Filtr

Moření osiva – první krok ke zdravým a výnosným porostům ozimé pšenice

Úspěšné pěstování ozimé pšenice (i dalších obilnin) začíná již dlouho před vlastním výsevem. Už v předchozím vegetačním období se rozhoduje o kvalitě osiva pro nový výrobní cyklus. Aby se hodnota tohoto biologického materiálu mohla plně projevit, je důležité pšenici, v kritickém období klíčení a vzcházení ochránit proti nežádoucímu působení chorob...

Kategorie: Nezařazené

ZMĚNY NA TRHU OLEJNIN A OČEKÁVANÝ CENOVÝ VÝVOJ

Vyvrcholením pěstitelského roku je zpeněžení produkce a vyčíslení ekonomického výsledku podnikání. U tak náročné plodiny, jako je ozimá řepka, se vedle dodržení komplexní technologie objevuje také zvláštní umění, a to dobře prodat. To bude záviset na utváření trhu se zemědělskými komoditami a lze již dnes předvídat, v jakém cenovém...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdy ozimé pšenice

Ozimá pšenice má s 886,5 tisícem hektarů pěstitelské plochy v roce 2000 v rámci obilnin v ČR 54% podíl. Tomu odpovídá i poměrně vysoký počet 49 registrovaných odrůd (stav k 15. dubnu 2001). Na podzim loňského roku byla zrušena registrace pěti odrůd: Ina, Simona, Sofia, Sparta a Vega. Na jaře...

Kategorie: Nezařazené

Mezinárodní porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice v Německu

Porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na mezinárodní úrovni je tradiční součástí zemědělské výstavy DLG - Feldtage těšící se velkému zájmu návštěvníků. DLG - Feldtage pořádá každé dva roky Německá zemědělská společnost (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) vždy v jiné spolkové zemi Německa. Výstavu si během tří dnů konání prohlédne 15 - 20 tisíc...

Kategorie: Nezařazené

Pěstování ozimé pšenice v České republice

Ozimá pšenice je v České republice nejvýznamnější polní plodinou pěstovanou na přibližně čtvrtině orné půdy. Patří mezi tzv. tržní komodity, které pozitivně ovlivňují ekonomiku většiny zemědělských podniků. Je pěstována prakticky ve všech výrobních oblastech.

Kategorie: Nezařazené

Jakostní a výnosná odrůda ozimé pšenice Complet

Odrůda ozimé pšenice Complet byla zkoušena v registračních pokusech ÚKZÚZ v letech 1997 - 1999 pod označením F1894 a registrována v roce 2000. Tato odrůda vyšlechtěná firmou Saatzucht Firlbeck v Německu je již registrována v několika zemích v Evropě a jejím výhradním zástupcem v České republice je Selekta, a.s., Praha....

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika pěstování ozimé pšenice

Ozimá pšenice je naší nejvýznamnější obilninou a je dlouhodobě pěstována zhruba na čtvrtině orné půdy. Plochy ozimé pšenice jsou v posledních letech poměrně stabilizované. Výrazné snížení osevních ploch v roce 1999 souviselo s mimořádně deštivým počasím na podzim roku 1998. V celkových osevních plochách pšenice má ozimá pšenice v posledních...

Kategorie: Nezařazené

Zásady správné zemědělské praxe při pastvě

V současně době je do zákona o vodách zabudována a později bude i do praxe zaváděna Směrnice 676/91/EEC, známá jako Nitrátová směrnice. Podle zákona o vodách schvalovaného v současnosti budou vymezovány zranitelné oblasti (zranitelná povodí a katastrální území), tj. území, kde dochází k ohrožení vod nitráty ze zemědělské činnosti.

Kategorie: Nezařazené