Filtr

Pěstování ozimé pšenice v České republice

Ozimá pšenice je v České republice nejvýznamnější polní plodinou pěstovanou na přibližně čtvrtině orné půdy. Patří mezi tzv. tržní komodity, které pozitivně ovlivňují ekonomiku většiny zemědělských podniků. Je pěstována prakticky ve všech výrobních oblastech.

Kategorie: Nezařazené

Jakostní a výnosná odrůda ozimé pšenice Complet

Odrůda ozimé pšenice Complet byla zkoušena v registračních pokusech ÚKZÚZ v letech 1997 - 1999 pod označením F1894 a registrována v roce 2000. Tato odrůda vyšlechtěná firmou Saatzucht Firlbeck v Německu je již registrována v několika zemích v Evropě a jejím výhradním zástupcem v České republice je Selekta, a.s., Praha....

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika pěstování ozimé pšenice

Ozimá pšenice je naší nejvýznamnější obilninou a je dlouhodobě pěstována zhruba na čtvrtině orné půdy. Plochy ozimé pšenice jsou v posledních letech poměrně stabilizované. Výrazné snížení osevních ploch v roce 1999 souviselo s mimořádně deštivým počasím na podzim roku 1998. V celkových osevních plochách pšenice má ozimá pšenice v posledních...

Kategorie: Nezařazené

Zásady správné zemědělské praxe při pastvě

V současně době je do zákona o vodách zabudována a později bude i do praxe zaváděna Směrnice 676/91/EEC, známá jako Nitrátová směrnice. Podle zákona o vodách schvalovaného v současnosti budou vymezovány zranitelné oblasti (zranitelná povodí a katastrální území), tj. území, kde dochází k ohrožení vod nitráty ze zemědělské činnosti.

Kategorie: Nezařazené

Sami sobě výkupem

Většina klasických "výkupů", do konce 80. let přísně po okresech a pod názvem "Zemědělské zásobování a nákup" uspořádaných a krajskými podniky i centrálou v Praze řízených, prošla v posledním desetiletí převratnými změnami. Pokud tyto podniky a jejich závody zcela nezanikly, změnily většinou nejen název, ale (i několikrát) majitele, omezovaly a...

Kategorie: Nezařazené

Zdravá sadba, zdravý porost

Kroužkovitost je choroba, kterou nelze snadno zjistit. Při sázení se pěstitel musí spoléhat na kvalitu sadby, při sklizni na výsledky rozborů SRS a ÚKZÚZ. Pokud se nemoc na jeho pozemcích objeví, čeká ho karanténa spojená s řadou specifických opatření.

Kategorie: Nezařazené

Renesance konopí i u nás?

Pěstování konopí a produkce výrobků z této suroviny má tisíciletou tradici. Přesto u nás v dnešní době jen málokdo ví, kolik možností využití tato rostlina nabízí. V povědomí veřejnosti je konopí většinou spojeno s jeho zneužíváním ve formě marihuany. První ročník veletrhu KONO-BUSINESS, který se konal před nedávnem v Českých...

Kategorie: Nezařazené

Kulatý stůl k cenám obilí

Žně začnou přibližně za dva měsíce a pokud počasí nepředvede své extrémy, mohla by být letošní úroda slušná. O tom, jaké se za tohoto předpokladu dají očekávat ceny obilí, ale i jaké vlivy budou působit na tuzemský obilní trh, diskutovali u kulatého stolu zástupci pěstitelů, mlynářů, obchodníků a státu. Pozvání...

Kategorie: Nezařazené