Požadavky na hnojiva se aktuálně mění

Akciová společnost Agrofert Holding nechyběla ani na letošní výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. V expozici firmy se mohli návštěvníci seznámit se spektrem činností podniků patřících do skupiny této společnosti. S Ing. Josefem Bartoškou, manažerem odboru prodeje hnojiv, jsme krátce hovořili především o současné aktuální nabídce hnojiv.

Jak ing. Bartoška uvedl, nabídku Agrofertu tvoří produkty od několika výrobců. Představovat jistě není nutné hnojiva z Lovochemie, a. s., Lovosice, podniku, který v příštím roce oslaví 100 let od svého založení. V souvislosti s hnojivy nabízenými touto společností ing. Bartoška hovořil o změnách v požadavcích na hnojiva. Z průzkumu, jež byl mezi zemědělskými podniky proveden, vyplývá, že pravděpodobně bude klesat zájem o ledek amonný s vápencem a větší zájem bude mít praxe o ledky amonné s dolomitem či o ledek amonný se síranem vápenatým (z Lovochemie s označením LAD, LAS). Důvod je zřejmý, také hořčík a síra se stávají chybějícími prvky.
Novinkou v nabídce Lovochemie je prodej a distribuce pytlovaných hnojiv v 25 kg a 50 kg baleních z provozovny Městec Králové.
Především dusíkatá hnojiva, z nichž některá rovněž obsahují síru, dodává Agrofert také od německého výrobce Skw. Piesteritz Lutherstadt Wittenberg či ze slovenské firmy Duslo, a. s., Šala.
Dalším podnikem, jež úzce spolupracuje s Agrofertem, je Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., Ústí na Labem. V provozu Lovochemie, a. s., se vyrábí celá řada hnojiv určených pro listovou výživu. Jak ing. Bartoška uvedl, problémem zemědělských podniků je především nedostatek finančních prostředků. A vyřešit částečně nedostatek některých živin za poměrně nízkých nákladů mohou právě listová hnojiva. Ze široké nabídky listových hnojiv od ústeckého výrobce odborník vyzdvihl především Borosan Forte. Toto hnojivo obsahuje 11 % bóru a podle jeho slov ho využívá již řada podniků, především pěstitelé cukrovky a řepky.
Také Pregips H, hnojivo s obsahem síry a vápníku, je produktem, který se může chlubit dobrou ekonomikou použití. Vyrábí jej Precheza, a. s., Přerov a jde o vedlejší produkt výroby titanové běloby. Ing. Bartoška jej doporučil především podnikům z oblasti jeho výroby do plodin náročných na síru a vápník.
A aby byl výčet výrobců hnojiv, jejichž produkty Agrofert zemědělcům nabízí, úplný, zmínil ing. Bartoška rovněž německou společnost Degussa, A. G. Ta na náš trh prostřednictvím Agrofertu dodává dusíkaté vápno Perlka, které oceňují především drobní pěstitelé pro jeho fungicidní, insekticidní a herbicidní účinek.
Zpracovaný a vydaný katalog Agrofertu, který ing. Bartoška představil, poskytuje ucelenou informaci o celém sortimentu hnojiv a možnostech jejich použití.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *