Polní den pro region

Polní den Osevy Bzenec, který proběhl v polovině června na pozemcích družstva Agronet u Nesovic na Vyškovsku, nebyl velký plochou, rozsahem, množstvím firemních stánků, ani davovou účastí zemědělců z celé republiky. Měl zcela regionální charakter, což zdaleka není synonynem pro nějakou "proviciálnost". Spíš naopak: právě regionální charakter umožnil nabídnout informace a zkušenosti cílené pro podmínky dané oblasti a pro zemědělce, kteří v okolí hospodaří.

Pořadatel – Oseva, a. s. Bzenec – pozval především své obchodní partnery, ale i další možné zájemce o osiva, která dodává. Na 27 parcelkách bylo možné seznámit se s chováním odrůd tritikale, žita, ovsa, jarní i ozimé pšenice a jarního ječmene. Ani těmto plochám se nevyhnuly důsledky nepříznivého průběhu poslední zimy, některé parcelky s ozimy bylo nutné po zimě zaorat a zvolit náhradní osev jařinami. I tyto porosty však měly pro účastníky jistou informační hodnotu.
Osm desítek přítomných pěstitelů tak mohlo konfrontovat své letošní jarní potíže a trable a jejich řešení s tím, jak se s nimi vypořádali jejich blízcí i trochu vzdálenější kolegové. Zajímavá byla v této souvislosti i informace z hostitelského družstva Agronet Nesovice, jehož ozimy byly rovněž velmi silně postiženy: ozimý ječmen byl zaorán na celé ploše, zimu přečkalo jen 20 % ploch ozimé pšenice a 40 % ploch řepky.
Ze všeho nejvíc se všichni přítomní pochopitelně u parcelek zajímali o chování odrůd ozimé pšenice, které na parcelkách přezimovaly. Nejlépe v Nesovicích dopadly odrůdy Rheia (novinka 2002) a Sulamit. Diskuse proběhla kolem problematiky potravinářské klasifikace odrůd a rozporu mezi hodnocením ÚKZÚZ a praxí. Hodnocení ÚKZÚZ totiž dává velkou váhu parametru objemu pečiva a právě tato vlastnost pak některé odrůdy přeřazuje do nižší kategorie, třebaže je pekaři naopak rádi nakupují. Přítomní odborníci poukázali v této souvislosti i na potenciál představených jarních odrůd pšenice (Munk, Zuzana, Aranka, Corso), v jejichž možnostech je dosažení potravinářské jakosti. Zájem o jarní pšenice jako náhradní osev na vyzimovaných plochách ozimů byl letos enormní a je naděje, že si mnohými pěstiteli znovuobjevená jarní pšenice opět najde místo v osevních postupech.
Odrůdová problematika jarního ječmene je zcela závislá na nákupu odrůd jednotlivými skupinami sladoven, bez velké vazby na oficiální hodnocení sladovnické kvality. O praktickém osudu odrůd tak nakonec rozhodují sladovny. V Nesovicích mohli pěstitelé porovnat desítku odrůd, mezi nimiž byly odrůdy nakupované všemi sladovnami (např. Prestige, Jersey) nebo naopak odrůda, o kterou nemá zájem sladovna žádná (Malz).
Pořadatelé polního dne z Osevy, a.s. Bzenec se netajili tím, že by rádi navázali pořádáním takových setkání i v příštích letech a že tak letos založili tradici.

Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *