Proč si pořídit posklizňovou linku

Obilniny a olejniny jsou důležitou částí celé zemědělské produkce a je nutné o ně dostatečně pečovat nejen během samotného pěstování, ale také po sklizni. Správná posklizňová úprava a uskladnění jsou nezbytné pro zachování kvality těchto komodit.

Česká společnost BEDNAR FMT poskytuje farmářům technologie pro posklizňové zpracování a skladování zrnin již jedenáct let. Nabízí kompletní projekci technologických staveb, výstavbu projektů na klíč i rekonstrukce stávajících objektů. Za celou dobu svého působení tým BEDNAR FMT vyprojektoval a postavil řadu posklizňových linek různých velikostí, a to nejen v České republice, ale také na Slovensku a v Rakousku.

Posklizňová linka se většinou skládá ze skladovacích sil, čističky, sušárny, dopravních cest a vyrovnávacích a expedičních zásobníků. Vše je navrženo přesně na míru zákazníkovi.

Výhody posklizňové linky – deset důvodů

V posledních letech se ceny komodit nevyvíjí podle zajetých pravidel, a proto s určitostí nelze říci, kdy je výhodné úrodu prodat. I přesto se investice do posklizňové linky rozhodně vyplatí. Zde je deset důvodů, které vás o tom přesvědčí.

V první řadě se jedná o svobodné nakládání s úrodou. V době žní se ve výkupech tvoří fronty, čímž se zablokují nákladní auta, která posléze chybějí na polích a následkem je pozastavení sklizně. Úroda však vydrží v plné zralosti jen pár dní a opožděnou sklizní mohou nastat předsklizňové ztráty vznikající samovolným výdrolem v důsledku špatných povětrnostních podmínek či deště. Vlastníci posklizňových linek mohou těmto problémům předejít tím, že úrodu uskladní ve vlastních skladovacích silech a zhodnotí ji později.

Zároveň mohou na pole nasadit více sklízecích mlátiček a urychlit tak sklizeň, což v kombinaci s dopravními cestami s výkonem až 250 t/h tvoří kompaktní systém.

Doplnění posklizňové linky o čističku a sušárnu značky Petkus nebo Bühler vám ušetří cenné náklady. Při prodeji již vyčištěného zrna nebudou strženy srážky za nečistoty, anebo jen minimální.

Se sušárnou máte možnost sušit komodity na požadovanou vlhkost za minimálně poloviční náklady oproti výkupu.

Nehledě na to, že můžete služby sušení a čištění nabízet ostatním zemědělcům.

Dále díky sušárně můžete za optimálního počasí sklízet úrodu i při vyšší vlhkosti a vysušit ji na požadovanou vlhkost pro skladování. Tím dosáhnete vyšších výnosů ze sklizně. Tato skutečnost se týká především řepky, která je při přezrání náchylná k vydrolení.

V případě, že se rozhodnete neprodat úrodu v období sklizně, ale vyčkat na lepší ceny v jiném období, představují skladovací sila značky GSI skvělou volbu. V těchto silech můžete uskladnit úrodu několik let bez ztráty kvality při splnění požadavků na teplotu a vlhkost. Tyto faktory ovlivníte aktivním větráním, které je zabezpečeno přesně nadimenzovanými ventilátory a sofistikovaným řídicím systémem.

Máte také jistotu, že vaši úrodu nenapadnou žádní škůdci (například hmyz, ptáci, hlodavci), jako tomu bývá při skladování v halách.

V neposlední řadě skladovací sila nabízejí možnost třídit plodiny podle odrůdy a kvality. Smícháním plodin různých stupňů kvality dosáhnete optimálních parametrů a ceny.

Celá posklizňová linka je plně automatizovaná a její ovládání tak snadné, že k její obsluze mnohdy stačí zaměstnanec na poloviční úvazek. Redukci personálních nákladů jistě přivítá nejeden hospodář.

Sila GSI jsou prověřená

Kde nejlépe svou úrodu uskladnit? Odpověď na tuto otázku není nijak složitá – v silech GSI. Jedná se o prověřená skladovací zařízení od renomované americké společnosti, která farmářům zajistí časové úspory, zvýšené zisky, klidný spánek a především samostatnost. Zemědělci mohou pohodlně a volně nakládat se svou úrodou.

Sila byla navržena tak, aby poskytla farmářům maximální možnou ochranu úrody, což dokazuje i několik patentů, kterými se sila 40-Series pyšní. Jedná se o sila určená pro velké objemy skladování, například ve výkupech, ale také pro menší farmáře zabývající se prvovýrobou. Možné kapacity se pohybují v rozmezí mezi 204 až 34 906 t.

Sila 40-Series představují skvělou ochranu před přírodními vlivy. Zatížitelnost střechy je zvýšená, což nejen znamená, že unese silný nános sněhu, ale také výkonnější dopravní cesty, které umožní sila naskladnit rychleji než doposud. Ušetří se tím drahocenný čas v průběhu sklizně.

Všechny konstrukční prvky sil GSI dohromady vytváří komplexní systém ochrany úrody na té nejvyšší světové úrovni, což plně vyhoví i těm nejnáročnějším potřebám moderních podniků všech velikostí.

Další technologie a unikátní řešení

Sortiment společnosti BEDNAR FMT zahrnuje celou řadu dalších technologií, díky kterým dokáže poskytnout kompletní řešení posklizňových linek všech velikostí podle konkrétních potřeb svých klientů. Nabídku společnosti tvoří již zmíněná americká značka GSI, kvalitní německé značky Petkus a Bühler a tuzemský výrobce dopravních cest Hauser CZ.

Firma poskytuje technologie pro skladování, sušení, čištění a manipulaci s materiálem, doplněné o další technologie a unikátní řešení. K sušárnám Petkus nabízí společnost BEDNAR FMT unikátní řešení předehřevu sušicího vzduchu odpadním teplem z bioplynové stanice. Takové řešení bylo realizováno na AGROFARMĚ TÝNEC ve středních Čechách. Majitel Martin Verner říká: „Ve fázi projektování linky jsem navrhl využít odpadní teplo z bioplynové stanice. Odborníci společnosti BEDNAR FMT dokázali tento záměr technicky vyřešit a bezchybně jej realizovat. Nyní procesní vzduch k sušení elektricky dohříváme z kogenerační jed­not­ky bioplynové stanice a vše pracuje, jak má. Dosahujeme tak maximální hospodárné účinnosti a neplatíme poplatky za znečištění ovzduší, protože nedochází k žádnému spalování fosilních paliv.“

Společnost BEDNAR FMT má řadu spokojených zákazníků, o čemž svědčí bezpočet kladných referencí, včetně té od předsedy představenstva společnosti DAŇHEL AGRO a. s. Ing. Vlastimila Daňhela.

„Z důvodu nedostačujících skladovacích kapacit jsme se rozhodli pro rozšíření stávající posklizňové linky o dalších osm sil. Společnost BEDNAR FMT jsme si vybrali na základě vyhraného výběrového řízení a také referencí od zákazníků. Se sily 40-Series jsme nadmíru spokojeni a stejně tak i se záručním i pozáručním servisem společnosti.“

Společnost BEDNAR FMT za dobu své působnosti na trhu vystavěla pro své zákazníky přes 215 projektů o skladovacích kapacitách převyšujících 280 tisíc tun.

Jedním ze zákazníků společnosti je Zemědělské družstvo NOVA Dříteň, kde proběhlo 26. května tohoto roku slavnostní otevření posklizňové linky.

Přidejte se i vy mezi její spokojené zákazníky. Chraňte svoji úrodu a investujte do své budoucnosti se společností BEDNAR FMT.

Ing. Kateřina Hájková

BEDNAR FMT s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *