Regulace a stimulace ječmene

Kvalitní produkce sladovnického ječmene je výsledkem komplexní technologie, zahrnující kvalitní a včasné založení porostu, optimální výživu, ochranu listového aparátu proti houbovým chorobám, ochranu proti živočišným škůdcům a samozřejmě regulaci porostů směřující k zabránění polehnutí.

Tématem se zabývá Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D., ze společnosti Ditana, s. r. o., v Úrodě č. 5/2017, která příští týden vychází. Připomíná, že regulace poléhání je nedílnou součástí pěstitelské technologie sladovnického ječmene, protože pokud porost polehne, dochází ke ztrátám na výnose i jeho kvalitě (přítomnost černí, fuzárií a dalších patogenů na zrnech, nevhodný obsah N-látek), a to v závislosti na stupni a době polehnutí, případně na počasí před sklizní. Významné mohou být také sklizňové ztráty. Proto je cílem regulačních zásahů tento nežádoucí jev eliminovat. Regulační a stimulační přípravky zasahují různým stupněm do fyziologie rostlin a jejich účinek je navzájem propojen, protože nejrůznějším způsobem ovlivňují hormonální systém rostlin. Předpokladem vysokého kvalitního výnosu je porost s dostatečným počtem vyrovnaných odnoží a na tvorbě takového porostu se podílí výraznou měrou právě regulace, resp. stimulace.

V článku se Ing. Bezdíčková podrobně zabývá efektem různých regulátorů a jejich kombinací na kvalitu zrna ječmene včetně obsahu N-látek, a to na základě výsledků přesných pokusů. Použité technologie popisuje podle použití v jednotlivých vývojových fázích jarního ječmene. Jedním z témat, kterému se autorka věnuje, je možnost zásahu v případě, kdy hrozí příliš vysoký obsah N-látek v ječmeni. „V každém případě jsou intenzifikační zásahy cestou k produkci kvalitního sladovnického ječmene,“ shrnuje Ing. Bezdíčková.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *