Prodejci pesticidů se připravují na jaro

Až se jaro zeptá, … Toto známé přísloví platí pořád a v rostlinné výrobě nejméně dvojnásobně. Pokud se týká ochrany rostlin, která je stále složitější vzhledem k rozvoji škodlivých činitelů, rozšiřující se nabídce chemických přípravků i problémům s rezistencí vůči pesticidům, je zima vhodným obdobím pro doplnění praktických zkušeností o teoretické znalosti. To bylo, kromě zhodnocení uplynulé sezony, hlavním cílem setkání distributorů přípravků na ochranu rostlin firmy Bayer. Uskutečnilo se loni na konci listopadu ve Špindlerově Mlýně.

Úspěšná sezona

Firma Bayer, s.r.o., je s výsledky roku 2001 spokojená. Ve svém vystoupení to zdůraznil vedoucí oddělení ochrany rostlin dr. Ing. Jerzy Próchnicki. Porovnáme-li obrat tohoto roku s rokem 1998, byl dvojnásobný. Vzájemné propojení pěstitel – distributor – Bayer velmi dobře fungovalo. Nezklamaly ani nové přípravky dosud nezaběhnuté na trhu, protože prodejci měli dostatek informací pro jejich podrobné představení pěstitelům.
O kvalitě přípravků na ochranu rostlin firmy Bayer svědčí nejenom konkrétní výsledky jejich účinnosti v porostech, ale i ocenění, kterých se jim dostává na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Po tři roky za sebou se staly držiteli Zlatého klasu. Nejprve jej získal Horizon, fungicid s morforegulačním účinkem pro ošetření ozimé řepky, potom Falcon, první fungicid do obilnin se třemi účinnými látkami, a letos byl oceněn Attribut, nový selektivní herbicid do ozimé pšenice proti trávovitým plevelům.
Také celý koncern Bayer AG, navzdory všeobecnému poklesu ve světové ekonomice zaznamenal v globále úspěch. Jeho obrat za devět měsíců roku 2001 stoupl proti stejnému období předešlého roku o tři procenta.

Ochranu rostlin nelze opomíjet

Chemická ochrana rostlin je v současnosti možná nejdůležitější částí pěstitelské technologie všech plodin. Plevele, škůdci a choroby jsou příčinou snížení výnosů a zvláště některé choroby mohou velmi negativně (až nebezpečně) ovlivnit kvalitu rostlinných produktů. Nabídka pesticidů je velmi široká, a proto není snadné vybrat pro určitou situaci nejoptimálnější řešení. Tyto myšlenky se přímo i nepřímo objevily ve všech vystoupeních v blocích odborných přednášek, které byly věnovány především novým možnostem regulace plevelů v obilninách a ošetření ozimé řepky při intenzivní variantě jejího pěstování.
Popsat na tomto místě, byť stručně, kde všude a jak lze použít přípravky na ochranu rostlin firmy Bayer, není pochopitelně možné. Připomeňme si tedy pouze hlavní oblasti. Snad každý pěstitel zná mořidla Raxil pro obilniny i Monceren, jímž se ošetřují hlízy brambor. Zůstaneme-li u brambor, velmi používaný je herbicid Sencor. Komplexní postřikový sled nabízí Bayer pro sady.
Jak velkým problémem jsou nyní trávovité plevele v obilninách, vysvětlil ve své přednášce v širším pohledu Ing. Josef Soukup, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze. Zdůraznil důležitost integrované ochrany rostlin, jejíž součástí je i ochrana chemická. Její řešení přípravkem Attribut má mnoho výhod, včetně minimálního nebezpečí vzniku rezistence plevelů a vynikajícího poměru mezi výkonem tohoto herbicidu a cenou ošetření. Přípravky firmy Bayer do ozimé řepky jsou rovněž známy. Úspěchy zaznamenává již jmenovaný Horizon. Loni k němu přibylo mořidlo Chinook, jímž bude vzhledem k většímu tlaku škůdců v nejbližších letech zřejmě ošetřována větší část osiva řepky.

Novinek bude několik

Tou hlavní je spojení dvou agrochemických divizí významných chemických firem – Bayer a Aventis CropScience, což je výsledkem koupě Aventis CropScience firmou bayer AG. Spojování bude probíhat během celého roku 2002. Předpokládá se, že nově vzniklý Bayer CropScience postoupí ve světovém pořadí firem podle objemu trhu s přípravky na ochranu rostlin ze současné sedmé pozice společnosti Bayer na druhé místo a obsáhne kompletní výrobkové portfolio.
Naše pěstitele ale nejvíce zajímá to, co se přímo a rychle objeví na jejich polích, tedy nově registrované přípravky. Novinkou proti dvouděložným plevelům v obilninách pro jarní aplikaci bude širokospektrální herbicid Factor. Podle informace Ing. Mariana Havlíčka je jeho působení velmi rychlé, a proto omezí konkurenci plevelů včas. Neúčinkuje ovšem na jednoděložné plevele. Tady jej v ozimé pšenici vhodně doplní Attribut.
Calypso nazval Ing. Miroslav Kroulík, který je představoval, insekticidem pro nové milenium. Jeho účinná látka thiacloprid má vysoce systémový účinek na mnohé škůdce v mnoha plodinách. Princip její účinnosti je zcela nový, což minimalizuje nebezpečí vzniku rezistence. Další výhodou je neškodnost pro včely. Zatím je registrován na obaleče jablečného a vrtuli třešňovou, ale jeho působení je širší (například na květopase jabloňového, pilatku švestkovou nebo mandelinku bramborovou a blýskáčka řepkového), takže se počítá s podstatným rozšířením registrace.
A na závěr předběžné pozvání. Stejně jako letos, bude i v příštím roce firma Bayer prezentovat účinnost svých přípravků na ochranu rostlin při polních dnech. Uskuteční se opět na pozemcích Zemědělského družstva Libčany 19.a 20. června 2002.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *