Ohlédnutí agronoma za uplynulým ročníkem – I. část

Příspěvek hodnotí růst a vývoj zemědělských plodin v meteorologických podmínkách ročníku 2015/2016. Zakládání ozimých porostů v roce 2015 provázely komplikace. Důvodem byl dlouhotrvající nedostatek srážek. Situace se zlepšila až v závěru roku a podobně jako o rok dříve ozimům velmi pomohl mírný průběh zimy 2015/2016. První polovina loňského roku byla pro růst rostlin příznivá, bez výraznějších teplotních extrémů nebo výraznějšího nedostatku vody.

Uplynulý ročník měl svá specifika, a byl proto jedinečný a neopakovatelný, podobně jako ročníky předchozí. V důsledku velmi suchého a teplého léta roku 2015 bylo silně narušeno zakládání ozimů. Jejich porosty pomalu a nejednotně vzcházely a špatně zakořeňovaly. Ke zlepšení došlo až po listopadových srážkách. Neotuženým porostům ozimů prospěla i mírná, neobvykle teplá a srážkově normální zima. Rostliny ozimých obilnin a řepky pokračovaly v růstu, zejména intenzivně zakořeňovaly, takže počátkem jara byla většina ozimů v dobrém až velmi dobrém stavu.

Přímořský (západoevropský) typ zimního a časně jarního období měl i některé negativní stránky, neboť podpořil rozvoj některých chorob a škůdců a zkrátil ekodormanci ovocných dřevin, které proto předčasně rašily a staly se tak podstatně vnímavějšími k případným silnějším jarním mrazům. Tato okolnost se plně potvrdila ve třetí dekádě dubna, kdy při výrazné anticykloně a několikadenním poklesu ranních teplot pod bod mrazu došlo k silnému poškození právě ovocných dřevin s negativním dopadem na jejich produkci. Citlivější druhy polních plodin byly postiženy jen slabě a lokálně. Ozimy a jarní obilniny prodloužily svoji vegetativní fázi a intenzivně zakořeňovaly, odnožovaly a větvily.

Rovněž další průběh počasí (květen až počátek třetí dekády června), který lze charakterizovat jako normální, prospěl hlavně nárůstu vegetativní hmoty plodin. Výjimkou bylo pouze období tak zvaných ledových mužů (15. až 17. května), kdy ranní mrazíky znovu způsobily lokální škody na ovocných dřevinách. Značně vysoká produkční schopnost většiny plodin se dále udržovala od samého počátku léta (za existence několika period tropických teplot) až do jejich sklizně.*

 

Ing. Jaroslav Štranc, CSc.

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.

Daniel Štranc

ZEPOR+ – zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec

Foto archiv redakce

 

Více si můžete přečíst v časopisu Farmář č. 2/2017.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *