Problémy se zavíječem vyřešeny

Výměra osetá geneticky modifikovanými plodinami jak ve světě, tak v Evropě rok od roku stoupá. Také v řadě českých a moravských podniků se již kukuřice odolná zavíječi běžně pěstuje. Patří k nim i společnost Plemenářské služby, a. s. , Otrokovice. Vyšší výnos, lepší kvalitu sklizené produkce, ušetřené starosti s ochranou jsou pro tuto volbu jednoznačnými důvody.

Společnost Plemenářské služby Otrokovice obhospodařuje ve Zlínském kraji asi 2500 hektarů zemědělské půdy. Jak vyplynulo ze slov ředitele firmy Ing. Františka Roda, velká část výměry podniku je podřízena produkci krmiv. Specializací podniku je chov holštýnského skotu.

Stěžejní plodina kukuřice
Kukuřici v Otrokovicích však nepěstují jen kvůli produkci siláže. Je rovněž významnou tržní plodinou, neboť více jak polovina z její celkové asi šestisethektarové výměry se sklízí na zrno. Protože firma hospodaří v oblasti, kde zavíječ působí značné hospodářské ztráty, rozhodli se tu již prvním rokem, kdy to legislativa umožnila, zasít geneticky modifikované hybridy kukuřice – odolné tomuto škůdci. Agronom Pavel Krajča zvolil hybridy značky Dekalb® s technologií YieldGard® DKC 4442 YG a DKC 3512 YG nabízené společností Monsanto. Jejich výměra je každoročně asi 200 hektarů, jen letos se snížila z důvodu obav s odbytem kukuřičného zrna. Příští rok by podle Pavla Krajči měla být opět na obvyklé úrovni.

Výnos i kvalita
Jak dokládají zkušenosti z Otrokovic, pěstování kukuřice odolné zavíječi, tzv. Bt-kukuřice, přináší řadu výhod. A není to jen jejich prokazatelně vyšší výnos. Odpadají náklady na insekticidní ochranu, jejíž provádění není vždy jistou zárukou ochránění porostů před škůdcem. Agronom šetří rovněž svůj čas, nemusí hlídat nálet škůdce, řešit načasování aplikace insekticidu atd. Významným přínosem pěstování Bt-kukuřice je i zlepšení kvality sklizeného zrna. Jak známo, poškození rostlin zavíječem je jedním z předpokladů napadení porostů houbovými chorobami a tudíž i následného zaplísnění zrna. Toto riziko je pěstováním Bt-kukuřice eliminováno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *