Filtr

Zajímavé dění na poli

Mnoho zajímavého na červnovém poli mohly sledovat děti, které v rámci akce Věda na polích a ve stájích - Příběh potravin navštívily v pátek nebo v sobotu pražskou Uhříněves. Již sedmý ročník akce pro malé i velké návštěvníky uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ve spolupráci se společností...

Kategorie: Nezařazené

V Radovesicích již posedmé

Loňskou sklizeň s úrodou 8,8 milionu tun obilovin včetně kukuřice lze hodnotit jako úspěšnou. V rámci republiky se zpracuje asi 5,5 milionu tun ve výrobnách krmných směsí a ve mlýnec, zbytek se vyveze. Aktuální zprávy hovoří o tom, že z loňské sklizně se do 30. 4. vyvezlo asi 3,6 milionu...

Kategorie: Odrůdy

Jak vybrat vhodnou odrůdu ozimé řepky

Vybrat vhodnou odrůdu na konkrétní pozemek je úloha složitější, než se na první pohled zdá. Mezi stovkami odrůd řepky registrovaných v ČR, resp. EU totiž neexistují dvě, které by měly všechny vlastnosti úplně stejné. To je koneckonců podstatou a cílem registračního procesu, který vyžaduje nejen dostatečný výkon odrůdy, ale též...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Vývoj pěstování řepky v České republice

Řepka olejka se řadí mezi hlavní světové olejniny. Má široké možnosti uplatnění v potravinářství, krmivářství a při výrobě olejů. Pěstuje se na mnoha kontinentech – s jejím rozšířením se můžeme setkat v USA, Kanadě a Argentině. Je pěstována na severu Afriky, v Austrálii i na Novém Zélandu. Hlavní oblastí je...

Kategorie: Olejniny

Možnost používat linuron během příštího roku končí

Přípravky s herbicidní účinnou látkou linuron je možné uvádět na trh nejdéle do 3. 12. 2017. Nakoupené zásoby přípravků lze spotřebovávat  nejdéle do 3. 6. 2018. Na základě aktuálně platného nařízení Evropské komise došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku....

Kategorie: Ochrana rostlin

Jaká rostlinolékařská rizika hrozí

Důsledkem globalizace obchodu a změn klimatu se Evropou šíří invazní a z jiných světadílů zavlečení škůdci a původci chorob rostlin. Dopad na zemědělské plodiny, lesní kultury a na společenstva planě rostoucích rostlin může být fatální i v podmínkách České republiky. Konkrétními příklady šíření v Evropě a možnostmi, jak tomuto šíření...

Kategorie: Konference

Nimbus® Gold – inovace v preemergentní herbicidní ochraně ozimé řepky

Společnost BASF v roce 2011 zavedla inovaci v preemergentním herbicidním segmentu ochrany řepky ozimé Butisan® Duo. Inovace spočívala v zavedení zcela nové účinné látky dimethenamidu-P, který přidával nově účinnost na brukvovité plevele a kakosty. Tento oblíbený herbicid jste si zvykli používat v kombinaci s účinnou látkou clomazone, a tak byl...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny