka disponuje rekordně vysokým a stabilním výnosem semene ve všech regionech a překonává tak naprostou většinu hybridů, které jsou v České republice pěstovány na běžných plochách.

Vyniká také vysokým obsahem oleje v semeni a velmi dobrou odolností proti všem houbovým chorobám. Rostlina je středního vzrůstu, se silnou větvicí schopností, po zasetí má rychlý počáteční růst a vynikající přezimování. Na jaře má středně rychlý start do vegetace, středně raně kvete, má výbornou odolnost proti poléhání a před sklizní je vynikající v rovnoměrnosti dozrávání porostu. Hybrid ES Imperio má velmi dobrou protistresovou schopnost a velmi dobře snáší sucho ve všech fázích vegetace. Je také tolerantní k různorodým půdním podmínkám.

Tento hybrid je vhodný i pro výsevy po agrotechnickém termínu. Výsev se doporučuje do 45–50 semen na metr čtvereční při dobrém zpracování půdy v agrotechnickém termínu. Jedná se o velmi žádaný a rychle nastupující hybrid v Evropské unii, zvláště v Německu, Polsku a na Slovensku.

První registrace tohoto hybridu proběhla ve Francii v roce 2015, zaregistrován je od roku 2016 i v Polsku a na Slovensku. V České republice je hybrid ve třetím roce zkoušení registračních zkoušek ÚKZÚZ a připravuje se česká registrace pro příští rok. V prvních dvou letech zkoušení exceloval svým vysokým výnosem. V roce 2015 to bylo 6,73 t/ha (117 %) a v následujícím roce 5,41 t/ha (108 %). Svoji výjimečnost navíc potvrdil v pokusech POP SPZO SK 2016, kde získal skvělé třetí místo s výnosem 5,25 t/ha, s minimálním odstupem oproti vítěznému hybridu, který poskytl výnos 5,27 t/ha.

ES Mambo – (ne)bezpečně výnosná linie

ES Mambo je středně raná až středně pozdní odrůda s vynikající výkonností do teplejších oblastí a při běžném termínu setí i chladnějších oblastí pěstování ozimé řepky. Na liniovou odrůdu disponuje velmi vysokým a stabilním výnosem semene, který bez problému dokáže konkurovat nejlepším hybridům, dále pak vysokým obsahem oleje v semeni a velmi dobrou odolností proti všem houbovým chorobám.

Rostlina je nižšího vzrůstu, se silným bočním větvením, po zasetí má středně rychlý počáteční růst a velmi dobré přezimování. Na jaře má pozvolný start do vegetace, středně raně kvete, má výbornou odolnost proti poléhání a před sklizní je vynikající v rovnoměrnosti dozrávání porostu. Díky pozvolnému jarnímu startu lépe odolává pozdním jarním, takzvaným meruňkovým mrazům.

Odrůda ES Mambo má velmi dobrou protistresovou schopnost a velmi dobře snáší sucho. Je také tolerantní k různorodým půdním podmínkám. Odrůda vyniká i kvalitativními parametry, obsah glukosinolátů v semeni je velmi nízký, stejně tak obsah kyseliny erukové.

Tuto odrůdu je vhodné pěstovat při střední až vyšší intenzitě. Výsev je doporučován do 65 semen na metr čtvereční při dobrém zpracování půdy v agrotechnickém termínu. Odrůda je méně vhodná pro výsevy po agrotechnickém termínu.

Jedná se o velmi žádanou a rychle nastupující odrůdu v Evropské unii, zvláště ve Francii. První registrace této odrůdy proběhly ve Francii a Velké Británii v roce 2014. Obě poukazují na velkou plasticitu této výjimečné odrůdy. Vzhledem k tomu, že bylo pro český trh uvolněno určité množství osiva již pro letošní rok, dostanou někteří pěstitelé možnost si v předstihu vyzkoušet tuto top novinku na svých polích.

ES Valegro – patriot českých polí

ES Valegro je středně pozdní odrůda s velmi dobrou výkonností do teplejších oblastí pěstování ozimé řepky. Odrůda vyniká vysokým a vyrovnaným výnosem semene, stejně tak jako vysokým obsahem oleje v semeni a značnou odolností proti všem houbovým chorobám.

Rostlina je středně vysokého vzrůstu, má velmi dobré rozvětvovací schopnosti, po zasetí má středně rychlý počáteční růst a velmi dobře přezimuje. Na jaře pozvolna nastupuje do vegetace, středně raně až středně pozdně kvete a před sklizní rovnoměrně dozrává. Snáší také velmi dobře přísušky během vegetace a je tolerantní k různým půdním podmínkám. Odrůda vyniká i kvalitativními parametry, obsah glukosinolátů v semeni je velmi nízký, stejně tak obsah kyseliny erukové.

Tuto odrůdu je vhodné pěstovat při střední až vyšší intenzitě. Výsev je doporučován do 65 semen na metr čtvereční při dobrém zpracování půdy a v agrotechnickém termínu. Výsevy po agrotechnickém termínu se nedoporučují.

Odrůda je kromě Polska a Slovenska zaregistrována od roku 2016 i v České republice a je zařazena i do Seznamu doporučených odrůd. V letošním roce je uváděna na český trh poprvé.

Polní dny po celé republice

Zájemci z řad zemědělské veřejnosti mohou letos naše nové odrůdy a hybridy vidět během května a června na pokusných stanovištích a polních dnech v různých lokalitách celé České republiky. Těší nás, že můžeme pěstitelům nabídnout absolutní novinky, které momentálně patří k výnosové špičce.

Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč.

Milan Spurný

Agrofinal s. r. o.

Foto:

Poprvé byl ES Imperio spatřen na polích Zbirožské a. s.

ES Mambo – (ne)bezpečně výnosná linie

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *