První zemědělský Podnik Fair Play

Etické chování při podnikání, vůči obchodním partnerům, zaměstnancům, životnímu prostředí či společenská odpovědnost, to jsou jen některé společné vlastnosti firem, které se mohou pochlubit titulem Podnik Fair Play udělovaný Etickým fórem České republiky. Letos se mezi ně zařadil i první zemědělský podnik – Lupofyt, s. r. o., Chrášťany.

Společnosti Lupofyt Chrášťany nám představil jeden z jejích třech spolumajitelů, Ing. Jaroslav Mikoláš. Jak uvedl, Lupofyt obhospodařuje 1940 hektarů zemědělské půdy, z čehož je asi 85 hektarů chmelnic. Na orné půdě se specializuje na pěstování olejnin.

Olejniny na víc než polovině výměry

Mák a ozimá řepka zaujímají celých 60 % výměry orné půdy. Tuto nezdravou strukturu tamní agronomové vynahrazují plodinám v ostatních agrotechnických opatřeních. Obecně lze hovořit o velmi vysoké intenzitě výroby, která však vyplývá z dostatku potřebných odborných informací. Společnost Lupofyt spolupracuje s mnoha výzkumnými pracovišti, pro mnohé z nich přímo na svých pozemích provádí pokusy, pořádá odborné akce atd.
Daný přístup se pochopitelně odráží ve výsledcích hospodaření. Výnosy jsou každoročně vyšší než je průměr okresu. A to i za podmínek, které zdaleka nejsou ideální. Kvůli srážkovému stínu je nejčastějším limitujícím faktorem výnosu dostatek vláhy.

Další ocenění

Titul podnik Fair Play není zdaleka jediným oceněním Lupofytu Chrášťany. Například v roce 2004 byl oceněn Ing. Jaroslav Mikoláš v soutěži Manažer roku. Kromě vítězství za sektor zemědělství se umístil na 10. místě v celkového pořadí. Za stejný rok, stejně jako za rok 2007, zabodoval Lupofyt v soutěži TOP Zemědělského svazu ČR. Ocenění Zemědělský hospodář roku 2006 udělil chrášťanským Středočeský kraj.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *