Přehlídka téměř dvou set odrůd brambor

Celkem 191 odrůd od deseti firem představili v prezentačních pokusech pořadatelé polního dne o bramborách v Havlíčkově Borové.

Uvedl to na semináři před začátkem polního dne Jiří Zvolánek, člen představenstva společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a. s. a místopředseda Českého bramborářského svazu. Dodal kromě jiného, že podnik pěstuje brambory na 170 ha, z toho je 100 ha sadby, 35 ha je určeno pro výrobu škrobu a zbytek pro konzum. Konstatoval také, že plochy brambor oproti minulému roku mírně vzrostly. Je o 70 ha více brambor pro výrobu škrobu, o 95 ha více ploch k produkci sadby o 570 ha více ploch pro konzum. Jiří Zvolánek konstatoval, že průběh letošního roku byl pro porosty příznivý.

Ing. Miloslav Chlan, předseda Českého bramborářského svazu ve své prezentaci hovořil především o Bílé knize o bramborách. Mezi její hlavní cíle patří upozornit na problémy bramborářství v ČR, navrhnout opatření, která zvýší kvalitu domácí produkce, rentabilitu pěstování a výnosy, a která také stabilizují produkci i v nepříznivých letech. Mezi další cíle patří podpořit a přesvědčit zemědělce o výhodnosti pěstování brambor, navrhnout opatření, která povedou ke 100% soběstačnosti ve spotřebě a vytvořit podmínky pro tuzemské zpracovatele. Jedním z cílů je také vytvořit systém propagace spotřeby brambor a výrobků z nich.
Na semináři se kromě toho hovořilo o možnostech ochrany proti erozi, tématu se věnoval Ing. Pavel Růžek, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Upozornil zejména na možnost upravit vrchol hrůbku vsakovacím žlábkem a konstatoval, že by jeho povrch měl být hrubý, nikoliv hladký. To přispívá k udržení vláhy v půdě. S pokusy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského seznámil posluchače Ing. Václav Čermák, který konstatoval, že podle odkopů zatím výnos odpovídá desetiletému průměru. Ing. Ervín Hausvater, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., uvedl, že v letošním roce budou mezi problematické choroby patřit bakteriózy a byl mimořádně vysoký nálet mšice broskvoňové.*

Další podrobnosti si přečtete v některém z následujících čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *