Proč časný výsev sóji?

Sója je velmi cennou zemědělskou plodinou. Hospodářský význam této plodiny spočívá především v jejím výjimečném biochemickém složení, které určuje vysokou biologickou hodnotu jejího semene i z něho zlískaných produktů. Význam má jak ve výživě zvířat a lidí, tak i v řadě odvětví průmyslu. Kromě semen je prospěšná i ostatní biomasa sóji, vč. příznivého působení na úrodnost půdy.

S výměrou téměř 11 tis. ha je sója dnes v ČR druhou nejpěstovanější luskovinou, ale na Slovensku již zaujímá plochu přes 35 tis. ha. Největší vzestup ploch sóji byl zaznamenán v Americe, hlavně v USA. V posledních 20 až 30 letech však došlo k obrovskému rozšíření osevní výměry sóji i v jižní Americe, zejména v Brazílii a Argentině. Nevídaný rozmach pěstování této plodiny umožnilo nejen vyšlechtění a zavedení nových výkonnějších a plastičtějších odrůd, ale i využití efektivnějších pěstitelských postupů, mezi něž patří časnější a kvalitní zakládání jejích porostů, výsev do užších řádků, regulace plevelů herbicidy a snížení sklizňových ztrát.

Z výsledků našich téměř dvacetiletých pokusů se sójou zcela jednoznačně vyplývá přednost jejího časného výsevu, a to právě v našich agroekologických podmínkách. Ten je pro úspěšnost jejího pěstování značně limitujícím faktorem. S ním úzce souvisí jak délka dne (fotoperiody), tak i celkově nižší teplota prostředí (jedná se zejména o období jara a podzimu). V neposlední řadě je třeba zmínit náročnost sóji na množství a rozdělení srážek.

 

Ing. Jaroslav Štranc, CSc.

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.

Daniel Štranc

ZEPOR+ – zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec

Ing. Pavel Procházka, Ph.D.

ČZU v Praze

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č.4/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *