Povolení GMO naráží na protesty

Evropská unie očekává v nejbližší době povolení geneticky modifikované kukuřice. Žádost o povolení hybridu Bt-11 švýcarské firmy Syngenta rada ministrů zemědělství EU tentokrát zřejmě neodmítne. To by umožnilo Evropské komisi povolit po letech de facto moratoria další geneticky modifikovanou plodinu.

Jednání však proběhnou až po uzávěrce našeho časopisu. Pokud ministři nedospějí k žádnému názoru, EK bude moci po třech měsících rozhodnout sama. Komise se jeví být nakloněna zrušení dosavadního moratoria i vzhledem k tlaku Světové obchodní organizace.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nadto nedávno zveřejnil výsledky svého šetření, které uvádí, že hybrid Bt kukuřice MON-863 společnosti Monsanto je stejně bezpečný, jako konvenční kukuřice. „Je nepravděpodobné, že uvedení této kukuřice do oběhu, pro dovoz a zpracování, stejně jako pro použití v potravinách a krmivech, by v rámci předpokládaného užití mělo negativní vliv na zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí,“ uvádí zpráva.
Pouze druhý hybrid kukuřice MON-863xMON-810 chtějí vědci Evropské komise nechat ještě jednou přezkoušet. Část grémia trvala na 90ti denní studii na zvířatech před tím, než bude moci rozhodnout s konečnou platností. Tato odrůda vznikla konvenčním křížením linií MON 863 a MON 810, aby se spojila odolnost k bázlivci kukuřičnému (MON 863) se znakem druhé linie, rezistencí k zavíječi kukuřičnému a můře Sesamia spp.
EFSA se také vyjádřila k používání markerových genů rezistence k antibiotikům. Varovala před používáním takových typů antibiotik, které hrají větší roli v humánní či veterinární medicíně.
Odpůrci geneticky upravených plodin spustili v Bruselu novou kampaň, aby zvýšili tlak na Evropskou unii proti povolování nových GMO a aby vymohli regionálním úřadům právo zakázat pěstování geneticky upravených rostlin. „Místní lidé, politici a podnikatelé požadují právo obejít se bez GMO a toto hnutí nemohou evropské vlády a instituce nevzít na vědomí. Veřejnost říká geneticky upraveným rostlinám ‚ne‘, avšak jedinou cestou, jak zabránit kontaminaci naší úrody a venkova, je zakázat setí GMO,“ prohlásil na tiskové konferenci koordinátor kampaně Geert Ritsema z ekologické organizace Přátelé Země. Kampaň se rozbíhá ve 22 evropských zemích, avšak zatím nikoli v ČR a na Slovensku. Přátelé Země nechávali při předchozích protestech proti GMO poskakovat třeba nestvůrně obrovské rajče, aby utvrdili většinu Evropanů v nedůvěře vůči plodům biotechnologického výzkumu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *