Filtr

Mráz ovocnářům škodil po celé Evropě

Mrazivé noci posledních týdnů způsobily ovocnářům velké ztráty po celé Evropě. Škody v milionové výši hlásí Nizozemsko, kde teploty klesly až na –10 °C. Francie a Rakousko musí kvůli mrazu –6 °C také počítat s výpadky sklizně. Také jižní Tyrolsko v Itálii bude muset počítat s nižší sklizní, hlavně u...

Kategorie: Ochrana rostlin

Regulace a stimulace ječmene

Kvalitní produkce sladovnického ječmene je výsledkem komplexní technologie, zahrnující kvalitní a včasné založení porostu, optimální výživu, ochranu listového aparátu proti houbovým chorobám, ochranu proti živočišným škůdcům a samozřejmě regulaci porostů směřující k zabránění polehnutí.

Kategorie: Obiloviny

Obsah minerálních látek v píci

Důležitou zásadou racionální výživy zvířat je zabezpečit optimální množství minerálních látek v krmných dávkách. Minerální látky jsou zapojeny do všech chemických dějů v organismu, jsou nepostradatelné pro tvorbu buněk, tkání a orgánů. V buňkách regulují osmotický tlak, působí na koloidní stav bílkovin, vytváří předpoklady pro činnost enzymů, hormonů a vitaminů....

Kategorie: Pícniny

Dva čaje z Číny překročily hladinu reziduí

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných preventivních kontrol potravin z dovozu zjistila dvě nevyhovující šarže čajů původem z Číny. Šarže SZPI nevpustila do vnitřního trhu EU z důvodu přibližně pětinásobného překročení maximálního povoleného limitu pro přítomnost pesticidů.

Kategorie: Ochrana rostlin

Míra napadení virózami se zjišťuje

Pro pěstitele řepky nastala letos neobvyklá situace. Mnohé porosty jsou od podzimu napadeny virózami a nedá se přesně odhadnout, v jaké míře a jaký bude jejich konečný efekt. Také zima byla o něco tvrdší než v posledních dvou letech. O tom, co je v současné době známo a jaké kroky...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Změny citlivosti blýskáčka na thiacloprid

V minulosti (poslední dvě dekády dvacátého a první dekáda 21. století) byla ochrana řepky proti blýskáčkům v Evropě založena hlavně na postřicích porostů pyretroidními insekticidy. Pyretroidy (esterické) až do období registrace neonikotinoidů (acetamiprid, thiacloprid) neměly prakticky žádnou alternativu k prostřídávání pro aplikace do řepky v ochraně proti škůdcům na jaře....

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Změny při pěstování řepky

Už nejméně deset let dochází u ozimé řepky k rychlé změně pěstitelského systému. Je to spojeno s rostoucími nároky na ekonomiku plodiny, novými vstupy do technologie a trendem klimatických změn. Ekonomika řepky je přes růst početnosti vstupů díky výnosům semen v ČR kolem 3,5 t/ha a cenám asi 10 tis....

Kategorie: Olejniny