Počasí zhoršilo příjem živin

Polní plodiny letos ovlivnily dva mezníky z oblasti výživy. Nejprve to byl chladný a mokrý duben, v jehož důsledku vycházel v podstatě ve všech anorganických rozborech rostlin nedostatek téměř všech živin. Druhé období probíhá teď. V rozborech se projevují deficity prvků typické pro období sucha, je to fosfor, bór a letos specificky zinek, kterého se nedostává napříč plodinami.

Hovořil o tom dnes v Táboře na zemské výstavě, kterou uspořádaly společnosti SAATEN-UNION CZ, s. r. o., a Rapool CZ, s. r. o., Ing. Vlastimil Minka ze společnosti ZNZ Pelhřimov, s. r. o. Ta se zabývá výživou i ochranou rostlin a nákupem a prodejem zemědělských komodit.
Upozornil, že v suchém počasí bylo problematické například dohnojení pšenice, protože pro ledek je potřeba 8–10 mm srážek, aby se granule rozpustila. Obdobně u dohnojení máku hnojivem DASA je potřeba 15–18 mm.
Také jařiny trpí výrazným nedostatkem hlavně fosforu a zinku v závislosti na termínu hnojení. Dodal, že pokud se aplikoval DAM, dusík se z části do rostlin dostal a rozbory vycházejí celkem solidně. Upozornil, že je potřeba používat anorganické rozbory rostlin (při stanovení potřeby dohnojení například ječmene), jiné metody jsou vzhledem k počasí problematické.
Ing. Minka konstatoval, že má smysl dohnojit mák mikroprvky. V rozborech často vychází nedostatek bóru, zinku a síry. Doporučil aplikovat bór v dávce 250–300 g/ha a spolu s ním dodat i zinek.
Co se týče pozdního přihnojení pšenice, je toho názoru, že u porostů, kde se počítá s potravinářskou kvalitou, je vhodné ještě dohnojit dusík a síru. Síru doporučil aplikovat v kapalné formě do fáze mléčné zralosti, a to buď spolu s ošetřením klasu, nebo s dusíkem ve formě močoviny. U močoviny je vhodné snížit koncentraci na 4 % a přidat hořkou sůl, YaraVita Thiotrac nebo síru 165 v doporučených dávkách. Tím se vyřeší využitelnost dusíku a zlepší se obsah N-látek.
Upozornil, že se v důsledku větších srážek projevují na polích místa s velmi nízkým pH, např. 3,8–4,2, zpravidla na místech s lehčí písčitou půdou, kde dochází k silnému proplavení vápníku.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *