Potřinácté nejen o nových odrůdách

Již na třináctý ročník polního dne společnosti Oseva Uni, a. s., Choceň se letos sjeli zemědělci do obce Jehnědí. I tentokrát si odnesli informace o odrůdách, jejichž osivo jim pořadatel akce nabízí. Navíc tu zazněly i přednášky věnované technologii pěstování řepky olejky, máku či ječmene jarního a také aktuální zprávy o rozšiřujících se aktivitách Osevy Uni.

Ing. Antonín Doleček, generální ředitel Osevy Uni, a. s., Choceň, na úvod setkání připomněl, že choceňská Oseva Uni již není pouze osivářskou, ale multifunkční firmou.

Multifunkční firma
Kromě prodeje osiv většiny polních plodiny Oseva Uni obchoduje s merkantilem, hnojivy či přípravky na ochranu rostlin. Například v obchodu s mákem patří mezi největší hráče na českém trhu, neboť loni vykoupila a také zpracovala více než 10 % celkové domácí produkce. Vyjma Polska, kam doposud vyvážela mák nejvíce, pro něj nachází nová odbytiště také v Rakousku, Německu a Nizozemsku. Samozřejmě obchoduje i s dalšími komoditami a jak Ing. Doleček uvedl, například s obilovinami zintenzivňuje zahraniční obchod – především směrem do Polska.
Ing. Doleček dále informoval, že před nedávnem se Oseva Uni stala stoprocentním vlastníkem firmy Pronachem, spol. s r. o., distributora přípravků na ochranu rostlin. Prodej pesticidů budou tudíž v příštím roce zajišťovat specialisté této firmy, nikoliv agronomická služba Osevy Uni, jak tomu bylo doposud.

Pro lepší vlastnosti půdy
Další aktivitou Osevy Uni je obchod s hnojivy – klasickými minerálními hnojivy i doplňkovými přípravky. Nově prodává Oseva Uni na českém trhu produkty francouzské společnosti PRP. Jde o preparáty PRP SOL (ve formě granulátu) a PRP EBV (ve formě roztoku). Jsou to pomocné půdní látky na bázi dolomitického vápence, vápence a vápenatých sedimentů těžených z mořského dna. Ing. Ivan Petrtýl, zástupce firmy PRP, na vzorcích rostlin řepky, pšenice či kukuřice, před jejichž setím byl preparát PRP SOL aplikován, ukázal jak mimo jiné tento produkt podporuje rozvoj kořenového systému. Podle Ing. Petrtýla PRP SOL také pomáhá k lepšímu využití růstového potenciálu plodin a zvyšuje odolnost rostlin vůči stresu, zvyšuje půdní úrodnost tím, že příznivě ovlivňuje půdní strukturu a biologickou aktivitu půdy.

Výnosové výsledky loňských pokusů
Stěžejní součástí akce, která se již několik let koná v obci Jehnědí, je prohlídka tamních velmi rozsáhlých demonstračních pokusů, v nichž mají zastoupení odrůdy ozimé a jarní pšenice, ozimého a jarního ječmene, řepky, máku hrachu, žita, ovsa a tritikale pocházejících od mnoha šlechtitelů. Možnost porovnat je na jednom místě je pěstiteli velmi ceněna. O to víc, že letos měli k dispozici i výsledky pokusů realizovaných zde loni. Podle slov Ing. Pavla Švarce, zástupce společnosti Oseva Uni, objektivnost a kvalitu zde prováděných pokusů potvrdila i Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, která souhlasila i se zveřejněním jejich výsledků.
Při sklizni v roce 2007 tu ozimá pšenice u 21 z 37 zastoupených odrůd dala výnos vyšší než 10 t/ha. Zcela nejvyššího výnosu dosáhly odrůdy Raduza (13,55 t/ha), Turnia (13,49 t/ha) a Zobel (12,61 t/ha). Špičkové výnosy dal také jarní ječmen – nejvyšší odrůdy Calgary (9,08 t/ha), Bojos (8,71 t/ha) a Toscada (8,62 t/ha). Rovněž výnosy řepky svědčí o kvalitě realizovaných pokusů. Na špičce pomyslného žebříčku byly odrůdy Hornet (6,79 t/ha), Catalina (6,5 t/ha) a Baldur (6,39 t/ha).

Nová odrůda pšenice
Mezi odrůdami ozimé pšenice, které loni v demonstračních pokusech v Jehnědí daly vynikající výnos byla také nová odrůda Brilliant. Bylo to 10,92 t/ha. Přímým zástupcem této odrůdy vyšlechtěné německou firmou SW Seed Teendorf Hanstedt je na českém trhu právě Oseva Uni. Proto na ni zástupce firmy Oseva Uni Ing. Švarc upozornil i při prohlídce pokusů. Brilliat je polopozdní odrůda kratšího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a střední až dobrou odolností vůči vyzimování. Má potravinářskou jakost A, menší zrno, vysokou objemovou hmotnost. Zdravotní stav je velmi dobrý. Dalšími přednostmi jsou vysoká tolerantnost k obilní předplodině a možnost pozdního setí. V Německu byl Brilliant v roce 2007 čtvrtou nejmnoženější odrůdou v kategorie E/A.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *