Poznatky o marketingu

Podobně jako obchodníci ze všech jiných odvětví i provozovatelé zahradnických center a prodejen chtějí uplatnit své produkty na trhu a získat co nejvíce spokojených zákazníků. Seminář, který v rámci evropského programu Rostlina měsíce připravila Plant Publicity Holland a sdružení HORTIservis.cz, seznámil maloobchodní prodejce rostlin se základními marketingovými dovednostmi.

Program Rostlina měsíce vznikl ve druhé polovině devadesátých let v Nizozemsku jako jedna z aktivit organizace Plant Publicity Holland a postupně se rozšířil i do dalších evropských zemí. Jeho cílem je od počátku propagace školkařských výpěstků, dřevin a trvalek do zahrad i venkovních nádob mezi nejširší veřejnost a podpora jejich prodeje. V České republice začal program Rostlina měsíce v roce 2000. Zahradnické prodejny, centra a školky pravidelně dostávají tiskové materiály, fotografie a CD, které mohou využít pro prezentaci vlastní firmy a produkce.

Program získal podporu z EU
Pro období let 2006 až 2008 získal program v České republice podporu z finančních prostředků Evropské unie, což organizátorům umožňuje poskytnout zahradnickému sektoru bezplatně některé nové služby. Kromě dalších tiskových materiálů se připravuje například videoprogram a několik vzdělávacích akcí. Hned prvním letošním počinem se v tomto ohledu stal jednodenní seminář nazvaný Základy marketingu v zahradnickém centru a zahradnické prodejně, který se konal v Jihlavě. Nad seminářem převzal záštitu náměstek hejtmana kraje Vysočina Ing. Václav Kodet. Zúčastnil se jej i zástupce Plant Publicity Holland pro Evropu Leon Smet.

Teorie doprovázená ukázkami
V první části semináře získali posluchači základní teoretické znalosti a kromě jiného se seznámili s definicí marketingu, faktory tržního prostředí a novodobou filosofií podnikání. Druhá část výkladu patřila uplatnění teorie v prodejní praxi zahradnické prodejny a nechyběly ani konkrétní ukázky nápaditých aranžmá školkařských výpěstků zaměřené na práci s prostorem a barvou. Současně se vzdělávacími akcemi se připravuje i marketingová brožura, určená provozovatelům zahradnických center a prodejen.
Už podle hojné účasti se dalo usoudit, že mezi majiteli a provozovateli zahradnických maloobchodů je o vzdělávací akce tohoto typu velký zájem a považují je za velmi potřebné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *