Odrůdy pro pozdní termíny setí

Předpokladem pro výsev řepky v závěru agrotechnického termínu je především jejich rychlý podzimní vývoj, díky kterému rostliny vytvoří silný kořenový systém a jsou dostatečně připravené na optimální přezimování. Výhodná je také kombinace dobrého zdravotního stavu a plasticity. V nabídce firmy BOR, s. r. o., takové odrůdy najdeme.

Nová odrůda SY Alissa velmi dobře kombinuje vysoké výnosy s příznivou raností sklizně, Striker 21 je plastický hybrid vhodný pro všechny typy půd a vitální Adriana je osvědčenou evropskou liniovou odrůdou.

SY Alissa

Odrůda SY Alissa prošla registračními zkouškami Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v letech 2012–2014. Díky výborným výsledkům byla v prosinci 2014 zaregistrována. Jedná se o nový hybrid, který kombinuje mimořádnou ranost, vysoké výnosy semen, spolehlivost a plasticitu.

SY Alissa má středně vysoké rostliny s pevným stonkem, který zajišťuje velmi dobrou odolnost k poléhání. Hybrid má dynamický počáteční růst a je vhodný i pro pozdní termíny setí. Podzimní vývoj je rychlý, mohutný kořenový systém připraví rostliny optimálně na zimu a přezimování je velmi dobré. Sklizňový rok 2011/2012 odrůdy v otázce zimovzdornosti skutečně prověřil. Počet přezimovaných rostlin u SY Alissy byl nadprůměrný – 88 % (výsledky kontrolních odrůd – 84 %, 85 % a 69 %). Na jaře rostliny rychle regenerují a brzy dosahují fáze kvetení. Vyrovnané zrání přichází v nejčasnějších termínech.

SY Alissa má vysoký výnosový potenciál, zdravotní stav na dobré úrovni, semena mají střední HTS a střední až vysoký obsah oleje. Tato nová plastická odrůda najde uplatnění ve všech oblastech pěstování řepky, nejlepších výsledků dosahuje ve srážkově příznivějších lokalitách a je velmi dobře využitelná pro bezorebné setí. Je uvedena na Seznamu doporučených odrůd ÚKZÚZ pro rok 2016 jako odrůda předběžně doporučená.

Striker 21

Hybrid Striker 21 vyniká tolerancí k půdním podmínkám a k pozdnímu termínu setí. Jedná se o raný až středně raný hybrid ze šlechtění jednoznačně zaměřeného na výnos semen. Vyšší rostliny mají pevný stonek, který zvyšuje odolnost rostlin k poléhání. Porosty nepolehnou ani v ročnících s horšími pěstitelskými podmínkami před sklizní. Podzimní vývoj rostlin je rychlý, odrůda je vhodná pro setí na konci agrotechnické lhůty, porosty na pozdní výsev nereagují snížením výnosu. Zdravotní stav rostlin je na dobré úrovni: rostliny mají velmi dobrou zimovzdornost a vysoká odolnost proti fomovému černání stonku je potvrzena výbornými výsledky nejen v našich podmínkách, ale také v Německu a ve Velké Británii.

Nepoléhavost a dobrý zdravotní stav jsou předpokladem pro realizaci vysokých výnosů. V loňském roce dosáhl Striker 21 v poloprovozních pokusech České zemědělské univerzity Praha průměrného výnosu 4,64 t/ha (šest lokalit) při průměrné olejnatosti 44 %.

Striker 21 je plastický hybrid tolerantní k půdním podmínkám – je možné jej s úspěchem pěstovat na lehkých a stejně tak i na těžkých půdách. Striker 21 je patentovaná ochranná známka pro odrůdu PT213.

Adriana

Adriana, osvědčená liniová odrůda má díky své plasticitě místo v současné odrůdové skladbě, přestože na polích v celé  Evropě každým rokem stoupá podíl hybridů na úkor linií. Adriana – to je jistota výnosu i v horších podmínkách pěstování, to jsou stabilně dobré výnosy semen bez vlivu lokality či ročníku. Další předností této odrůdy je vysoký a stabilní obsah oleje v semeni.

Odrůda je středně raná, má robustní rostliny s nízkým sklonem k poléhání (7,5). Vitální rostliny mají výborný zdravotní stav, hodnocení hlavních chorob v rozmezí 7,3 až 8 (tabulka). Nespornou výhodou je velmi dobrá zimovzdornost potvrzená v minulých letech u nás i v zahraničí.

Podzimní vývoj je rychlý a Adriana se hodí díky širokému výsevnímu oknu také pro výsev na konci agrotechnického termínu, vitální rostliny jsou na zimní období velmi dobře připravené. Na jaře odrůda velmi dobře regeneruje, má středně rané kvetení a vyrovnané dozrávání, které usnadňuje sklizeň. Silný kořenový systém rostlin zajišťuje stabilitu výnosů i v sušších oblastech pěstování a v ročnících s nerovnoměrně rozloženými srážkami.

Díky spolehlivým a stabilním výnosům je Adriana již několik let stále důležitou a používanou evropskou liniovou odrůdou, pro letošní rok je například uvedena v Rakousku na seznamu doporučených odrůd (AGES 2016).

Změny v průběhu počasí v posledních letech a také navýšení podílu řepky na našich polích kladou na odrůdy ozimé řepky nové nároky. Důležitý je co nejlepší zdravotní stav, dále tolerance k termínu setí a schopnost využití vysokého výnosového potenciálu odrůdy i při zhoršených podmínkách a v sušších letech. Výše uvedené odrůdy tyto nároky splňují.

 

Hodnocení hlavních chorob u liniové odrůdy Adriana

Choroba Zdravotní stav (9–1)
Sklerotionová hniloba 7,5
Fomové černání stonku 7,0
Čerň řepková 7,3
Verticiliové vadnutí 8,0

Ing. Anna Poubová

B O R, s. r. o. Choceň

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *