Polní den věnovaný zvláště sadbě brambor

Celkem 42 odrůd brambor ze sortimentu, který nabízí Europlant šlechtitelská, spol. s r. o., si mohli prohlédnout pěstitelé na polním dnu v Zemědělském družstvu Čechtice, okres Benešov. Kromě toho se na odborném semináři seznámili se změnami množitelských a pěstitelských ploch brambor v České republice v roce 2009 či s hlavními zásadami pěstování zdravé sadby.

Ing. Jiří Procházka, jednatel společnosti Europlant, úvodem konstatoval, že loňskou sezónu považuje za úspěšnou. Firma se podle něj bude i nadále zabývat především prodejem sadby z vlastního množení, přičemž pro množitele bude její cena pravděpodobně podobná jako v loňském roce, pokud nenastanou nějaké mimořádné okolnosti. „U všech odrůd z vlastního množení s výjimkou jedné prodej stoupl, nejvíce se prodává Marabel, dále Belana a Laura,“ uvedl Ing. Procházka s tím, že letos snižovali množitelské plochy tak, aby se přiblížili 100% prodeji produkce. Postěžoval si také, že v ČR a bohužel i v některých vyspělých zemích Evropské unie platí, že vnitřní kvalita jejich odrůd, která je oceňována zejména zpracovateli, není většinou zdejším trhem výrazněji zaplacena.

Další pokles ploch

Ing. Procházka také citoval data Českého statistického úřadu, podle kterého se letos plocha na polích pěstovaných brambor snížila z loňských 29 788 ha na 28 734 ha. Dodal, že podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) klesla také plocha sadby, a to ze 4031 ha na 3704 ha. Letos se množilo rekordních 221 odrůd proti 197 v loni.
Pro výsadbu se v roce 2009 se dovezlo 4416 tun sadby (v roce 2008 to bylo 6398 t), celkem 147 odrůd v 755 partiích, řekl Ing. Vít Vašát (ÚKZÚZ). Z nich se 120 partií testovalo metodou Elisa na to, zda podle přítomnosti virů odpovídají deklarovanému stupni. Až na dva vzorky byly všechny v pořádku.
Ing. Vašát shrnul také zdravotní stav brambor, kdy mezi nejmarkantnější faktory letos patří vysoký výskyt plísně bramboru, někdy i na hlízách, a větší výskyt bakterióz v sadbových porostech. Celkový zdravotní stav je podle něj ale dobrý, i když se dají předpokládat problémy při skladování. Upozornil také, že se připravuje novela vyhlášky č. 384, kterou se upravují pravidla o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Měla by přinést mimo jiné změny, které se týkají vlastností sadby.

Jak na sadbu
RNDr. Luboš Štelcl, poradce společnosti Europlant na Slovensku, velmi fundovaně a komplexně hovořil o pěti hlavních bodech pěstování zdravé sadby a projevech viróz, zvláště na hlízách. Jak zněly jeho rady?
Především je třeba sadbové porosty správně umístit na polích. A to co nejdál od všech potenciálních zdrojů infekce, což mohou být například i zahrádky malopěstitelů, porosty neuznané sadby, pole konzumních brambor a podobně. Je třeba vzít také v úvahu převládající směr větru, který usnadňuje přesun přenašečů viróz. Dalším bodem je moření hlíz proti kořenomorce, která svými projevy v nati připomíná napadení virózou. Třetím důležitým faktorem jsou včasné negativní výběry. Mladé rostlinky jsou totiž k napadení více citlivé, otepluje se a nálet mšic může být časnější. Kontinuální ochrana proti přenašečům během vegetace je další podstatný bod. A nakonec desikace. Pokud se provede včas, je nižší pravděpodobnost, že se virus dostane z infikované natě do hlízy.
U negativních výběrů se RNDr. Štelcl ještě zastavil. Zdůraznil, že velkou roli hraje zkušenost týmu, který je provádí. Práci mu ale znesnadňují faktory, které maskují napadení virózami. Kromě zmíněné kořenomorky je to například poškození herbicidy nebo přehnojení. Připomněl dále rychlý pokles výnosu – již první generace pěstovaná z necertifikované sadby může podle pokusů poskytnout jen 71 % produkce. Jako příznivé označil využívání kolejových řádků, které snižuje riziko viróz přenosných kontaktně.

Široký výběr odrůd Odrůda Finka poskytla v pokusech nejvyšší výnos Foto David Bouma
Ing. Procházka představil odrůdy, které považuje za slibné či úspěšné. Ve velmi raném sortimentu je to salátová Anuschka (varný typ A/B) se středně velkými hlízami a žlutou dužninou, vhodná i pro pěstování pod fólií, a také loupání. „Důležitá je příprava sadby a vyzrálá slupka při sklizni,“ vyzdvihl. Elfe (B) je dvojníkem odrůdy Marabel. „Po předklíčení roste velice rychle a blíží se velmi raným odrůdám. „Naši pěstitelé na západním Slovensku dosahovali výnosu 70 – 80 t/ha,“ zdůraznil. Velkou předností odrůdy Ewelina (B) je odolnost vůči strupovitosti a stresu ze sucha. „Je pěstitelsky velmi jednoduchá, dá se dobře loupat a skladovat“, připomněl Ing. Procházka. Finka (B) je vhodná nejen pro raný špinavý konzum, ale pokud má vyzrálou slupku, dá se dobře prát, i loupat. V demonstračním pokusu vykázala ze 42 představených odrůd největší výnos hlíz deseti trsů. „Presto (B) je skutečně rychlé, ale musí se dobře naklíčit,“ konstatoval Ing. Procházka.
K rané odrůdě Baccara (B/A) poznamenal, že je dobrá při závlahách, dá se dobře prát a balit. U polorané odrůdy Esprit zdůraznil, že kvalita vydrží až do července.
„Polopozdní až pozdní odrůda Jelly (B) je celosvětově rozšířená a je o ní velký zájem v zahraničí, pěstitelskou náročností odpovídá Agrii. Je proto třeba respektovat pěstitelské pokyny a šetřit dusíkem,“ uvedl Ing. Procházka dále.
Novinky má Europlant v sortimentu průmyslových brambor. „Europrima je velmi nadějná na lupínky a zpracovávají ji už velcí evropští výrobci. Eldena je vhodná na suché výrobky. Novou škrobárenskou odrůdou je Roberta,“ konstatoval Ing. Procházka. V sortimentu škrobárenských odrůd mají také polopozdní Aspirant, Eurobravo, Eurostarch a Aspirant.
Společnost již v České republice odrůdy neregistruje a většinu z nich nabízí na základě zápisu v evropském katalogu.

Věnují se sadbě
Zemědělské družstvo Čechtice hospodaří na 2383 hektarech zemědělské půdy, z toho 2036 tvoří orná. Kromě běžných plodin se věnují také produkci sadby brambor, a to na 92 ha z 201 ha vyhrazených této plodině. Kromě toho produkují i brambory pro průmyslové zpracování a konzum. Loňské realizační ceny za sadbu označil předseda ZD Čechtice František Novotný jako jedny z nejnižších za poslední roky.
Dodal, že obilniny pěstují na 860 ha, s loňskými výnosy u ozimé pšenice ve výši 6,43 t/ha, ozimého ječmene 5,96 t/ha a jarního ječmene 5,09 t/ha. Řepka vyrostla loni na 264 ha a dala v průměru 3,6 t/ha. Kromě toho má podnik velkou živočišnou výrobu, chová 2000 kusů skotu, z toho 750 dojnic. Po pádu cen mléka omezilo družstvo vstupy, což znamenalo pokles užitkovosti a snížilo investice z 30 na 10 milionů korun. Dříve chovalo také prasata, kvůli nízkým výkupním cenám je ale již zrušilo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *