Příklad významu aplikace pomocných přípravků u jarního ječmene

Jarní ječmen patří k našim nosným plodinám, současně jde o rostlinu hodně citlivou k působení vnějších stresových faktorů, je méně plastický než pšenice či další plodiny. O to lépe reaguje na dobrou péči o porost včetně nadstandardu.

Cílem pokusů prováděných Českou zemědělskou univerzitou v Praze v letech 2014–2016 bylo ověřit míru vlivu ošetření osiva a aplikace vybraných stimulátorů růstu na výnos, obsah dusíkatých látek a z pohledu osiva vliv na energii klíčivosti a klíčivost sklizeného zrna. Odborníci vycházeli z předpokladu, že biologické ošetření osiva a aplikace pomocných přípravků mohou do značné míry ovlivnit výnos a kvalitu jarního ječmene.

Z výsledků publikovaných v časopise Úroda vyplývá, že minimálně v daných pokusných podmínkách měla aplikace stimulátorů jako nadstavba nad běžné ošetření kladný vliv, a to nejen z pohledu biologické účinnosti, ale i z pohledu rentability pěstování. Za velmi důležitý a snadno přehlédnutelný výsledek autoři článku považují potvrzení vlivu ošetření na vlastnosti zrn jako osiva. Práce potvrzuje i předchozí zkušenosti autorů, tj. že až do sklizně, tzn. do hodnoty sklizeného zrna (osiva) se poměrně významně promítá nejen aplikace pomocných přípravků během vegetace, ale dokonce i ošetření výchozího osiva. Do budoucna je potěšitelné potvrzení faktu, že i do konvenčního způsobu pěstování jarního ječmene lze zařadit biologický přípravek místo chemického, aniž by nutně jeho podstatně vyšší cena vedla k ekonomické ztrátě.*

Více informací přináší článek autorů Ing. Vít Korábek a doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze v říjnovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *