Filtr

Zimovzdornost – zásadní vlastnost ozimých obilnin v tuzemských podmínkách – ano, nebo ne?

Již samotná skutečnost, že zimovzdornost obilnin je tématem sloupku Úrody, potvrzuje, že se jedná o živé téma. Česká republika je charakteristická střídáním zim přímořského a kontinentálního charakteru. Setkáváme se tedy s teplými zimami s mírnými teplotními výkyvy bez sněhu či jen krátkým obdobím se sněhovou pokrývkou a na druhé straně se zimami,...

Kategorie: Obiloviny

Smím, či nesmím ten chleba sníst?

Přiblížit vědu i školním a předškolním dětem poutavou metodou se podařilo Výzkumnému ústavu pícninářskému, spol. s r. o., v Troubsku v rámci celosvětové akce Den fascinace rostlinami. Díky těmto akcím si možná mladá generace uvědomí to, co se u současné zdá být zapomenuto. Například, že bez půdy se neobejdeme, a...

Kategorie: Přehlídky a semináře

Slavnostní výkop na poli fungicidů

Sedmý polní den organizovaný ve Žlunicích společností Syngenta Czech s. r. o. ve spolupráci s firmou VP AGRO spol. s r. o. již tradičně informoval o rozsáhlém portfoliu přípravků na ochranu rostlin a odrůd pořádajících firem. Výjimečné postavení patřilo novému fungicidu Elatus Era, s premiérovým představením v rámci žlunického polního...

Kategorie: Polní dny

Jak chránit včely před prostředky na ochranu rostlin

V minulosti, hlavně v té vzdálenější, docházelo v některých letech k těžkým otravám včel v důsledku aplikace přípravku na ochranu rostlin. V současnosti je situace mnohem lepší než dřív. Otravy si nepřeje nikdo, ale mohou se přihodit. Povolené přípravky jsou klasifikovány podle účinků na včely a některé se nesmí aplikovat...

Kategorie: Včely

Potvrzený výskyt bakterie Ralstonia solanacearum

Brambory jsou z hlediska fytokarantény dosti exponovanou komoditou. Legislativou EU, potažmo i legislativou ČR, je regulováno hned několik škodlivých organismů bramboru. A právě jejich výskytem na našem území v roce 2016 a opatřením proti nim se zabývá příspěvek Ing. Petra Kroutila, Ph.D., z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v...

Kategorie: Okopaniny

Čočka – oblíbená luštěnina

Čočka se jako potravina začala podle historických pramenů pěstovat před 2–6 tis. lety př. Kr. a patří k nejstarším využívaným luskovinám. V tuzemských podmínkách i ve většině zemí byla vždy používána jen jako luštěnina pro lidskou výživu, zatímco v oblastech svého původu (Přední Asie, Středomoří) byla užívána i jako pícnina...

Kategorie: Luskoviny

Pečlivě vybrané spektrum odrůd

Na nejvýznamnější tuzemskou olejninu ozimou řepku se soustředila série odborných polních akcí společnosti KWS OSIVA s. r. o. V současné nabídce osmi materiálů nalezneme hned dvě novinky – Marc KWS a Umberto KWS, obě hybridní odrůdy s geneticky podmíněnou odolností k pukání šešulí (S-POD funkce = vysoká odolnost proti vypadávání...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Listová hnojiva a stimulace

Listová hnojiva, stimulační přípravky, vzájemná kombinace, vedlejší fungicidní či insekticidní účinky, fyziologické moderace a podobně. V praxi jde o několik set, téměř tisíc přípravků, které jsou v prodeji pro hobby markety, zahradnictví, lesnictví i zemědělství. Po mnoho let s nimi odborníci z České zemědělské univerzity v Praze dělají maloparcelkové i...

Kategorie: Obiloviny, Olejniny, Výživa rostlin