Podmíněně dobré výhledy pro českou ekonomiku

Přes relativně příkré hodnocení české ekonomiky v listopadové Pravidelné zprávě o stavu přibližování ČR k Evropské unii Brusel zřejmě Praze věří. Vyplývá to z hodnocení výhledu ekonomik kandidátských zemí. V širším kontextu - tedy v porovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami - bychom si však až tolik o naší pozici myslet neměli.

Základní zprávou Evropské komise pro kandidáty na vstup do Evropské unie je očekávání udržitelného ekonomického růstu o více než 4 % v období let 2000 – 2002. Takové tempo růstu by podle Pedra Solbese, evropského komisaře pro ekonomické a monetární vztahy, mělo být vyšší, než se předpokládá v členských zemích patnáctky. Evropská komise současně očekává růst průměrné zaměstnanosti, resp. pokles míry nezaměstnanosti, v kandidátských zemích a také pokles inflace. Na druhé straně ale upozorňuje, že deficit státních financí zůstává i nadále vysoký a nepředpokládá, že by nějak razantně klesl v poměru ke stejnému ukazateli v Evropské unii. Sečteno a podtrženo – kandidátské země musí na své cestě k ekonomickému vyrovnání se členy EU urazit ještě delší kus „cesty“.
Pokud jde o konkrétní čísla, tak Evropská komise rozdělila přidružené země na:
o tranzitivní ekonomiky (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko);
o kandidátské země (Kypr, Malta, Turecko).
Pokud jde o letošní rok, tak čísla naznačují, že ve všech zemích by mělo dojít k růstu hrubého domácího produktu, přičemž pozitivní je, že v případě České republiky Evropská komise „věří“ v setrvalý růst, který by v roce 2002 měl dosáhnout 3,7 %. Na druhé straně je však nutné vidět, že to je po Rumunsku nejméně ze všech přidružených zemí.Na druhé straně má nejvyšší důvěru v růst Estonsko, jehož HDP by neměl klesat každoročně pod 6 %. Přibližně s jednoprocentním odstupem je následuje Maďarsko. Nejmenší naděje jsou vkládány do Rumunska, které by se mělo nadále pohybovat na hranici ekonomické recese.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *