Půda je živý organismus

Půda hraje na Zemi klíčovou roli. Často u ní používáme termín jako u lidského organismu, a to zdravá půda. Hlavním předpokladem optimálního fungování půdních systémů je zdravá – kvalitní, půda, která je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím zdravotní stav rostlin i zdraví konzumentů potravin z těchto rostlin vyrobených.

Kvalita půdy je historicky spojována s produktivitou zemědělských systémů. Vliv na kvalitu půdy na daném stanovišti má především zvolený systém pěstování rostlin umožňující projevy degradace půdy, zejména jejího utužení a eroze. Některé zavedené zemědělské systémy však představují riziko pro půdu, a to hlavně pro půdní úrodnost.

Půda a její pomalá tvorba a rychlá ztráta

Rychlost půdotvorného procesu závisí zejména na podnebí a složení mateční horniny. V našich zeměpisných šířkách by se měl jeden centimetr půdy vytvořit v průměru za sto let. Tvorba celého půdního profilu pak trvá až tisíce let. Jak bylo zmíněno, centimetr půdy se tvoří až stovky a více let, i jeden přívalový déšť může během okamžiku zničit stovky let vývoje. Půda je jediný neobnovitelný přírodní zdroj, její degradace nebo destrukce je velmi rychlá a tvorba naopak extrémně pomalá. Od roku 2000 u nás denně zmizí přes 13 ha půdy. Tento trend nabírá na obrátkách a v poslední době se uvádí i hodnota až 25 ha.

Více informací o kvalitě půdy, půdní úrodností se dozvíte z článku Ing. Ivany Šindelkové a Ing. Antonína Kintla ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko v příštím čísle časopisu ÚRODA.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *