Pod španělským sluncem

Španělsko patří k zemím Evropské unie, které jsou od České republiky vzdáleny nejdál, a to nejen polohou, ale také kulturními tradicemi a historickými zkušenostmi. A přesto není tak vzdálená, co do příštích osudů České republiky, kde nám může leccos nabídnout a také nabízí…

Španělské království, které náleží k několika málo konstitučním monarchiím v Evropě, vstoupilo do Evropské unie v roce 1986, což bylo naposled, kdy Brusel přijímal do svých řad „chudší příbuzné“. Bylo to pro něj velké poučení do budoucna, které v mnohém ovlivnilo současné diskuse a vyjednávání o rozšíření EU na východ. Ačkoliv Španělsko nešlo ve šlépějích Řecka, jež se řadí i po čtvrtstoletí členství v Unii k jeho ekonomicky nejslabším článkům, přesto potřebovalo ke svému reálnému hospodářskému přiblížení se průmyslově rozvinuté Evropě několik let a hlavně miliardy ecu podpor ze společného rozpočtu. Úspěch se však dostavil a když příští pololetí (leden až červen 2002) převezme Španělsko na půl roku předsednictví Evropské unie, bude moci jako jeden z nejpovolanějších zcela reálně posuzovat ambice kandidátských zemí na vstup do EU.
Španělsko bylo tradičně agrární velmocí a jeho cesta do průmyslově rozvinuté „zóny“ Evropy nebyla nijak snadná ani rychlá. Vždyť ještě na konci druhé světové války se zemědělstvím živila polovina všech obyvatel a poválečné období navíc konfrontované se skutečností, že v zemi vládne fašistický diktátor Franco, ekonomickému rozmachu nijak neprospívalo. Obrat nastal až otevřením se turistice v šedesátých letech, což bylo jakýmsi „předvojem“ pozdějšího průmyslového oživení. Toho se zemi dostalo v zásadnější míře až po smrti Franca v roce 1975 a zejména pak po jejím vstupu do Evropské unie v roce 1986. Španělská ekonomika rostla dosud nebývalým tempem (4,5 % HDP ročně), což ji záhy vyneslo na úroveň porovnatelnou s ostatními členy. Po krizi v devadesátých letech, způsobené zejména nevyváženou fiskální politikou vlády v předchozím období, se zemi podařilo pozvednout k novému rozmachu, který jí umožnil vstoupit do Evropské měnové unie. Nyní jsou tak „chudá léta“ již definitivně minulostí a Španělsko je důležitým partnerem při rozhodování Bruselu.
Snad právě vlastní zkušenosti jsou tím momentem, že madridská vláda vyslovuje plnou podporu rozšíření Unie na východ Evropy, a to bez jakýchkoliv omezení v pohybu pracovních sil. Patří také k našim důležitým obchodním partnerům a co je důležité, jeho zemědělské produkty nejsou z velké většiny konkurencí českým. Samozřejmě až na jeden, a to dost podstatný – víno. Zde má však Pyrenejský poloostrov nezanedbatelnou výhodu slunce, kterou nemohou nahradit žádné clo, dotace či sociální dávky.

-pm-

Celková rozloha (1997): 505 000 km2
Rozloha z celkové rozlohy EU (1997):15,8 %
Zemědělsky využívaná plocha z celkové rozlohy státu (1997): 59 %
Zalesněná plocha z celkové rozlohy státu (1997): 31 %

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *