Posklizňové úpravy kukuřice bez chyb

Kukuřice je jednou z nejpěstovanějších plodin na světě. V České republice sice neobsazuje přední příčky, nicméně představuje nezanedbatelnou část celkové produkce. Kukuřici je nutné po sklizni dále upravovat – čistit a také sušit. Čištění dané plodiny je nezbytné ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je odseparování nečistot a příměsí, které zbytečně zvedají energetickou náročnost následného sušení. Za druhé tyto příměsi mohou snížit provozuschopnost sušárny, zvýšit nároky na údržbu a v krajním případě mohou způsobit její zahoření. Proces sušení kukuřici zbaví vlhkosti, zakonzervuje ji a umožní její skladování po delší dobu.

Společnost BEDNAR FMT poskytuje farmářům technologie pro skladování a posklizňové zpracování zrnin již více než deset let. Nabízí kompletní projekci staveb, výstavbu na klíč i rekonstrukci stávajících objektů podle přání zákazníka. Firma dodává na trh skladovací sila, sušárny, čističky, mořičky zrnin a mnohé další technologie od světových výrobců, jakými jsou například americká společnost GSI, nebo německé společnosti PETKUS a BÜHLER.

Úsporné a ekologické sušárny Petkus

Výbornou volbou pro sušení kukuřice jsou kontinuální sušárny Petkus. Modulární konstrukce zajišťuje širokou škálu výkonnostních a specializovaných řad. Jejich maxima dosahují 120 t/h při sušení kukuřice s odsuškem 5 %.

Principiálně jsou sušárny Petkus založené na přímém nebo nepřímém ohřevu s možností rekuperace tepla z chlazení již usušené zrniny, což je právě při sušení kukuřice velký benefit. Díky originálnímu řešení Petkus vyhovují sušárny také vysokým nárokům úřadů na hlučnost a prašnost. V nezbytných případech je možné sušárny doplnit speciálními filtry nebo ventilátory.

Jedním z důvodů, proč volit sušárny Petkus, může být i využití různého druhu paliva, jako je například propan-butan, lehký topný olej nebo zemní plyn. Dalším a v zásadě významným zdrojem energie může být využití odpadního tepla z kogenerační jednotky bioplynové stanice, což je úsporné a unikátní řešení, za které získala společnost BEDNAR FMT ocenění Zemědělského týdeníku na výstavě Techagro 2014.

Proces sušení začíná ohřátím vzduchu, který přes kónické vzduchové kanálky prostupuje do sušené zrniny, projde jí a protilehlými kanálky odchází pryč. Teplota a rychlost horkého vzduchu jsou regulovány vyspělým řídicím systémem v závislosti na vlhkosti a druhu sušené plodiny. Ve spodní části sušárny je usušené zrno zchlazeno a přepraveno do skladovacího sila. V případě kompletní rekuperace teplého vzduchu se redukuje spotřeba paliva, jelikož ohřátý vzduch z chlazení zrna slouží k předehřevu sušicího vzduchu.

Sušárny Petkus jsou jednoduché konstrukce s malými nároky na zastavěnou plochu a v případě potřeby je možné navýšit jejich výkon přidáním sušicích sekcí. Výhodou jsou zejména nízké provozní náklady.

Společnost BEDNAR FMT již postavila celou řadu sušáren Petkus rozmanitých výkonových stupňů i technologických řešení a zákazníci jsou s nimi velmi spokojeni.

Čističky Petkus

Čističky od společnosti Petkus jsou vhodné k čištění i předčištění zrnin i osiv. Díky speciálnímu systému sít a dvojí aspiraci je zajištěna vysoká kvalita čištění i u silně znečištěných plodin. Jednotlivé druhy sít mají rozdílnou perforaci a je možné je měnit v závislosti na čištěné komoditě. Aby byl výkon čističky maximálně využitý, je tok zrna v závislosti na jeho znečištění ručně regulovatelný.

Zrno je čištěno nejdříve aspirací, která odstraní prach a lehčí nečistoty, a následně putuje na síta, kde jsou odseparovány nežádoucí příměsi, drobná semena a úlomky. Síta jsou rovněž aspirována. Aby se v nich otvory nezanášely nečistotami, jsou dolní části sít opatřeny gumovými míčky, které tyto průduchy v průběhu čištění uvolňují. Lamelový rozhrnovač rozprostře zrno na celou plochu sít, tím je zajištěno intenzivní čištění a umožněno zmenšit sítové plochy oproti tradičním řešením.

Reference

Sušárna Petkus s využitím odpadního tepla z kogenerační jednotky bioplynové stanice byla realizována mimo jiné na AGROFARMĚ Týnec. Majitel této společnosti Martin Verner si pochvaluje, že vše pracuje bezchybně. Dosahují maximální hospodárné účinnosti a neplatí poplatky za znečištění ovzduší, protože nedochází k žádnému spalování fosilních paliv.

Pozvánka na seminář

Společnost BEDNAR FMT pořádá pro zájemce již tradiční odborné semináře, na kterých budou představeny produkty a novinky pro rok 2017. Akce je plánovaná na začátek nového roku. O přesných termínech a místech seminářů bude veřejnost včas informována.

 Veronika Křesťanová

BEDNAR FMT s. r. o.

Foto:

Mezi hlavní přednosti čističek Petkus patří vysoká kvalita čištění. Jsou vhodné pro čištění široké škály plodin a je možné snadno a rychle vyměnit síta díky modulárnímu řešení

Schéma sušárny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *