Poslední a první krok pro sóju

Posledním krokem pro pěstovanou sóju je její sklizeň. Letos se sklízí za několik let bezkonkurenčně nejmenší plocha, která nepřesahuje ani 4400 hektarů. Pomyslným prvním krokem pro založení porostu této plodiny je volba správné odrůdy. Zemědělská agentura, s. r. o., uspořádala na přelomu srpna a září, tedy ještě několik dnů až týdnů před předpokládanou sklizní, řadu polních dnů, kde si zájemci mohli prohlédnout část sortimentu odrůd, které našim pěstitelům tato společnost nabízí.

Sója se dostala na evropská pole až v minulém století, a tak v České republice rozhodně nepatří mezi plodiny s dlouhou tradicí pěstování. Navíc se donedávna považovala za rostlinu teplomilnou a pro střední Evropu spíše nevhodnou. Od té doby se ale díky úsilí šlechtitelů dostaly na trh velmi rané a rané odrůdy, které se hodí nejen do nejjižnějších a nejníže položených oblastí České republiky.
V České republice registroval Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pro uplynulou sezónu celkem devět odrůd. Po vstupu ČR do Evropské unie se jsou pěstitelům nabízeny i další odrůdy, jejichž vlastnosti nebyly v našich podmínkách prověřeny nezávislou organizací.
I když se v poslední době plochy sóji pohybovaly kolem deseti tisíc hektarů, letos se podle evidence Českého statistického úřadu dramaticky propadly až na přibližně 4400 ha.

Sklizeň beze ztrát
Pěstitele v těchto týdnech již čeká jen sklizeň a posklizňová úprava. Porosty žloutnou a listy opadávají. Díky tomu lusky ztrácejí vodu. Zemědělská agentura, s .r o., která vedle prodeje osiv a obchodování s merkantilem sóji poskytuje zemědělcům agronomický servis, doporučuje vlastní sklizeň začít v okamžiku, kdy obsah vody v bobech klesne pod 15 % (optimum je od 13 do 15 %).
Před sklizní je nutné zkontrolovat ostrost žabek na liště sklízecí mlátičky. Stonek sóji je velmi tvrdý a tupé žabky se po něm částečně svezou, což má za následek značné zvýšení sklizňových ztrát, varuje Zemědělská agentura. Ještě větší ztráty podle ní vznikají následkem ponechání vyššího strniště na poli se špatně srovnaným povrchem. Urovnaný povrch si připravujeme již na jaře při zakládání porostů. Vyšší strniště je důsledkem špatného nastavení výšky žací lišty nebo také vyšší pojezdové rychlosti, kdy lišta nestíhá rostliny přeseknout nízko u země. Pro sklizeň jsou nejvhodnější mlátičky s úzkými lištami, které vykazují menší ztráty při terénních nerovnostech. Vůbec nejlepší je vybavit kombajny flexibilními lištami nebo adaptéry, které provádějí pokos těsně při zemi, doporučuje Zemědělská agentura. Rychlost pojezdu sklízecí mlátičky by neměla být vyšší než 4 km/hod., rychlost podavače mírně vyšší vzhledem k rychlosti stroje. Velmi důležité je pečlivé zjištění sklizňových ztrát. Nejvyšší ztráty jsou způsobeny nevysečením lusků ve spodních patrech rostlin. Například s odstřižením rostlin ve výšce asi 15 cm zůstávají na poli lodyhy s nejméně třemi až šesti lusky a ztráta na výnosu lze u tak provedené sklizně odhadnout na 1 t/ha.
Další ztráty vznikají nesprávným seřízením kombajnu. Při sklizni je nutné sledovat, jestli jsou všechna semena z lusků vymlácena a jestli nevypadávají za kombajnem. Podle informací Zemědělské agentury průměrný výnos v posledních letech kolísá od 1,6 do 2,8 t/ha, což ale neodpovídá vyšším průměrným výnosům hlavních pěstitelů (např. USA). Právě sklizňové ztráty mohou být onou rezervou.
Sóju není nutné za normálních podmínek desikovat. Doporučuje se většinou v případě, kdy kvůli silnému zaplevelení nebo nevyrovnanému dozrávání hrozí velké sklizňové ztráty. Zelené plevele zvyšují vlhkost, znesnadňují kvalitní vymlácení semen a často na nich již vymlácená semena ujíždějí ven z dopravníku.

Nejnovější výsledky šlechtění
Sérii polních dní, které se uskutečnily na přelomu srpna a září ,využila Zemědělská agentura, s. r. o., k představení sortimentu odrůd sóji, které již nabízí na našem trhu, ale i těch, jež právě procházejí registračním řízením ÚKZÚZ a budou pěstitelům k dispozici třeba již pro jaro 2009. Zemědělská agentura je výhradním zástupcem kanadské šlechtitelské firmy Semences Prograin Ltd. Polní den sóji v Přítokách u Kutné Hory byl vůbec první akcí v celé zmiňované sérii. Některé odrůdy od Semences Prograin tam představil Eric Gagon, přímo jeden ze šlechtitelů kanadské společnosti. V provozním pokusu nechyběly pěstitelům známá Korada, letošní novinky odrůda Tundra či Moravians nebo nové, zatím zařazené v odrůdových pokusech Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
Jednou z předvedených byla i odrůda Supra. Mezi její přednosti patří rychlejší počáteční vývoj a tedy i dřívější zapojení porostu. Odrůda Supra nahradila v pěstování odrůdu Korada. Supra je také ranou odrůdou ale proti Koradě má kratší vegetační dobu. Navíc se vyznačuje větší odolností vůči chladu, a tak je možné ji pěstovat i v oblastech, pro které má odrůda Korada příliš vysoké teplotní nároky. Ve srovnání s odrůdou Korada má Supra vyšší nasazení prvních lusků. Má také tendenci větvit, takže dokáže částečně kompenzovat snížený výsevek. Je odolná vůči poléhání. Podle pracovníků Zemědělské agentury je velmi vhodná do bezorebných systémů. Erick Gagnon upozornil na vysoké výnosy, kterých je odrůda Supra schopná dosahovat. Připomněl ale také, že v některých podmínkách dozrává dříve a jinde později, což klade vyšší nároky na sledování porostu a určení optimálního termínu pro sklizeň.
Novinkou, kterou si mohli pěstitelé vyzkoušet letos na jaře, je odrůda Tundra. Ta by měla na polích nahradit odrůdu OAC Vision. Patří do skupiny velmi raných odrůd. „Podle našich výsledků poskytuje odrůda Tundra v Kanadě výnos o 10 až 12 % vyšší než OAC Vision,“ popisoval Eric Gagnon. Tundra je odolná vůči hlízence (sclerotinia) a kanadský šlechtitel ji doporučil i na pozemky, kde se tato choroba vyskytuje ve větší míře.
Druhou novinkou registrovanou Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v roce 2008 je odrůda Moravians. Je to raná odrůda s vysokým obsahem proteinu v semenech. Má rychlý počáteční vývoj a brzy vytváří zapojené porosty. Dobře reaguje na snížený výsevek, protože ochotně větví, a tím kompenzuje nižší hustotu rostlin na jednotce plochy. Pěstitelé by si měli dát pozor na její menší odolnost k poléhání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *