Předpoklady pro cílenou aplikaci herbicidů

Při regulaci zaplevelení je dosud běžnou zemědělskou praxí, že se na celý pozemek aplikuje jednotná dávka herbicidu, přestože některé jeho části vykazují jen slabý nebo nulový výskyt plevelů. Cílená regulace zaplevelení založená na principu precizního zemědělství naopak tuto variabilitu zohledňuje. Regulační zásah je uskutečněn pouze v těch částech pozemku, kde výskyt plevelů překračuje práh škodlivosti. Tím je možné dosáhnout významné úspory herbicidu, omezit ekologickou zátěž prostředí, a v některých případech také omezit herbicidní poškození plodiny.

Použití cíleného zásahu vyžaduje dostatečné informace o výskytu plevelů na pozemku. Při mapování výskytu jednotlivých druhů je důležité dosáhnout co největšího přiblížení realitě a zároveň udržet spotřebu času na nízké úrovni.

 

Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.,

Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Více v časopisu Farmář č. 4/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *