Filtr

Neprodávejme pod třicet korun, shodují se pěstitelé máku

Letošní porosty máku slibují rekordní sklizeň. Ze současných více než 34 tisíc hektarů by mohli pěstitelé sklízet v průměru 0,8 tun z hektaru. Zaznělo to mimo jiné na seminářích věnovaných sklizni a posklizňové úpravě máku pořádaných koncem července na třech místech republiky sdružením Český mák, Českou zemědělskou univerzitou a společností...

Kategorie: Nezařazené

Průmyslové brambory na vzestupu

Ani silný déšť doprovázený hromy a blesky a rozbahněná cesta, kterou auta projela jen s pomocí lana a traktoru, nezabránily pěstitelům brambor a dalším zájemcům v účasti na polním dnu uspořádaném společností Sevesa, obchodní firmy, která na českém i zahraničním trhu zastupuje odrůdy známého šlechtitele Selekty Pacov. Zemědělci se přijeli...

Kategorie: Nezařazené

Kmín bez cenových změn

Pěstitelé kmínu neočekávají v letošním roce významné cenové změny této maloobjemové komodity. Jak týdeníku Zemědělec sdělil předseda sdružení Český kmín ing. Josef Kameník, CSc., plocha osetá kmínem se oproti loňsku, kdy jeho plocha činila asi 1600 ha, výrazně nezměnila. Proto nelze očekávat ani přílišné změny cen. Ing. Kameník očekává cenu...

Kategorie: Nezařazené

Pěstování a možnosti využití pluchatých pšenic

Skupina tak zvaných pluchatých pšenic zahrnuje druhy rodu pšenice (Triticum L.), které je odlišují od ostatních pšeničných druhů některými shodnými vlastnostmi. Charakteristickými znaky těchto pšenic je především lámavost klasového vřetene a uzavřenost obilek v pluchách i v době zralosti. U této skupiny se tedy nesklízí zrno, nýbrž klásky, obsahující po...

Kategorie: Nezařazené

Poslanci a GMO: setkání nevyšlo…

Sdružení Biotrin a Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy uspořádaly v Keřkově seminář a exkurzi, věnované problematice geneticky modifikovaných odrůd brambor. Pozvánky dostali kromě odborníků, kteří se problematice GMO věnují na různých institucích (ministerstvo zemědělství, životního prostředí a další) také poslanci a senátoři Parlamentu ČR a někteří...

Kategorie: Nezařazené

Zhodnocení rentability pěstování hrachu setého v podmínkách České republiky

Dle Situační a výhledové zprávy Luskoviny Ministerstva zemědělství České republiky z listopadu roku 2000 dochází k omezení ploch hrachu setého vlivem nízké rentability jeho pěstování. Nízká rentabilita je důsledkem nízké úrovně cen zemědělských výrobců (především v roce 1999) a také nízkých průměrných hektarových výnosů ve srovnání se zeměmi EU.

Kategorie: Nezařazené

Biologie a regulace pcháče rolního (osetu)

Pcháč rolní (Cirsium arvense (L.)Scop.) patří mezi velmi nebezpečné plevele. Podle publikovaných údajů lze konstatovat, že patří mezi nejvýznamnějších deset plevelů na světě. V mírném pásu dokonce zaujímá první místo. Vysoce významným plevelem se stal především pro svoji schopnost osidlovat ornou půdu a vysokou reprodukční a konkurenční schopnost. Regulace tohoto...

Kategorie: Nezařazené

Polní den nejen o ochraně rostlin

Již potřetí se na pozemcích ZS Pobečví, a.s., v Rokytnici u Přerova a o necelý týden později na pozemcích ZD Přílepy v Kněževsi u Prahy uskutečnily Polní dny firmy BASF. Stejně jako v předchozích letech zde měli pěstitelé možnost vidět řadu variant ochrany, srovnávat odrůdy i úrovně hnojení. ...

Kategorie: Nezařazené

Polní den o slunečnici

Sdružení pěstitelů slunečnice při Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze uspořádalo 19. června v Nížkovicích na Vyškovsku polní den, věnovaný aktuální problematice pěstování slunečnice a prohlídce firemních poloprovozních pokusů s hybridy této plodiny na katastru akciové společnosti AGRIA, a.s. Nížkovice.

Kategorie: Nezařazené

Suší vojtěšku pro vývoz

V akciové společnosti ZEMAX Šitbořice byla koncem června uvedena do provozu nová linka na sušení vojtěšky. Zatímco finálním produktem při tradičním sušení pícnin v horkovzdušných sušárnách byly granule jetelotravních mouček, je výsledným produktem nové linky sušené vojtěškové seno, lisované do hranatých balíků.

Kategorie: Nezařazené