Pozor na nepovolené přípravky

Pesticidy v zemědělství se zabývala konference, kterou v Brně uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v prostorách Masarykovy univerzity. Na odpoledním jednání se hovořilo o aplikaci nepovolených přípravků na ochranu rostlin nebo možnostech detekce pesticidů a jejich rezidují. Zazněly také informace ke sledování těchto látek v potravinách.

O nepovolených přípravcích a jejich používání hovořil Ing. Pavel Minář, Ph.D., z Odboru přípravků na ochranu rostlin Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Připomněl, že uvádět na trh a používat lze jen přípravek povolený v dané členské zemi. Ten má kromě jiného definováno složení formulace a účinné látky, včetně metod k determinaci, přičemž vlastnosti a rizika jsou doložena předepsanými studiemi. Důležité také je, že se posouzení rizik vztahuje jen konkrétnímu použití přípravku.

Pod pojmem „nepovolené přípravky“ se tedy rozumí například takové, které nebyly posouzeny v povolovacím řízení nebo nevyhověly, byly povoleny pro jiné použití, případně mají jiné složení. Pěstitelé k nim sahají z více důvodů, například proto, že nemají k dispozici dostatek registrovaných přípravků, nevyhovuje jim účinnost nebo mají příznivější cenu. Někdy je příčinou doporučení či reklama ze strany distributorů. Problémy spojené s použitím nepovolených přípravků jsou většinou neznámá, obecně existuje riziko pro zdraví lidí a životní prostředí včetně zdrojů pitné vody a samozřejmě pro plodinu. Přitom pěstitel většinou není schopen posoudit riziko obsahu reziduí v rostlinách, upozornil.

Jak Ing. Minář uvedl, pokud není dostatek vhodných přípravků, může pěstitel iniciovat rozšíření povolení sám, nebo prostřednictvím pěstitelského svazu. Je potřeba, aby podnět správně definoval a navrhnul řešení, ÚKZÚZ zajistí bezplatně další kroky. Jestliže je v sousední EU zemi příznivější cena povoleného přípravku, lze pro vlastní potřebu využít souběžný obchod, taky je potřeba žádost podaná na ÚKZÚZ.

Aby se pěstitelé vyhnuli nákupu nepovolených přípravků, by měli by se zajímat o svoje dodavatele, upozornil Ing. Minář. Důležitá je jeho adresa a další kontakty, umístění distribučního skladu, ale také obsah webu nebo reference důvěryhodných osob. Záleží na tom, jaké poskytuje garance v případě zjištěných odchylek ve složení přípravku a případných škod. Pokud dodavatel tyto informace neposkytuje nebo skrývá, varuje před spoluprací s kontrolními orgány a poskytnutím vzorku pro kontrolní analýzu, případně jsou jeho dodací listy nebo faktury neúplné nebo nesprávné, představuje to riziko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *