Filtr

Letos slaví dvacet let na našem trhu

Společnost SAATEN - UNION CZ s. r. o. slaví výročí dvacet let na českém trhu, zaznělo to na konferenci společností SAATEN-UNION a RAPOOL, která se konala v Brně v hotelu Holiday Inn. Na akci byly představeny nové odrůdy ozimé řepky, ozimé pšenice a dvě nové odrůdy hybridní pšenice. Zaznělo také,...

Kategorie: Konference, Osivo

Ozimá peluška získala cenu časopisu

Cenu za inovaci v rostlinné výrobě, kterou redakce časopisu Úroda uděluje v rámci konání veletrhů Techagro, Silva Regina a Biomasa, obdržela letos ozimá peluška Frostica od šlechtitelů akciové společnosti Selgen. Redakce ocenila, že odrůda poskytuje vysoký výnos zelené a suché hmoty a je po dvacetileté přestávce teprve druhou ozimou peluškou...

Kategorie: Luskoviny

Nové odrůdy pro podzimní výsev

Již v současné době se zemědělcům představují zajímavé odrůdy, které mohou začít pěstovat letos na podzim. Příkladem je i společnost Limagrain Central Europe, s. r. o., která ve Větrném Jeníkově představila hned několik novinek pro letošní rok. Nechyběli zde z pohledu pekařů dvě elitní pšenice LG Magirus a Airbus. Požadavky...

Kategorie: Nezařazené

Stéblolam v České republice a odolnost odrůd ozimé pšenice

Stéblolam je považován za nejzávažnější chorobu pat stébel, která může způsobit až 40% ztráty na výnosech. Původcem stéblolamu jsou dva různé druhy ze skupiny vřeckovýtrusých hub: Oculimacula yallundae a Oculimacula acuformis, které byly dříve řazeny do jednoho druhu Pseudocercosporella herpotrichoides a k jejichž novému pojmenování došlo před patnácti lety.

Kategorie: Ochrana rostlin

Čtyři roky s integrovanou ochranou rostlin

Závěr roku 2017 byl již tradičně ve znamení návštěv inspektorů Ústředních kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) u zemědělských subjektů hospodařících na orné půdě. Předmětem návštěv bylo šetření dodržování zásad integrované ochrany rostlin (IOR). Tato oblast je součástí pravidelného monitoringu ÚKZÚZ již od roku 2014 a je zjišťována pomocí dotazníku...

Kategorie: Ochrana rostlin

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

Ozimá řepka je hospodářsky nejvýznamnější plodinou českého zemědělství. Nárůst ploch řepky však přináší pěstitelům celou řadu problémů, které se v posledních letech začaly projevovat také v oblasti regulace plevelů. Donedávna běžně používané herbicidní kombinace proti svízeli a heřmánkovitým plevelům již dnes nemusí poskytovat dostatečnou účinnost na nově se šířící plevelné...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Pozdní přihnojení ozimé pšenice dusíkem

Pozdní přihnojení ozimé pšenice na konci sloupkování až začátku metání má většinou již malý vliv na zvýšení výnosu a jeho hlavním účelem je zvýšit obsah bílkovin v zrnu. Účinnost této dávky dusíku je značně závislá na následných srážkách a největší efekt má u odrůd, které dosahují vysoké výnosy s nižším...

Kategorie: Agrotechnika, Výživa rostlin

Využití moderních biotechnologií v zemědělství 21. století

Požadavky na vyšší výnosy, odolnost rostlin vůči biotickému a abiotickému stresu a v neposlední řadě také kvalitu potravin se staly hnací silou tvorby nových odrůd, které by splnily poptávku trhu. Vědecký pokrok otevírá šlechtitelům netušené možnosti, které by byly ještě před několika dekádami jen stěží představitelné.

Kategorie: Odrůdy

Loňská úroda byla nižší

Loňská úroda byla nižší v porovnání s rokem 2016. Tento pokles byl poměrně výrazný. To potvrdily definitivní údaje, které v druhé polovině letošního února zveřejnil Český statistický úřad. Za poklesem produkce většiny rostlinných komodit stojí nižší hektarové výnosy. Na polích se pěstovaným plodinám méně dařilo kvůli povětrnostním podmínkám.

Kategorie: Nezařazené