Pětitunový výnos řepky

Společnost ACHP Mstětice, a. s., se kromě řady především obchodních aktivit a poskytování služeb věnuje také zemědělské prvovýrobě. Jde jednoznačně cestou intenzivní výroby a tomu odpovídají výsledky. Běžně tu sklízejí čtyři tuny řepky z hektaru. Letošní výnosy však byly ještě vyšší a například jeden z množitelských porostů řepky dal výnos 5,35 t/ha.

ACHP Mstětice obhospodařuje asi 650 hektarů zemědělské půdy jen několik kilometrů za hranicemi hlavního města Prahy směrem na východ. Jak uvedl agronom firmy Pavel Pospíšil, pěstují tu pšenici ozimou, řepku ozimou, ječmen jarní, doplňkově oves nahý, hořčici a pelušku. Část z toho tvoří semenářské porosty.

Spolupráce se šlechtiteli
Každoročně si ACHP Mstětice pronajímá asi 150 hektarů půdy od šlechtitelské firmy Selgen, a. s., jejíž jedna ze stanic a také ředitelství sídlí v nedalekých Stupicích. Jak vysvětlil Dr. Ing. Pavel Horčička, ředitel šlechtění této společnosti, tamní hospodaření je velmi specifické. Obnáší mimo jiné devítihonný osevní postup. Do něho jsou pochopitelně zařazeny i plodiny, kterým se tamní odborníci při své šlechtitelské práci v dané lokalitě nevěnují. V těchto letech může pozemky obhospodařovat běžný zemědělský podnik vybavený standardní velkou technikou, v tomto případě ten mstětický. Spolupráce je oboustranně výhodná. Agronom Pavel Pospíšil si pochvaluje kvalitu polí danou předchozím citlivým hospodařením. Dr. Pavel Horčička oceňuje, že šlechtitelé se nemusí zdržovat prací, jež pro ně není prioritní, a navíc velmi komplikovaná tím, že firma disponuje jen malou speciální mechanizací.

Nablízku novinkám
Pronájmem pozemků však spolupráce zmíněných subjektů nekončí. ACHP Mstětice množí rovněž osivo některých odrůd pocházejících právě ze Selgenu. Jde například o pelušku či o řepku. Díky tomu měl agronom možnost se seznámit s jednou z nejžhavějších novinek v sortimentu – s odrůdou ozimé řepky Benefit. Prvně ji sel loni na podzim a její výsledek předčil všechna očekávání. Z pozemku o výměře 6,5 hektaru, který navíc v průběhu vegetace poškodili kroupy, sklízeli výnos 5,35 t/ha.

Intenzita se zpravidla vyplácí
Řepka je pro mstětický podnik klíčovou plodinou, představuje asi 30 % celkové obhospodařované výměry. Jak Pavel Pospíšil prozradil, pěstují jak liniové, tak hybridní odrůdy. Průměrný výnos obvykle překonává 4 t/ha. Je to díky poměrně intenzívní technologii. Avšak jak k tomu poznamenal, není si jist, že intenzita se letos kvůli nízkým cenám vyplatila. V jiných letech o tom nebylo pochyb.

Agrotechnika řepky
Agrotechnika zmíněného množitelského porostu se výrazně od agrotechniky běžných ploch řepky nelišila. Pod všechnu řepku tu pole ořou, ačkoliv u ostatních plodin volí bezorebné technologie. Dávka dusíku je odlišná pro liniové odrůdy a pro hybridy – 155 či 185 kg/ha. Podle Pavla Pospíšila v případě hnojení o vysokou intenzitu nejde. Jak však dodává, jednotlivé dávky hnojení se v uplynulé sezóně podařilo výborně načasovat a to pomohlo k dobré dostupnosti živin. Prvně přihnojit se totiž podařilo zvládli již 8. března.
Při ochraně rostlin jde o vysokou intenzitu. Standardem v technologii pěstování řepky jsou tři fungicidní ošetření. Na podzim a na jaře v době dlouživého růstu fungicidy s růstově regulačním efektem, třetí ošetření se provádí v době květu a je směrované proti hlízence. Běžné porosty jsou na závěr vegetace desikovány, množitelské porosty ošetřeny pouze lepidlem, aby nedošlo ke snížení klíčivosti semen.

Praxe potvrdila kvalitu odrůdy
Odrůda Benefit zaujala agronoma nejen dosaženým výnosem. Průběh vegetace potvrdil, že jde o odrůdu s dobrou odolností k poléhání a také s nadprůměrným zdravotním stavem. Dr. Pavel Horčička zmínil i další přednosti odrůdy Benefit, a to například velmi dobrou mrazuvzdornost, což mimo jiné vyplývá z toho, že tato odrůda vyšlechtěná v domácích podmínkách. Hovořil rovněž o výborné kvalitě, což doložil i na čerstvých výsledcích rozborů řepkového semene ze zmiňovaného porostu. Obsah oleje činil 47,86 % a obsah glukosinolátů 14,32 μmol/g semene. „Hodně muziky za málo peněz,“ i tuto větu vyřkl na závěr setkání agronom Pavel Pospíšil v souvislosti s odrůdou Benefit. Poukázal tak na příznivou cenu osiva této domácí odrůdy a doporučil ji i těm českým pěstitelům, kteří se do pěstování řepky zdráhají investovat vyšší částky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *