Produkce žampionů ve velkopěstírně

Vznik společnosti Agaricus, spol. s r. o., se váže k roku 1992 a již od počátku je cílem majitelů vybudovat velkopěstírnu žampionů. Od svého vzniku prošla společnost zajímavým vývojem a nezbytnou rekonstrukcí a modernizací. A dá se řící, že cíl je opravdu splněn – letos předpokládají produkci 1100 tun žampionů. Toto množství řadí Agaricus k největším producentům těchto hub v České republice.

V roce 1993, po nezbytné rekonstrukci zakoupených budov, došlo nedaleko Plzně k zahájení výroby žampiónů. Původně tam využívali zavedený způsob pěstování žampionů v pytlích, ale o sedm let později začali zavádět způsob modernější – s využitím policového pěstování s úplnou mechanizací manipulace. V roce 2002 byla již veškerá výroba realizována pouze tímto způsobem, který se řadí mezi nejmodernější evropské technologie. V roce 2004 došlo k vybudování vlastního logistického centra v České republice a Bavorsku, což umožnilo denní zásobení centrálních skladů řetězců. Poté se v Agaricusu pustili do rekonstrukce váhovny a balicí linky, jejíž kapacita nyní dosahuje 3000 kg žampionů za směnu.
Rok 2005 přinesl vstup strategického partnera – firmy Agrospol Czech, spol. s r. o. Díky tomu došlo k zásadní obnově vozového parku společnosti a významné rekonstrukci prostor objektu.

Základem je kvalitní substrát

Společnost Agaricus dováží pěstební substrát od německého výrobce již osm let. V jednom kamionu je 55 takzvaných postelí a týdně jich do podniku zamíří 4,5. V přepočtu je plodicí plocha z jednoho kamionu 150 m2, což odpovídá zhruba 675 m2 dovezeného substrátu za týden.
Jde o již naočkovaný substrát se zárodky plodnic. Substrát je v průběhu čtyř týdnů udržován v optimálních podmínkách pro růst hub a za tuto dobu dojde ke třem sklizním žampionů.
Pro optimální růst hub je vhodná teplota 20 oC. Nutné je udržování optimálního klimatu a doplnění vody, jelikož asi 90 % houby se skládá z vody. Průměrná sklizeň z první a druhé produkční vlny se pohybuje okolo dvou tun a je tedy nutné doplnit zhruba 1800 litrů vody.
Vyplozený substrát se posléze vyváží do těžebních kaolinových jam k rekultivaci krajiny. Pěstební proces je ukončen vyvezením pěstebních polic z kóje, její důkladnou hygienou, včetně dezinfekce všech pracovních nástrojů.

Narůstající produkce

Původní produkce žampionů společnosti Agaricus dosahovala sta tun za rok, nyní vedou v české produkci s více než tisíci tunami ročně. Vedle klasických bílých žampionů, pěstují i krémové a hlívu ústřičnou.
Na ploše osmnácti produkčních hal se pohybuje 55 zaměstnanců. V letošním roce dokončili navíc dvě nové haly a jsou tedy schopni přijímat již pět kamionů týdně.
V přepočtu na metr čtvereční dosahuje průměrná produkce 30 kg. Z jedné kóje se sebere pět až sedm tun žampionů měsíčně. Všechny kóje dohromady vyprodukují kolem 20 tun hub za týden, 82 až 90 tun za měsíc a ročně dosáhne produkce tisíce tun.
Sběr se provádí ručně dvakrát denně a jedna vlna se sklízí čtyři až šest dní. První dvě produkční vlny jsou výnosově totožné, sklizeň třetí vlny je nižší, okolo 700 kg. První dvě dosahují hmotnosti kolem dvou tun. Mezi hlavními vlnami jsou patrné mezivlny, jejichž výnosy jsou však zanedbatelné.
Hlívu ústřičnou pěstují v pytlích. Plodí ve dvou vlnách, jedna trvá zhruba pět týdnů. V šesti halách dosahují produkce více než dvě tuny měsíčně. Jednatel společnosti Agaricus dipl. Ing. Zdeněk Skala předpokládá, že v roce 2008 dosáhne kapacita vlastní produkce 1100 tun žampionů zahradních, 20 tun žampionů krémových a 40 tun hlívy ústřičné.

Dohled na kvalitu

Podle Ing. Skaly považují za největší úspěch loňského roku udělení certifikace GlobalGAP (Good Agriculture Practice – správná zemědělská praxe). „Jde o celosvětově uznávaný systém jakosti a bezpečnosti zemědělských produktů a podle mých informací jsme prvním a jediným producentem žampionů v České republice, kterému byl udělen“, dodal. Tento systém zaručuje úplnou sledovatelnost a dohledatelnost produktu.
Pro dodržení kvality je nezbytný minimální otlak sebraných plodnic. Klade se velký důraz na hygienu a čistotu – pracovníci se po pěstírně pohybují v čistých pláštích a hlavu mají pokrytou přikrývkou. Při vstupu do kójí musí být použity dezinfekční rohože a houby pracovníci sbírají a balí v jednorázových latexových rukavicích. Co nejdříve po sběru musí být houby zchlazeny na teplotu +2 až +6 oC. Přepravky se nesmějí z důvodu možného znečištění produktů pokládat na podlahu, nýbrž pouze na vozíky či palety.
Po sběru se žampiony rozdělují podle stanovených tříd kvality na výběr (malé 2 až 4 cm, střední 4 až 6 cm a velké, které jsou větší než 6 cm). Do nestandardu je houba zařazena v případě, že je otevřená či mechanicky poškozená.
V loňském roce zavedli nově výrobu hlívy ústřičné a krémových žampiónů. Došlo také k vybudování vlastního energetického centra o tepelném výkonu 500 kW.

Postavení na trhu

Veškerá produkce je distribuována vlastními chladicími vozy. Každý den dochází k přesunů denní sklizně, která se pohybuje kolem tří tun. Zhruba 50 % produkce realizují na tuzemském trhu, druhá polovina směřuje na trhy zemí EU – zejména do Německa, Polska a Nizozemska. Přibližně 80 % veškeré produkce je zaváženo do centrálních skladů mezinárodních sítí, v České republice dodává Agaricus své zboží do Kauflandu, Billy, Plusu a Normy. Podle jejich požadavků jsou žampióny baleny do 200, 250 g či 400 g plastových vaniček.
Doba mezi sběrem čerstvého žampionu, jeho zchlazením, zabalením a dodávkou k zákazníkovi dosahuje přibližně 24 hodin. Společnost se může pochlubit propracovaným systémem kontroly a řízení jakosti produkce, ale i kontrolou bezpečnosti produkce v celém výrobním řetězci.
Největšími tuzemskými konkurenty pro Agaricus jsou zejména levné dovozy žampionů z Polska.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *