Řepka olejka ozimá

Obměna sortimentu registrovaných odrůd řepky olejky ozimé se v roce 2002 výrazně zrychlila. Do Státní odrůdové knihy bylo zapsáno pět nových odrůd nejen s vysokou výkonností , ale i lepšími kvalitativními vlastnostmi. Zvláště významné je zvýšení obsahu oleje u většiny z nich. Seznam zapsaných odrůd doplnily čtyři tradiční odrůdy Aviso, Catonic, Laser a Ramiro, kategorii hybridních odrůd obohatil nový typ hybridu tříliniový Embleme.

Tradiční odrůdy

AVISO

Jde o odrůdu s minimálním obsahem kyseliny erukové a velmi nízkým obsahem glukosinolátů. Byla vyšlechtěna firmou Danisco Seed, Holeby v Dánsku. Zástupcem pro ČR je SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA, s. r. o., Žatec.
Aviso je středně raná odrůda. Rostliny jsou nižšího vzrůstu. Je odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování má vyhovující. Odolnost vůči napadení chorobami je na úrovni ostatních registrovaných odrůd, je středně odolná až odolná proti napadení fomovým černáním stonku.
Výnos semen je velmi vysoký. Hmotnost tisíce semen je střední, obsah oleje v semenech střední, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji je standardní.
Odrůda Aviso je vhodná do všech oblastí pěstování s určením pro technické využití semen v tukovém a krmivářském průmyslu.

CATONIC

Jde o odrůdu s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byla vyšlechtěna firmou Monsanto SAS ve Francii. Zástupcem pro ČR je Monsanto ČR, s. r. o., Brno.
Catonic je středně raná odrůda. Rostliny jsou nižšího vzrůstu. Je středně odolná až odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování má vyhovující. Odolnost vůči napadení chorobami je na úrovni ostatních registrovaných odrůd.
Výnos semen je vysoký. Hmotnost tisíce semen je střední, obsah oleje v semenech vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji je standardní.
Odrůda Catonic je vhodná do všech oblastí pěstování s určením pro technické využití semen v tukovém a krmivářském průmyslu.

LASER

Jde o odrůdu s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byla vyšlechtěna fimou Syngenta Seeds S. A. S., Saint Sauveur, Francie v Německu. Zástupcem pro ČR je Syngenta Czech, s. r. o., Praha.
Laser je polopozdní odrůda. Rostliny jsou vysokého vzrůstu. Je středně odolná až odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování má vyhovující. Odolnost vůči napadení chorobami je na úrovni ostatních registrovaných odrůd.
Výnos semen je velmi vysoký. Hmotnost tisíce semen je střední, obsah oleje v semenech vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji je standardní.
Odrůda Laser je vhodná do všech oblastí pěstování s určením pro technické využití semen v tukovém a krmivářském průmyslu.

RAMIRO

Jde o odrůdu s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byla vyšlechtěna firmou RAPS GbR, Saatzucht Lundsgaard, Grundhof, v Německu. Zástupcem pro ČR je SAATEN – UNION CZ, s. r. o., Brno.
Ramiro je polopozdní odrůda. Rostliny jsou nižšího vzrůstu. Je středně odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování má vyhovující. Odolnost vůči napadení chorobami je na úrovni ostatních registrovaných odrůd.
Výnos semen je velmi vysoký. Hmotnost tisíce semen je střední, obsah oleje v semenech vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji je standardní.
Odrůda Ramiro je vhodná do všech oblastí pěstování s určením pro technické využití semen v tukovém a krmivářském průmyslu.

Hybridní odrůdy

EMBLEME

Jde o tříliniový hybrid* s minimálním obsahem kyseliny erukové a vyhovujícím obsahem glukosinolátů. Byl vyšlechtěn firmou Rustica Prograin Génétique, Mondonville, Francie. Zástupcem pro ČR je AGROFINAL, s. r. o.
Embleme je pozdní hybridní odrůda. Rostliny jsou vysokého vzrůstu. Je středně odolná až odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování má vyhovující. Odolnost vůči napadení chorobami je na úrovni ostatních registrovaných odrůd.
Výnos semen je velmi vysoký. Hmotnost tisíce semen je střední až vysoká, obsah oleje v porovnání s registrovanými hybridními odrůdami střední až vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji je standardní.
Hybridní odrůda Embleme je vhodná do všech oblastí pěstování s určením pro technické využití semen v tukovém a krmivářském průmyslu.
Poznámka: Tříliniový hybrid skládající se z 50 % hybridních sterilních rostlin a z 50 % hybridních fertilních rostlin. Tato hybridní odrůda byla zkoušena během registračního řízení na základě požadavku šlechtitele při výsevku 0,6 milionu klíčivých semen na jeden hektar proti standardnímu jednomu milionu klíčivých semen.

Ing. Petr Zehnálek,
Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, Brno,
zkušební stanice Hradec nad Svitavou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *