Představujeme hybrid Queen

Queen je středně raný dvouliniový hybrid, FAO 310 na zrno a 320 na siláž. Jeho registrace proběhla v roce 2000. Rostlina dorůstá střední výšky, která se v průměru pohybuje kolem 250 cm. Má bohaté olistění, vytváří mohutný dlouhý klas s počtem zrn asi 500. Typ zrna je tzv. mezityp, kombinace tvrdé a zubové formy. Hmotnost tisíce semen kolísá kolem 320 g.

Rychlost počátečního růstu tohoto hybridu je dobrá. Typem dozrávání zbytku rostliny se řadí mezi rovnoměrně dozrávající s mírným sklonem ke stay green efektu. Má pevné stéblo a bezproblémový zdravotní stav, netrpí kořenovým poléháním ani listovými chorobami.
Hybrid Queen byl zkoušen v pěti lokalitách řepařské a kukuřičné oblasti a vyznačoval se stabilní úrovní výnosů. Po registraci byl zařazen mezi srovnávací hybridy tohoto sortimentu.

Nároky na pěstitelské podmínky a pěstitelská doporučení

Queen řadíme k intenzivním hybridům poměrně náročným na pěstitelské podmínky. Jeho výnosový potenciál může být realizován při splnění těchto požadavků:
– úrodná, hluboká půda;
– dostatečná zásoba živin (na 10 t zrna musíme počítat s odběrem asi 160 – 200 kg N,
60 kg P, 200 kg K);
– v méně příznivých podmínkách přihnojení pod patu Amofosem, čímž je podpořen rozvoj kořenového systému a schopnost rostliny lépe překonávat případné stresy;
– pečlivé založení porostu, dodržení doporučené hustoty porostu (na lepším stanovišti 80 – 90 tisíc rostlin, na horším 75 – 80 tisíc na 1 ha);
– udržení bezplevelného stavu;
– Queen nepěstovat na lehké, písčité půdě a v extrémně suchých podmínkách.

Praktické zkušenosti

Queen pěstují v posledních dvou letech na části výměry kukuřice v ZD Hodonice v okrese Znojmo, kde mají úrodnou půdu, ale každoročně se potýkají s pravidelnými přísušky. Přesto tam dosahují zajímavých výsledků. V minulém roce sklidili v suchém zrně 10 t.ha-1 a letos 9,7 t.ha-1. To ukazuje na vysokou výnosovou stabilitu tohoto hybridu za předpokladu dodržení podmínek, které byly uvedeny. Vyšší vlhkost o 2 – 3 % proti zubové formě hybridu Icone je v tomto případě dostatečně kompenzována vyšším výnosem.

Výsledky poloprovozních pokusů 2001

Pro ilustraci uvádíme řadu míst, kde má Queen svoje opodstatnění, to je řepařská a kukuřičná oblast – střední a východní Čechy, střední, jižní a z části severní Morava (tabulka 2). Získané výnosy jsou vzhledem k průběhu letošního roku – pozdní setí, chladné jaro, deštivý podzim – velmi solidní.

Praktické využití

Hybrid Queen je určen vzhledem ke své ranosti pro pěstování do řepařské a kukuřičné oblasti. Jeho využití je široké a mnohostranné. Hodí se k pěstování na siláž, při němž dosahuje nejen pozoruhodného výnosu suché hmoty a podílu palic kolem 60 %, ale i vysoké koncentrace energie. Pro nadprůměrný podíl palic lze počítat s úspěšným využitím na LKS s výnosem kolem 17 – 18 t.ha-1. Stejně tak sklizeň na zrno jej předurčuje do řepařské oblasti na vlhké šrotované zrno a na crimpování, popřípadě jiné způsoby konzervace čerstvého zrna. Za příznivých teplotních podmínek jej lze využít na suché zrno, zvláště v kukuřičné oblasti. V každém případě poskytuje kvalitní a zdravé krmivo bez kontaminace nežádoucími mykotoxiny a právem se řadí ke špičkovým hybridům středně raného sortimentu.

Stránku připravila Ing. Jaroslava Sácká,
Poradenská služba KWS Semena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *