Pěstování brambor

V poslední době dochází k poklesu pěstebních ploch brambor. Přitom brambory jsou tradiční a hlavně důležitou plodinou nejen pro výživu obyvatelstva, ale i z pohledu zachování rozmanitosti osevního postupu a dodržení správně agrotechniky u dalších plodin. Přes problémy v tomto sektoru u nás stále funguje Výzkumný ústav bramborářský. Jeho aktivity ve výzkumu ale i v poradenství pro odbornou veřejnost nám představili jeho zástupci, konkrétně ředitel této organizace Ing. Jaroslav Čepl, CSc. (JČ), vedoucí oddělení ochrany brambor Ing. Ervín Hausvater, CSc. (EH) a Ing. Petr Doležal, Ph.D. (PD), který je výzkumným pracovníkem oddělení ochrany brambor a zároveň administrátorem webových stránek.

Více v časopisu Farmář č. 10/2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *