Ozimá řepka se zárukou výnosu

V posledních letech se zemědělské podniky v pěstování tržních plodin zaměřují především na pěstování ozimé řepky. Cíl je jednoznačný, a to dosáhnout maximálního finančního efektu z jednoho hektaru. Řepka je plodina, která je nákladově i agrotechnicky velice náročná. Na druhou stranu se jí jistě nedá odepřít její pozitivní přínos ve sledu pěstovaných plodin (předplodinová hodnota) a v posledních několika letech i zajímavá cena za tunu semene. Cílem pěstitelů ozimé řepky ovšem musí být dlouhodobé dosahování vysokých výnosů nad 4,5 t/ha a zároveň musí být řádně dodržován osevní postup a pěstitelská kázeň.

V mnoha podnicích si agronomové mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké jsou následky pěstování řepky druhým či třetím rokem po sobě. Zklamání a starosti na sebe nenechají dlouho čekat, především v podobě rozšíření nádorovitosti košťálovin (Plasmodiophora brassicae) a dalších chorob a škůdců. Tak zamořený pozemek je přímo nevhodný k dalšímu pěstování řepky a ostatních druhů rodu Brassica.

Traviata není nováčkem

Traviata je středně raný pylově fertilní hybrid, který má řadu výjimečných vlastností. Zároveň je potřebné říci, že Traviata není žádný nováček v portfoliu řepek společnosti KWS Osiva s. r. o. a již několikátý rok se úspěšně objevuje nejen na českých polích. Pro svoji jedinečnost je Traviata se svým „mladším bratrem“ hybridem Marcopolem zařazena i v pokusech České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) pod vedením prof. Ing. Jana Vašáka, CSc.

Vysoký výnos a olejnatost v pokusech

Traviata dosahuje velmi vysokých výnosů semene s vysokou olejnatostí. V pokusech u členů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) v letech 2012–2014 dosáhla odrůda Traviata vyššího výnosu semene oproti průměrnému výnosu řepky ozimé v ČR (graf).

Též v poloprovozních pokusech KWS v roce 2014 nebyl pro Traviatu problém dosáhnout vynikajících výnosů, které byly až 6,07 t/ha (tabulka). Hybrid Traviata je středního vzrůstu, to znamená, že při jejím chemickém ošetřování není žádný problém se světlou výškou postřikovače, a pokud není nutné, nemusí se ošetřovat proti poléhání.

Přednosti hybridu Traviata

Traviata je vysoce odolná proti poléhání. Z praxe je již známé, že má i vysokou mrazuvzdornost (zima 2012). Též velmi dobře odolává celé škále houbových chorob.

Velkou předností Traviaty je její vysoký výnos oproti jiným špičkovým hybridům, které jsou pěstovány na horších stanovištích (lehké méně úrodné půdy). To jí umožňuje speciálně vyšlechtěný kořen, který je tvořen hlavní kulovitou částí, ze které postupně vybíhají postranní kořeny a ty se dále dělí na jemné kořeny a kořenové vlášení. Díky tomuto systému kořenů je Traviata schopna využívat živiny i z těch nejmenších půdních pórů a dosahovat tak velmi slušných výnosů i na složitějších stanovištích.

Pokud se zaseje v optimálním agrotechnickém termínu okolo 40–45 klíčivých semen na metr čtvereční, vyrostou při správné agrotechnice silné rostliny, které jsou schopné vytvořit po aplikaci fungicidu s morforegulačním účinkem silný kořen. S takovým porostem se na jaře velmi dobře a cíleně pracuje.

Agrotechnická opatření

Každý pěstitel, který chce stabilně dosahovat vysokých výnosů semene ozimé řepky, se musí každý rok před setím zamyslet, co udělat proto, aby byl v pěstování řepky úspěšný. Stejně jako výběr odrůdy je pro vysoký výnos velmi důležitý správný sled agrotechnických opatření.

Řepka potřebuje prokypřenou půdu zásobenou živinami  s dostatečným přístupem vzduchu. Tento stav velmi pozitivně ovlivňuje podzimní a zimní vývoj kořenové soustavy, který se nesmí podcenit. Řepka určitě ocení pravidelnou aplikaci organických hnojiv, případně aplikaci digestátu na slámu, které mají pozitivní vliv na strukturu půdy.

Jenom silné a zdravé rostliny řepky mají vysoký předpoklad pro dosažení rekordních výnosů a ekonomický výsledek z pěstování řepky je pak pro podnik přínosem.

 

Poloprovozní pokusy KWS v roce 2014

Podnik

Okres

Výnos zrna při 8% vlhkosti (t/ha)

Agro Jaroměř, spol. s r. o.

NA

5,10

Agro Záblatí, a. s

ZR

4,88

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a. s.

SY

5,57

Chaloupka – Jurčík, Holostřevy

TC

4,45

Krofta Ladislav, Kralovice

PS

5,23

Plemenářské služby a. s.

ZL

4,89

Pomona Těšetice a. s.

ZN

4,83

Starojicko, a. s.

NJ

6,07

Školní statek Cheb – Dolní Dvory

CH

4,30

ZAS Bečváry a. s.

KO

5,42

ZEA-LAND, s. r. o.

SM

5,25

ZEAS Puclice a. s

DO

5,76

Zemědělské a obchodní družstvo Podhradí

TA

5,79

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice

OP

5,42

Zemědělské družstvo Luštěnice

MB

5,22

Zemědělské družstvo Přešťovice

ST

4,72

 

Ing. Jan Bogaň

regionální obchodní manažer

KWS OSIVA s. r. o.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *