Osivo kukuřice z moravských polí

V průběhu února proběhly tradiční Osivářské dny OSEVY, AGRO Brno, spol. s r. o., v Troubelicích na Olomoucku, Pohořelicích na Břeclavsku, Jabloňově a v Lysicích na Blanensku ve spolupráci s BAYER CropScience a BASF spol. s r. o.

Ing. Milan Skládaný, ředitel společnosti OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o., informoval, že společnost pokračuje v programu na podporu výroby a prodeje osiva kukuřice vyrobeného moravskými zemědělci. „Naším záměrem je upozornit na význam výroby osiva v České republice,“ zdůraznil ředitel společnosti. „V posledních dvaceti letech jsme na základě dohod vyráběli osivo pro řadu světových šlechtitelů. Aktuálně pro potřeby trhu produkujeme hybridy obchodních značek Codisem, Panam, HR Smolice a Marton Genetics. Od sezóny 2015 obohacujeme osivo o rostlinný biostimulátor Fertigrain Start nebo nanotechnologický přípravek nové generace AG 070. Naší snahou je připravit osivu co nejlepší podmínky pro start a následnou vegetaci, a tím pěstitelům kukuřice nabídnout to nejlepší osivo k setí,“ konstatoval s úsměvem.

Ing. Tomáš Kovárník, OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o., následně představil sortiment osiva kukuřice pro jaro 2015 vhodné na zrno, siláž i pro výrobu bioplynu.

Nové poznatky z rostlinné výroby

Nové poznatky a doporučení z rostlinné výroby shrnula v zajímavé přednášce i Ing. Marie Váňová, ZVÚ Kroměříž. V rámci své prezentace upozornila na problémy loňského roku. Zdůraznila velké regionální rozdíly, nízkou klíčivost, výskyt plísní, vyšší vlhkost zrna nebo výskyt skladištních škůdců. „Největší pozornost byla zatím věnována dusíkaté výživě, ale pro vyšší výnosovou úroveň je třeba, aby byl dobře vybalancovaný i obsah P a K v půdě. Dále zdůraznila, že zvýšenou pozornost je třeba věnovat i pozemkům, kde je organická hmota z předplodiny odvážena z pole,“ řekla Ing. Váňová.

Závěrem informoval Petr Korčák, Oseva, Agro Brno, spol. s r. o., o komoditním obchodě v roce 2014 s výhledem na rok 2015.

Ochrana plodin

Ing. Lubomír Zámorský, obchodní zástupce BASF spol. s r. o. seznámil přítomné s aktuální nabídkou přípravků firmy. „Adexar Plus je nový fungicid do obilnin. Kombinace účinných látek Xemium, pyraclostrobin a epoxiconazole v přípravku Adexar Plus zajišťuje ochranu a vysoké výnosy,“ informoval Ing. Zámorský a z dalších přípravků doporučil například herbicid Biatlon 4D do obilnin, přípravek Systiva, který se neaplikuje na list proti listovým chorobám, ale přidává se k mořidlu, herbicid do kukuřice Stellar působí přes listy, ale má i reziduální působení. Zmínil i selektivní herbicid Akris působící na plevel preemergentně přes půdu a postemergentně přes list a další.

V rámci akce byli vyhodnoceni i nejlepší odběratelé osiva.*

Více informací naleznete v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *