Podnikání v zahradnictví pod horami

Firmu Diké, spol. s r. o, založil v roce 1990 Ing. František Halama, původně jako obchodní společnost s ovocem a zeleninou. O pět let později přistoupili k podnikání jeho dva synové Pavel a Petr, kteří pozměnili hlavní činnost firmy a začali ji směřovat do sektoru okrasného zahradnictví. Provozují zahradnické centrum a okrasnou školku nedaleko rychlostní silnice směřující na Turnov. Široký sortiment rostlin, jež má firma v nabídce, láká k nákupu jak koncové zákazníky, tak realizační firmy a ostatní školkaře.

Synové Ing. Halamy zpočátku pouze navrhovali a prováděli realizace zahrad a v průběhu dvou let si postupně pronajali a později zakoupili pozemky pro školkařskou produkci a začali obchodovat se zahraničím. Dnes vlastní zhruba dvacet hektarů pěstebních ploch a také zahradnické centrum, které bylo pro veřejnost otevřeno v roce 2002. Společnost v současnosti zaměstnává dohromady dvacet osob. Je rozdělena na dvě úzce spolupracující firmy – Diké zahrady, s. r. o. (realizace zahrad), a Diké, s. r .o. (okrasná školka a zahradní centrum).
Přestože rodina Halamových pochází a stále bydlí na horách, pro své podnikání si vybrala klimaticky příhodnější lokalitu v podhůří nedaleko Turnova. I když zde sezóna i tak začíná přibližně o tři týdny později, je umístění školky strategickým kompromisem vzdálenosti pro dojíždění do práce a lepšími podmínkami pro pěstování rostlin. Nespornou výhodou je pak skutečnost, že rostliny vypěstované v chladnějším podnebí jsou lépe adaptovány pro růst právě tam, kde jsou pak do zahrad i veřejné zeleně v obcích a městech vysazovány.
Dalším pozitivem je i samotná lokalizace zahradního centra v těsné blízkosti rychlostní silnice vedoucí z Prahy přes Mladou Boleslav do Liberce. Maloobchodní prodej díky tomu nepotřebuje další reklamu, neboť potenciální zákazníky láká vlastní prodejna. Přesto v Diké na prezentaci zase tak úplně nešetří – prodeji pomáhají spoty v regionálním rádiu a velmi se osvědčilo také rozesílání nabídkových letáků přímo koncovým zákazníkům.

Vrby ve velkém
Z celkem dvaceti hektarů ploch, které v současnosti firma vlastní, se na čtvrtině pěstují podnože vrb. „Na vrby se specializujeme už od počátku, je to takový náš koníček,“ prozrazuje Ing. Pavel Halama a pokračuje: „vlastníme zhruba stovku druhů a kultivarů, ale pro potřeby firmy jich množíme asi dvacet.“ Díky roční produkci 100 000 kusů podnoží je společnost Diké největším pěstitelem vrb v České republice a téměř veškerá její produkce podnoží se vyváží do zahraničí, zejména Maďarska, Německa a Nizozemska. Pouze dvacet procent je určeno pro tuzemský trh. Podnože vrb se prodávají buď samotné nebo jako roubované polotovary. Samotný pozemek pro pěstování podnoží (celkem pět kultivarů) se skládá ze dvou ploch, na nichž se v podstatě realizuje střídání plodin – po několika letech se celý porost zlikviduje a zaorá, a zatímco se půda nechává odpočinout, vysadí se matečnice na druhé části pozemku. Rostliny je třeba důkladně ošetřit, protože za žádnou cenu nesmí dojít ke zničení terminálních výhonů ani k napadení rzí – podnože by pak nebyly kvalitní.
A ještě jednou zajímavostí se může příšovická školka pochlubit. Kromě sbírky vrb najdete v jejím sortimentu téměř všechny druhy a odrůdy okrasných dřevin, které se vyskytují u nás na trhu je (asi 3000 taxonů). S tím úzce souvisí i velkoobchodní prodej, který se neustále rozvíjí. V areálu zahradního centra se právě buduje výdejní plocha pro odběratele z jiných školek i realizačních firem. V nabídce budou stejně jako je tomu doposud nejen vlastní výpěstky, ale také rostliny importované ze zahraničí, zejména mimoevropských zemí. Snaha odlišit se od ostatních a zejména od hobby marketů se promítá i do nabídky rostlin, která je stále pestřejší. „V poslední době se lidé hodně ptají po dřevinách s jedlými plody, takže jsme do sortimentu zařadili pět odrůd mišpulí. Při realizacích nabízíme zákazníkům například výběr z množství odrůd sakur, které jsou podle našeho názoru velmi atraktivní a do zahradních výsadeb ideální,“ vysvětluje Ing. Pavel Halama a dodává: „potenciál mají podle našeho názoru také dřeviny kvetoucí v letním období, třeba Heptacodium miconioides nebo Clethra alnifolia.“

Keře především
Další část pozemků tvoří kontejnerovna. Ta má v současné době plochu přibližně jeden hektar, ale již se intenzivně pracuje na jejím rozšíření o další dva. Pěstují se tam především právě roubované vrby, japonské javory a další solitérní dřeviny. K zimování méně odolných rostlin (například těch dovezených ze zahraničí) je určeno zhruba 2000 m2 fóliovníků. Jarní přímrazky tady v podhůří trvají o něco déle, takže rostliny se ven přesunují až v polovině května. Co se týká závlahy, v kontejnerovně je vybudován uzavřený závlahový systém, takže nevyužitá voda se vrací zpět do oběhu.
Naopak bez závlahy se dobře obejde největší z pěstebních ploch určená pro pěstování dřevin ve volné půdě. Polní pozemky se nacházejí v okruhu do dvou kilometrů od zahradního centra, které je zároveň sídlem společnosti a obhospodařují je celkem čtyři zaměstnanci firmy Diké. Růstou tam především konifery (Thuja, korejské jedle, smrky omorika, jalovce, modříny) a soliterní keře (zmarličníky, muchovníky, barevné lísky, kaliny, šeříky vajgélie atd.). Všechny rostliny jsou v dobré kondici, meziřadí pečlivě odplevelená, přesto je při pohledu na porosty zárážející, že mezi nimi není jediný strom. V Příšovicích se zabývají pouze pěstováním soliterních keřů včetně zakrslých kultivarů stromů, které jsou podle jejich názoru velmi dobře uplatnitelné jak do intravilánů měst a obcí, tak do rodinných zahrad.
Velkou pozornost věnují v Diké údržbě meziřadí. Za velmi důležité považují co nejlepší odplevelení pozemku před výsadbou. Provádějí především plečkování, neboť aplikace půdních herbicidů je kvůli sprašovým půdám nepříliš účinná. Tento typ půd s vysokým podílem jílovitých částic váže herbicidní látky, takže k dosažení účinnosti by bylo třeba půdu doslova předávkovat, samozřejmě s vyššími náklady a rizikem vzniku reziduí. V průběhu vegetačního období se z tohoto důvodu provádí pouze ruční postřik herbicidy na bázi glyfosátů (např. Roundup, Kaput).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *