Organická hmota prospívá půdě

Pro odolnost půdy proti vodní erozi je na prvním místě správné hospodaření na daném pozemku a s tím spojené pravidelné dodávání organické hmoty do půdy, která přetvářením na humus zlepšuje půdní strukturu, snižuje její utuženost a zvyšuje infiltrační schopnost.

Jednou z možností, jak snížit riziko eroze, je pravidelná aplikace organické hmoty do půdy formou kompostů, upozorňují Ing. Barbora Badalíková a Ing. Jaroslava Novotná ze společnosti Zemědělský výzkum, spol. s r. o., v článku, který vyšel v Úrodě č. 1/2017.
Popisují výsledky pokusu z let 2013–2016, kdy byla sledována vodní eroze a obsah organického uhlíku v monokultuře kukuřice na siláž pěstované na svahu. Pokus byl založen v řepařské výrobní oblasti na černozemi karbonátové, jílovitohlinité. Sledování probíhalo u třech variant s odlišnou dávkou zapraveného kompostu: 1. varianta – kontrolní, bez kompostu, 2. varianta – na podzim zapravení kompostu 20 t/ha, 3. varianta – na podzim zapravení kompostu 40 t/ha.
V závěru shrnují, že získané výsledky potvrdily, že zapravená organická hmota ve formě kompostu pozitivně ovlivnila schopnost odolávat vodní erozi lépe než varianta bez zapraveného kompostu, a to díky vyšší nasáklivostí, a tím i vyššího příjmu vody do půdy. Organická hmota v půdě má tedy svůj význam z hlediska omezení smyvu půdy na svazích při pěstování problémových plodin.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *