Filtr

Řešení pýru a trav jarními aplikacemi graminicidu

I když dnes máme na trhu mnoho přípravků hubících pýr plazivý a ostatní trávovité plevele, tak křivka výskytu těchto plevelů nezaznamenala výrazný pokles. Máme tady dokonce přípravky , které je možno použít k hubení pýru v obilovinách. Masovému používání těchto produktů však brání vyšší cena a jejich nedostatečná účinnost...

Kategorie: Nezařazené

Možnosti využití bobu v současném zemědělství

Bob obecný (Vicia faba L.), spolu s ostatními luskovinami, má v ekosystému na orné půdě vyjímečné postavení, které je dané jeho schopností poutat vzdušný dusík na základě symbiózy s bakteriemi rodu Rhizobium. Patří k plodinám zlepšujícím úrodnost půdy, má příznivý vliv na její strukturu a mikrobiální zralost. Zároveň je...

Kategorie: Nezařazené

FYZIKÁLNÍ STAV PŮDY U RŮZNÝCH SYSTÉMŮ JEJÍHO ZPRACOVÁNÍ

Zpracováním půdy se mění její fyzikální stav na němž je bezprostředně závislý vodní, vzdušný, biologický a tepelný režim půdy, čímž se vytváří optimální podmínky pro růst a vývoj rostlin. Je to také významný prostředek v boji proti plevelům, škůdcům a chorobám. Sledování fyzikálních vlastností půdy u různých systémů jejího zpracování...

Kategorie: Nezařazené

Kvalita píce travních porostů

Zvyšující se výměra travních porostů téměř k jednomu milionu ha, která se blíží k jedné třetině zemědělské půdy v ČR, vyžaduje určité obhospodařování a ošetřování. Více než polovina travních porostů není pícninářsky využita, ale musí se udržovat pro ochranu přírody (vody, půdy, četnosti druhů a zachování rázu krajiny). Zbylá...

Kategorie: Nezařazené

Skončíme se snětí?

Není tomu tak dávno, co byla zemědělská veřejnost přesvědčena, že s napadením pšenice snětí bylo skoncováno. V době, kdy se mořilo osivo rtuťnatými mořidly, tomu skutečně tak bylo. Generace současných padesátníků znala sněť mazlavou hlavně z obrázkového atlasu chorob. O něco lépe zůstala v povědomí sněť zakrslá, neboť byla donedávna...

Kategorie: Nezařazené

Z norských hor a fjordů do úrodných dánských nížin

V květnu loňského roku se konal v dánském Aalborgu, městě na severu Jutského poloostrova, 18. kongres Evropské lukařské federace „EGF 2000“. Ústředním tématem bylo hospodaření na travních porostech z hlediska vyvážených požadavků na životní prostředí a ekonomiku. Na exkurzích pořádaných v rámci kongresu se mohli účastníci seznámit s odlišnými podmínkami...

Kategorie: Nezařazené

Biologie a regulace mléče rolního

Druhové složení plevelů na zemědělské půdě není stálé, je dynamické. Plevele reagují poměrně citlivě na změny technologií pěstování kulturních rostlin, zpracování půdy, složení osevních sledů a v neposlední řadě i na používané herbicidní přípravky. ...

Kategorie: Nezařazené

Kvalitu produkce nelze nechat náhodě

Kvalita potravinářské pšenice vykazuje nepřímou závislost na jejím výnosu, znamená to, že při nízkých výnosech můžeme očekávat dobrou kvalitu sklizené suroviny. Oproti tomu u jarního ječmene zpravidla s výnosem roste také kvalita. Potvrdilo se to i v loňském roce, kdy výnosy jarního ječmene byly velmi slabé a také kvalita nejhorší...

Kategorie: Nezařazené

V semenářství trav zaostáváme za Evropou

Ač Česká republika patří k tradičním producentům travních semen, v jejich výnosech naši pěstitelé významně zaostávají za pěstiteli ze zemí Evropské unie. Při semináři Využití trav a travní semenářství, jež se konal 7.března v Zubří u Rožnova pod Radhoštěm, o tom informovali odborníci z Výzkumné stanice travinářské, kteří pěstitele rovněž...

Kategorie: Nezařazené