Rekordy umí i ve vyšších polohách

ZD Častrov hospodaří nedaleko Pelhřimova na výměře 1800 hektarů zemědělské půdy, z níž připadá 1200 ha na půdu ornou, a na 600 hektarech se rozprostírají louky. Pozemky jsou přitom rozloženy do několika katastrů v nadmořských výškách 640 až 710 metrů. Podle hlavního agronoma Ondřeje Březiny, DiS., je nosným zaměřením podniku klasická rostlinná stejně jako klasická živočišná výroba. Z přidružené výroby se podnik věnuje prodeji pohonných hmot prostřednictvím vlastní čerpací stanice.

Rostlinná výroba v Častrově se zaměřuje na produkci obilnin, konkrétně jarního ječmene na výměře 230 ha, ozimé pšenice na 240 ha, žita na 130 ha a ovsa na třiceti hektarech. Z dalších plodin pěstují na 210 hektarech řepku, na 200 ha kukuřici na siláž a na 60 hektarech brambory (průmyslové na 50 ha a konzumní na 10 ha). Pro potřeby živočišné výroby slouží produkce jetele a luskovinoobilných směsek.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *