Prioritou je šetřit půdní vláhu

Soukromý zemědělec Rostislav Jones hospodaří v Novém Dvoře u Křepic nedaleko Hustopečí u Brna a specializuje se na pěstování zrnové kukuřice. Pokud se dodržují všechny agrotechnické zásady, lze podle něj i v klasickém způsobu hospodaření pěstovat tuto plodinu jako monokulturu bez extrémního výskytu chorob a škůdců.

Farma dřív patřila šlechtě

Přibližně 600 ha orné půdy obhospodařuje společně s rodinou a několika málo sezónními zaměstnanci již od roku 1993, kdy farma vznikla. „Původně patřila farma šlechtě, šlo o takzvaný poplužní dvůr, což je historické označení pro panský neboli vrchnostenský dvůr, ke kterému náležela dominikální půda. Český název pochází od označení staré měrné jednotky popluží, kterým se také někdy zjednodušeně nazýval dvůr sám,“ vysvětlil majitel farmy s tím, že v roce 1920 byla farma zestátněna. Tehdy se pěstovala na tamních pozemcích hlavně cukrová řepa, protože k panství patřil i cukrovar. Dnešní majitel privatizoval statek na základě projektu, budovy a pozemky pod nimi splácel ještě před několika lety. „Uvést areál statku do stavu, v jakém je dnes, nebylo jednoduché. Budovy byly ve velmi špatném stavu, nutná byla kompletní rekonstrukce střech a následovaly další opravy. Naše farma je velká, proto musíme pořád něco opravovat, což si žádá řadu investic,“ posteskl si Rostislav Jones.

 Zabývá se rostlinnou výrobou

Z větší části hospodaří rodina Rostislava Jonese na vlastní půdě, zbytek je pronajatý. Kvůli klimatickým podmínkám v oblasti Nového Dvoru se farmář specializoval na pěstování zrnové kukuřice. Z celkové výměry 600 ha ji pěstuje na 400 ha a zbytek zaujímá pšenice. Přestože na farmě pěstují kukuřici čtyři roky po sobě a po ní dva roky pšenici, nemají problémy s dobrými výnosy. „Pěstujeme velmi výkonné odrůdy kukuřice, pro které se rozhodujeme na základě víceletých výsledků našich odrůdových pokusů. Z pokusů získáváme řadu drahocenných zkušeností s odrůdami. Osivo nejlepších odrůd vhodných na naše pozemky objednáváme po dvou letech našeho zkoušení.

U firmy KWS výkonnost odrůd neustále stoupá, což dokazují i dosažené výnosy. Chceme se dostat v průměru přes 10 t/ha, aby bylo pěstování kukuřice na zrno rentabilní. Nutí nás k tomu i ceny vstupů, které se neustále zvedají,“ konstatoval s tím, že nelze pěstovat jedinou odrůdu. Každý rok je podle Rostislava Jonese jiný a každá odrůda v daném ročníku nemá vhodné podmínky k vegetaci, proto je třeba nespoléhat se na jedinou nosnou odrůdu, ale pěstovat několik odrůd, které se vzájemně doplňují. Od společnosti KWS Osiva se v oblasti s nadmořskou výškou 199 m, kde pěstuje kukuřici na zrno, osvědčily zejména odrůdy Kinemas s FAO 370, Kassius s FAO 390 a KWS 2376 s FAO 340. Tyto nosné odrůdy se podle něho dobře vypořádaly se suchem v loňském roce. „Materiály KWS jsou vyšlechtěné v Evropě, takže se skvěle přizpůsobí našim podmínkám, což je velmi důležité,“ zdůraznil.

Agrotechnika kukuřice

 

„Pokud chcete u kukuřice dosahovat vysokého výnosu, je nutné se zaměřit na kvalitní zpracování půdy, dostatečné hnojení, kvalitní osivo, výkonné moderní stroje a spolehlivou ochranu. A modlit se, aby zapršelo,“ zdůraznil dlouholetý pěstitel kukuřice na zrno.

„Snažíme se dělat agrotechniku co nejlépe, takže když celou zimu nenaprší, je třeba půdní vláhu pro rostliny šetřit. Technologii zpracování půdy přizpůsobujeme aktuálním klimatickým podmínkám. Orba po zrnové kukuřici na některých pozemcích už nebyla podle mých představ a hledal jsem způsob, jak zamezit tomu, aby půda byla slehlá, spodní vrstvy slité a na pozemcích nestála voda,“ vysvětlil Rostislav Jones. Tyto problémy nakonec vyřešil stroj na hlubší zpracování půdy. „Loni na jaře jsme kvůli šetření půdní vláhy zasahovali do půdy co nejméně. Po stroji na zpracování půdy Köckerling následovalo jen lehké přivláčení. „Všech 400 hektarů kukuřice pohnojíme díky moderní technice během pár dní. Moderní technologie hnojení šetří půdu, protože stroj má flotační pneumatiky, takže je tlak na půdu rozložený. Stroj hnojí díky GPS přesně, navíc je dvoukomorový, takže lze hnojivo míchat,“ pochválil Rostislav Jones.

Setí kukuřice

Kukuřici sejí v Novém Dvoře mezi 10. a 20. dubnem podle ročníku a stavu půdy. „Půda má být prohřátá. Kukuřice se bojí mrazů. Když ji zasejete do půdy brzy, tak se šklebí, neroste a zbarví se do fialova. Nemá smysl ani setí uspěchat a osivo zamazat,“ vysvětlil majitel farmy, který se zabývá pěstováním kukuřice od roku 1972. „Kukuřici sejeme do hloubky 8 cm a i když někdo říká, že je to moc, zrno se v našem případě dostane snadněji ke vzlínající vodě. Vybíráme hybridy s vyšším číslem FAO od 350 do 450, které na poli vydrží až do října a dávají vysoký výnos,“ podotkl.

Na farmě v Novém Dvoře dělají základní hnojení na „široko“. Přihnojování pod patu se jim neosvědčilo. Hnojí močovinou v dávce 350 kg/ha a NPK v dávce do 200 kg/ha. „Kukuřici nutíme, aby živiny a vodu získávala z půdního profilu. Sucho z jara pomáhá kukuřici prokořenit a pak má z čeho žít,“ prozradil Rostislav Jones základ úspěchu pěstování kukuřice na zrno v suchých podmínkách.

„Letos po čtvrté budeme sít kukuřici dvanáctiřádkovým přesným secím strojem Great Plains, model Yield Pro 3025 s technologií setí do dvojřádků Twin Row. Secí stroj Rostislava Jonese má jeden centrální zásobník, rozteč řádků 75 cm a přetlakové výsevní ústrojí, které je podle něho zárukou přesného výsevku. K tomuto stroji se dostal díky zájmu o nejnovější trendy a úzké spolupráci s řadou odborníků z vědeckovýzkumné základy i obchodních firem.

„Je známo, že výnos ovlivňuje počet jedinců na hektar,“ vysvětlil farmář. „Při setí do jednoho řádku jsme byli limitováni počtem 78 000 jedinců na hektar s minimální vzdálenosti rostlin v řádku 17 centimetrů. Pokud je vzdálenost rostliny v řádku kratší, nenarostou klasy. S novou technologií Twin Row však dokážeme zasít kukuřici na vzdálenost rostlin až 28 cm, takže mají dostatek prostoru a kořeny mohou růst do všech stran, přitom na hektar dostaneme až 98 tisíc jedinců. Za vhodných podmínek – pokud je půda dobře připravená, nahnojená a při dostatku srážek, by se měl zvýšit výnos až o 10 procent. Výhodu dvojřádku spatřuje Rostislav Jones zejména v tom, že do půdy se dostane větší množství osiva, což může také zvýšit výnos. Navíc je plocha brzy pokryta vegetací a to má význam pro snížení výparu, takže nedochází k takovému vysychání půdy.

Vlastní sušárna i sila

„V místech, kde je půdní vláhy dostatek, je vhodné provzdušnit půdu meziřádkovou kultivací, ale protože v naší oblasti pěstování se nachází lokální srážkový stín, musíme půdní vláhou šetřit i proto, abychom po plečkování vzešlé kukuřice neporušili film účinných látek herbicidů. Při dosažení optimální sumy efektivních teplot provádíme ošetření proti zavíječi,“ uvedl dále s tím, že pak už jen čekají na sklizeň, kterou provádí vysoce výkonným strojem Case 9120 s adaptérem značky Camper. K odvozu zrna mají vyrobeny vlastní vlečky.

„Z počátku jsme vypěstovanou kukuřici vozili přímo z pole do podniků ZZN, kde ji čistili, sušili a uskladnili,“ zavzpomínal majitel farmy. „Abychom se o plody naší práce nemuseli stále dělit, začali jsme budovat vlastní zázemí. Nejdříve sušárnu Stella s čističkou a pak i devět sil, kde uskladníme přibližně polovinu naší produkce, která dosahuje 5000 tun ročně,“ poznamenal.

Bez meliorací by to nešlo

Za neúspěch loňského roku považuje Rostislav Jones to, že se některé porosty kukuřice neošetřily druhým herbicidním postřikem, a tak došlo místy k jejich zaplevelení. Posteskl si rovněž, že loni přes vegetační sezónu v Novém Dvoře téměř nezapršelo. Časté trápení mu způsobují i neplatiči, kteří nedodržují termíny.

Úspěchem je podle něj to, že se podařilo splnit vše, co bylo na rok 2014 pečlivě naplánováno. „Plánů mám spoustu, postavit halu, zmodernizovat polní mlat, koupit kvalitní secí stroj na pšenici. Musel bych tu být 120 let, abych všechny své plány splnil,“ poznamenal s úsměvem. „Největší radost mám však z toho, že se na 150 hektarech našich pozemků podařily obnovit meliorace. Bez nich by to tu nešlo, podloží tvoří těžký slín a i když je největší sucho, teče z něho voda, ta ale nevzlíná.

Základem úspěchu jeho farmy je, jak dále prozradil, včasné provedení prací na poli v řádné kvalitě za použití menších pracovních sil. Velmi důležitý je pro celou rodinu, respektive zaměstnance farmy, dostatek kvalitních výkonných strojů, na které se mohou spolehnout. „Všechny stroje jsou spojeny vysílačkami, takže v případě problému na poli či na sušičce lze vše operativně řešit,“ dodal s tím, že jeho rodina a on nedělají pouze zemědělskou činnost, ale starají se i o krajinu a zvěř na pozemcích, kde již řadu let hospodaří.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *