Pásové zpracování i závlaha brambor

Doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D., proděkan Agronomické fakulty uvedl, že polní den MendelAgro, pořádaný Agronomickou a Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) ve spolupráci se Školním zemědělským podnikem Žabčice si za dobu své existence našel pevné místo v kalendáři mnoha zemědělců nejen z jižní Moravy. Také letošní ročník nabídl mnoho zajímavých informací a inovací, včetně prostoru pro diskuse nad aktuálními problémy rostlinné výroby.

Účastníci polního dne mohli přihlížet i založení porostu kukuřice v různých meziřádkových vzdálenostech technologií strip-till. Princip technologie pěstování plodin do pásů (strip-till) je založen na tom, že se připravuje půda pouze v úzkém prostoru zpracovaného pásu pro plodinu následně vysévanou. Nově byl zřízen pokus se závlahou brambor. Tradičně se velkému zájmu těšila i meteorologická stanice.

Nedostatek objemných krmiv

„Loni nás postihlo nejhorší sucho, jaké v Žabčicicích pamatuji. Negativně se to projevilo při výrobě objemných pícnin. Na 70 hektarech jsme kukuřici vůbec nesklízeli, zachraňovaly nás dojnice. Loni jsme stavebně neinvestovali, pouze jsme připravovali podklady, abychom letos mohli postavit silážní žlaby a dostavět skladovací prostory pro objemná krmiva. Po zkušenostech z posledních let, kdy nás počasí nepříjemně překvapilo, chceme udržet kvalitu a mít zajištěnou aspoň čtyřměsíční rezervu v objemných krmivech. Letos jsme se zaměřili na snižování úvěrového zatížení a omezili jsme se pouze na strojní investice a koupili jsme nový traktor o výkonu 330 koní. Nejvýznamnější událostí letošního roku je směna půdy v Lednici, kde nám půda nabyla o 40 ha významnou směnou. Dnes hospodaříme na 2360 ha zemědělské půdy, z toho na 920 ha vlastní, takže můžu říct, že jsme stabilizovaní. V průběhu vegetace nás postihly mrazy, které se podepsaly na 80 % produkce, bohužel je to v komoditě, která je dobře prodejná. Velký význam jak po stránce výuky, tak i hospodaření podniku, představuje živočišná výroba. Chov dojného skotu tvoří 55 % našeho příjmu. Současný stav se pohybuje kolem 530 krav holštýnského mléčného plemene v uzavřeném obratu stáda,“ shrnul situaci Školního zemědělského podniku v Žabčicích,“ řekl Ing. Radomil Měřínský, ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice.

„Problém letošního roku nebude v objemu produkce, ale v odbytu a ceně komodity. Zemědělce dlouhodobě trápí nízká výkupní cena mléka, ale i to, že řetězce vlastní 85 % trhu, čímž vytlačují zemědělce z jejich domácího trhu a odbytišť,“ řekl a apeloval na přítomné, že pomohou našemu zemědělství nejvíce tím, když budou kupovat produkty českých farmářů a české potraviny.*

Více infromací bude zveřejněno v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *