Osmnáct let úspěšné poradenské činnosti

Systém výroby řepky (SVŘ) se od svého vzniku v roce 1983 (od 1990 Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin) úspěšně podílí na vzestupu pěstování řepky a slunečnice v České republice. Rozsah poradenské činnost v roce 1983 byl na ploše 5086 ha a rozšířil se na 140 000 ha v roce 2001. Současně vzrostl počet podniků, které využívá poradenské činnosti SPZO, z 25 v roce 1983 na 875 v roce 2001. Bezpochyby jde o nejvýznamnější poradenskou aktivitu u nás.

Co poskytuje SPZO pěstitelům řepky a slunečnice
 ucelený souhrn domácích a zahraničních vědeckých a technických poznatků v oblasti pěstování a užití olejnin;
 zkušenosti nejlepších domácích a zahraničních pěstitelů;
 na základě pokusnické činnosti v provozních a poloprovozních podmínkách vytváří SPZO „most mezi vědeckým výzkumem a zemědělskou praxi“;
 devět agronomů-specialistů poskytuje v zemědělském provozu poradenskou službu členům SPZO;
 v případě složitějších otázek specialisté poradí přímo u porostů řepky a slunečnice;
 jsou vytvářeny podmínky pro produkci olejnin se zaměřením na zisk;
 radí v otázkách marketingu a prodeje olejnin.

Probíhá trvalá inovace v oblasti pěstování olejnin s cílem dosáhnout optimální intenzity a rentability na základě:
 poloprovozních odrůdových pokusů s ozimou a jarní řepkou a slunečnicí;
 pozorování účinnosti insekticidů a fungicidů v provozních a poloprovozních podmínkách;
 ověřování účinnost různých mořidel a morforegulátorů růstu;
 porovnávání různých způsobů zakládání porostů (klasická příprava – minimalizace)
 pokusů s výživou a hnojením základními živinami, sírou a stopovými prvky;
 vyhodnocení velkoplošných sledování u členských podniků z hlediska odrůdové skladby a sledování nových pěstitelských postupů.
To vše probíhá v úzké spolupráci s pracovníky České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Praha – Ruzyně a dalšími odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí. Využívá se poznatků Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a odborných informací podniků dodávajících agrochemikálie s cílem poskytovat zemědělské praxi objektivní informace.

Hlavní činnost SPZO pro členské podniky
 individuální terénní poradenství prostřednictvím agroslužby SPZO;
 organizace jarních, regionálních seminářů k aktuálním pěstitelským záležitostem a ošetření porostů v jarním období;
 organizace polních kázání k odrůdové problematice, ke sklizni, posklizňové úpravě a marketingu;
 pořádání mezinárodního vyhodnocovacího semináře v Hluku na Moravě;
 vydávání časopisu Květy olejnin, který obsahuje aktuální pěstitelské a odborné informace;
 odborné publikace a nezávislá doporučení k problematice pěstování řepky a slunečnice.

Ing. Martin Volf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *