Řepka překonává i ty nejpesimističtější odhady

Letošní produkce ozimé řepky bude nejnižší za posledních několik let. Již podzimní osev nedosáhl kvůli počasí úrovně minulých ročníků. Zásadně se však na současné situaci podepsal průběh zimy a časného jara. Podle posledních odhadů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin se bude letos sklízet pouhých 420 – 460 tis. tun řepkového semene.

Jak se mohou dozvědět účastníci Polních kázání pořádaných Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) během května a června po celé České republice, i oproti odhadům, s kterými svaz seznamoval pěstitele během března, se situace ještě výrazně zhoršila. Ing. Jaromír Šaroun z agronomické služby SPZO 29. května ve Vilémově, jednom ze čtrnácti míst konání akce spojené s prohlídkou odrůdových pokusů, k tomu uvedl, že ještě na jaře se výnos odhadoval asi na 2,55 t/ha a nikdo nepředpokládal, že se stav porostů může ještě zhoršit. Dnes je však jasné, že se na snížení výnosu navíc podepíší jarní mrazíky, sucho a také rychlý nástup teplých dnů, díky němuž šly nerozvětvené rostliny rychle do květu.
Podle svazem zveřejněných odhadů zůstalo v České republice 230 tis. hektarů řepky, zaoráno bylo 93 tis. hektarů, což je 29,3 % původní výměry. Jak k tomu dodal Ing. Josef Škeřík z vedení SPZO, nejhůře dopadla řepka na jižní Moravě, kde bylo zaoráno 58 % ploch a severní Morava se zaorávkami 45 %. Ve východočeském regionu, kam spadá ve členění SPZO také spolupořádající Zemědělské obchodní družstvo Vilémov, činily zaorávky podle Ing. Stanislava Vrby, zástupce svazu pro tento region, 21 %. V hůře položených lokalitách, jako je například bývalý okres Svitavy, však zaorávky dosáhly více než 40 %.
Ing. Šaroun vysvětlil, že na mnohých polích zůstaly nezaorány i takové porosty, které se v jiných letech běžně likvidují a mají pouhých 10 rostlin na m2. Všechna uvedená fakta vedou k současnému odhadu výnosu na úrovni 1,8-2,1 t/ha. Ing. Šaroun vkládá naděje do možné vyšší hmotnosti tisíce semen, která pokud bude na vysoké úrovni, může zvýšit výnos až o 0,4 t/ha. Jednotlivé větve řepky mají poměrně dost šešulí a i díky dobrému opylení také s velkým počtem zrn.
Ať už se tyto odhady naplní či nikoliv, je zřejmé, se ani po připočítání jarní řepky (odhaduje se asi 30 000 t), domácí produkce nepokryje poptávku domácích zpracovatelů. Část produkce se zřejmě kvůli dohodnutým závazkům z republiky vyveze a tak se možná staneme dovozci řepky (Setuza již podle informací z tisku požádala o zrušení cla při dovozu). Podle ing. Škeříka letos zřejmě nebude platit obvyklý vzorec pro stanovení ceny řepky na našem trhu (německá cena mínus cca 1000 Kč) a cena by měla vyházet z ceny evropské, samozřejmě s ohledem na aktuální kurs. Je možné i to, že cena na českém trhu cenu evropskou překoná o náklady na dopravu. Již na začátku května se srpnová cena odhadovala na 7200 Kč/t řepkového semene, nyní se předpokládá 7500 – 7600 Kč/t. Ten kdo, bude si bude moci zhledem k ekonomické situaci podniku dovolit prodávat řepku až v září i listopadu, může, tak jak je jasné ze zkušeností minulých let, počítat s cenou vyšší, tj. 8000 – 8500 Kč/t. Je však nutné upozornit na to, že i když je řepky v Evropě nedostatek (významní evropští pěstitelé hlásí zaorávky ve výši 20 až 70 %) je její cena ovlivněna cenou soje a kursem US dolaru. Proto i zde mohou nastat výkyvy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *