Právě přistáváte na poli v Ruzyni

Kde můžete najít různé druhy obilnin infikované virovými chorobami? Kde mají invazivní druh plevele, jehož pěstování vyžaduje speciální povolení? Kde nejsou plevelné rostliny potlačovány, ale naopak každá má svůj vlastní květináč? Správná odpověď je na pokusném pozemku Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Navštívit jej mohli zájemci na polním dnu, který se uskutečnil v červnu.

S probíhajícími výzkumnými projekty, jednotlivými pokusy a aktivitami na poli seznámili účastníky pracovníci výzkumného ústavu. Hlavním garantem polního dne byl Ing. Pavel Růžek, CSc. S ohledem na jeho specializaci byly součástí prohlídky také pokusy sledující vliv různých pěstitelských zásahů a technologií na vybranou skupinu odrůd obilnin a stavy porostů řepky ozimé založené do různě zpracované půdy.
Zájmu zemědělců i výzkumních pracovníků se těší tzv. energetické plodiny. Pro pěstitele je to další skupina rostlin o kterých mohou uvažovat do osevního postupu. Problémem stále zůstává zvládnutí technologie pěstování a rentabilita produkce tohoto obnovitelného zdroje energie. V pokusech výzkumného ústavu najdeme různé druhy vhodné k těmto účelům, například lesknici rákosovitou či křídlatky

Zkoumání plevelných rostlin

Přesto že křídlatka patří mezi invazivní plevele, nenajdeme ji v části, ve které se plevelné rostliny zkoumají. Patrně i s ohledem na její rozměry. Rostliny dorůstají běžně do výšky dvou metrů a postupně potlačují ostatní porost. K pěstování křídlatky je třeba mít speciální povolení. Inženýr. Jan Mikulka má na části pozemku určeném pro plevele druhy jiné. Ochotně je představil těm, kteří měli zájem. Rostou zde kamíšníky, koukol, rostliny pcháče, vůči herbicidům odolný mračňák ale i další. Jan Mikulka se svými spolupracovníky zde sleduje způsob vývoje a rozmnožování plevelných rostlin. Tyto poznatky mohou přispět k účinnější komplexní ochraně proti těmto druhům plevelů.

Hledání tolerantních odrůd

Na části pokusného pole se sledují projevy napadení virovým onemocněním na odrůdách různých druhů obilnin. Virózy způsobují především lokálně vážná poškození porostů a následnou redukci výnosu. Pěstitelé se proti této skupině chorob mohou bránit spíše nepřímou ochranou. Vedle hubení přenašečů viróz (bodavě-savý hmyz) a hostitelských rostlin (hlavně výdrol obilnin) je další možností výběr tolerantních odrůd. A právě k tomu slouží prezentovaný výzkum.

Hodnocení stavu porostů obilnin

Diskuse, která v rámci polního dne proběhla v aule výzkumného ústavu, byla zaměřena především na produkci obilí. Cílem této části bylo zhodnocení dosavadních zásahů jak k ochraně rostlin, tak k jejich výživě. V době konání akce byly obilniny na polích v dobrém stavu. Pokud nebyl podle Ing. Růžka porost zakládán zbytečně velkým výsevkem, nedošlo v letošní sezóně k jeho přehoustnutí. Dobrou úrodu by mohlo negativně ovlivnit nevhodné kvalitativní přihnojení. Dalším rozhodujícím faktorem bude průběh počasí v závěru vegetace, který ovlivňuje kvalitu zrna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *