Odrůdy přadného lnu

Přesto, že plochy přadného lnu měly asi od poloviny 90. let klesající tendenci s největším útlumem v roce 1997, počty odrůd naopak vzrůstaly a současně se měnil poměr domácích a zahraničních odrůd (viz tabulku). Do roku 1997 převažovaly odrůdy domácí provenience, v roce 1998 se tento poměr vyrovnal. Od roku 1999 se však trvale zvyšuje podíl zahraničních odrůd, především z Holandska a Francie. V roce 2000 tak měli pěstitelé k dispozici 16 odrůd přadného lnu, z toho 6 odrůd domácího původu a 10 zahraničních odrůd.

V celoevropském pojetí se ustupuje od raných odrůd a šlechtění se ubírá směrem ke středně raným až pozdním odrůdám s vysokým podílem vlákna ve stonku, vysokým výnosem vlákna z hektaru, vysokou rezistencí proti houbovým chorobám a poléhání. Špičkové západoevrospké odrůdy dosahují dnes již bájné hranice 40 % celkového vlákna ve stonku. Tyto typy odrůd jsou však vesměs pro naše klimatické podmínky pozdní a vyžadují přísnou rajonizaci do nižších produkčních poloh. Pro naše klimatické podmínky jsou vhodné spíše středně rané až středně pozdní odrůdy s velmi vysokým podílem vlákna ve stonku, kterým mohou kompenzovat relativně nižší výnos stonku a konkurovat tak pozdním západoevropským odrůdám. K tomuto typu odrůd lze přiřadit např. odrůdu Jordán nebo materiál, který skončil v roce 2000 v SRZ pod označením Venica.

Skupina raných odrůd

TEXA
Odrůda vyšlechtěná výzkumnou firmou AGRITEC s.r.o. Šumperk křížením odrůd (Lintex x Tverca) x Luč. Texa je modrokvětou odrůdou s krátkou vegetační dobou, s vysokým podílem vlákna ve stonku a výnosem vlákna na úrovni odrůdy Super. Ve výnosu vlákna se přibližovala dnes již restringované holandské odrůdě Belinka. Vysoká rezistence proti fuzarióze, krátká vegetační doba a složení odrůdy z více linií zaručují vysokou výnosovou jistotu a plasticitu ve všech lnářských rajonech. Je určená především do oblastí s nízkou hladinou živin, do lehčích půd. Dobře se uplatňuje v ochranných pásmech vodních zdrojů při nižších vstupech v podobě hnojení NPK. V pěstování nahradila odrůdu Horan, lze ji doporučit především do vyšší bramborářské a do horské oblasti.
Registrace 1991.

JITKA
Modrokvětá odrůda vyšlechtěná ve firmě AGRITEC s.r.o. Šumperk křížením odrůd 14 C x Luč. Je bezkonkurenční odrůdou v sortimentu registrovaných odrůd z hlediska kombinace ranosti a výnosu. Délka vegetační doby je krátká, na úrovni odrůdy Texa nebo o 1 den kratší, vývoj do květu je středně rychlý s rychlým nástupem fáze dozrávání. Má velmi vysoký podíl vlákna ve stonku, kterým dosahuje až do skupiny středně raných až polopozdních odrůd. V extenzivních podmínkách dosahuje ve výnosu vlákna úrovně odrůd Laura a Marina. Lze ji doporučit do všech lnářských rajonů, zejména však do podhorské a horské oblasti a do ochranných pásem vodních zdrojů. Má vysokou rezistenci proti chorobám a střední až dobrou odolnost proti poléhání
Registrace 1996.

Skupina raných až středně raných odrůd

RAISA
Holandská odrůda firmy Van de Bilt Zaden, Sluiskil. Má modrofialovou barvu květu, krátkou až středně dlouhou vegetační dobu, střední délku stonku. Má velmi vysoký podíl vlákna ve stonku, dobrou odolnost proti poléhání a chorobám. Semeno je drobné, HTS velmi nízká. Je vhodná pro všechny oblasti pěstování, lze ji doporučit i do vyšších poloh vzhledem k její relativně kratší vegetační době Pro pěstování v ČR tuto odrůdu zastupuje AGRITEC s.r.o., Šumperk.
Registrace 1997.

Skupina středně raných odrůd

AGRON
Odrůda vyšlechtěná na pracovišti SEMPRA Praha a.s., šlechtitelská stanice Slapy u Tábora křížením původního slovenského novošlechtění By-3P x Natasja. Jednalo se o bělokvětou odrůdu se středně dlouhou vegetační dobou, průměrným výnosem stonku i vlákna z hektaru při dobré odolnosti proti poléhání a střední odolnosti proti chorobám. Tato odrůda nahradila v pěstování dočasně odrůdu Věra. V současné době bylo udržovací šlechtění prodáno na Slovensko a tato odrůda se dnes v České republice nepěstuje.
Registrace 1998.

SUPER
Modrokvětá odrůda vyšlechtěná ve firmě SEMPRA Praha a.s., šlechtitelská stanice Slapy u Tábora křížením odrůd Luč x Natasja. Vegetační dobu má středně dlouhou, vývoj středně rychlý až pomalý. Vyniká vysokou rezistencí proti poléhání a velmi dobrou rezistencí proti fuzarióze. Obsah vlákna ve stonku je vysoký, výnosem vlákna z hektaru se přibližovala restringované odrůdě Belinka, kterou v extenzivních podmínkách překonávala. Tato odrůda je vhodná do všech pěstitelských oblastí, nejvyšší výnosy poskytuje v intenzivních humidnějších podmínkách lnářských rajonů. V pěstování nahradila odrůdu Belan a Belinka.
Registrace 1991.

MERKUR
Modrokvětá odrůda vyšlechtěná firmou SEMPRA Praha a.s., šlechtitelská stanice Slapy u Tábora stejného původu Luč x Natasja. Její charakteristika je podobná odrůdě Super, je však výnosnější. Má středně rychlý až pomalý vývoj, délka vegetační doby je střední, podíl vlákna ve stonku a výnos vlákna z hektaru je vysoký a přibližuje se holandským odrůdám Marina a Laura. Má dobrou rezistenci proti chorobám, zájména proti fuzarióze a rovněž dobrou odolnost proti poléhání. Lze ji doporučit do všech lnářských rajonů, nejlepší výnosy poskytuje v intenzivních oblastech s dostatkem pohotových živin v půdě.
Registrace 1995,

VENICA
Modrokvětá odrůda přadného lnu vyšlechtěná firmou AGRITEC s.r.o., Šumperk křížením odrůd SL-988 x Viking. Jedná se o středně ranou odrůdu přadného lnu s velmi vysokým podílem vlákna ve stonku, kterým zasahuje až do skupiny pozdních odrůd typu Escalina, se kterou je plně srovnatelná jak v obsahu, tak ve výnosu vlákna. Její vegetační doba je však při porovnání s odrůdou Escalina kratší. Má dobrou odolnost proti poléhání i chorobám. V případě registrace ji bude možno doporučit do všech lnářských rajonů včetně vyšších poloh.
Zkoušky SRZ ukončeny r. 2000.

VIKING
Francouzská modrokvětá odrůda křížení Natasja x Silva firmy Cooperative Liniere de Fontaine Cany, Fontaine le Dun. Má středně rychlý vývoj do květu, středně dlouhou vegetační dobu. Má dobrou odolnost proti poléhání a fuzarioze. Výnos stonku je průměrný, ten však dokáže kompenzovat velmi vysokým podílem vlákna ve stonku, který se blíží hranici 40%. Tato odrůda je vhodná pro pěstování především v intenzivních a nižších oblastech lnářských rajonů, podobně jako holandské odrůdy Maria a Laura. Pro pěstování v ČR jí zastupuje NATAL a.s. Brno.
Registrace 1996.

Skupina středně raných až středně pozdních odrůd

BONET
Modrokvětá odrůda vyšlechtěná firmou SEMPRA Praha a.s., šlechtitelská stanice Slapy u Tábora křížením odrůd Natasja x FD 121. Má středně dlouhou až delší vegetační dobu, středně rychlý až pomalý vývoj. Patří do skupiny nejvýnosnějších odrůd, má velmi vysoký podíl vlákna ve stonku, výnosem vlákna z hektaru překonává holandské odrůdy Marina a Laura. Je možno jí pěstovat ve všech lnářských rajonech, nejlepší výnosy poskytuje v intenzivních oblastech. Má dobrou rezistenci proti chorobám a poléhání. Je výnosnější než odrůda Merkur.
Registrace 1996.

JORDÁN
Poslední z řady odrůd vyšlechtěných ve firmě SEMPRA Praha, a.s., šlechtitelská stanice Slapy u Tábora. Jedná se o modrokvětou odrůdu z křížení Fany x Saskia, která patří v současnosti k nejvýnosnějším odrůdám v sortimentu. Vegetační dobu má středně dlouhou až dlouhou, podíl vlákna ve stonku je velmi vysoký a dosahuje vysokého výnosu vlákna z hektaru, kterým se přibližuje francouzské odrůdě Viking. Nejvyšší výkonnosti dosahuje v intenzivních oblastech lnářských rajonů. Má rovněž doborou odolnost proti houbovým chorobám a poléhání.
Registrace 1998.

VIOLA
Holandská odrůda firmy Van de Bilt Zaden, Sluiskil. Jedná se o pozdnější, velmi výnosný typ odrůdy s dlouhou celkovou i technickou délkou stonku, vysokým podílem vlákna ve stonku a vysokým výnosem vlákna z hektaru. Barva květu je fialová, semeno středně velké, HTS střední. Má dobrou odolnost proti poléhání a chorobám, zejména proti fuzarióze. Lze ji doporučit do všech lnářských rajonů, především však do intenzivních a nižších oblastí pěstování. Pro pěstování v ČR tuto odrůdu zastupuje AGRITEC s.r.o. Šumperk
Registrace 1997..

HERMES
Francouzská modrokvětá odrůda firmy Cooperative Liniere de Fontaine Cany, Fontaine le Dun. Vývoj do květu je podobný jako u odrůdy Viking, ve zralosti je o jeden až dva dny pozdnější, což ji zařazuje do skupiny středně raných až středně pozdních odrůd. V obsahu celkového vlákna je na úrovni odrůdy Viking, ovšem podíl dlouhého vlákna je vyšší, ve výnosu dlouhého i celkového vlákna odrůdu Viking převyšuje. Rezistence proti poléhání je o málo nižší než u Vikingu, rezistence proti chorobám je vysoká. Odrůdu Hermes lze doporučit do všech lnářských oblastí. Nejvyšších výnosů však dosahuje v nižších a intenzivních rajonech. Tuto odrůdu zastupuje pro pěstování v ČR NATAL a.s. Brno.
Registrace 1999.

Skupina pozdních odrůd

MARINA
Holandská modrokvětá odrůda firmy CEBECO ZADEN – Rotterdam vyšlechtěná křížením odrůd Belinka x Natasja. Patří do kategorie odrůd s delší dobou vegetace, s pomalejším počátečním vývojem a dlouhou technickou délkou stonku. Výnos vlákna má vysoký (o 6 – 10 % vyšší oproti restringované odrůdě Belinka), je rezistentní proti fuzarioze a poléhání a plastičtější než další holandská odrůda Laura. Vzhledem k delší vegetační době ji doporučujeme do nejintenzivnějších oblastí bramborářského výrobního typu. Zásadně ji nelze doporučit pro pěstování v horské oblasti, kde limitujícím faktorem výkonnosti je délka vegetačního období. Pro pěstování v ČR jí zastupuje firma CEBECO SEEDS s.r.o. Praha.
Registrace 1992.

LAURA
Holandská bělokvětá odrůda firmy CEBECO ZADEN – Rotterdam stejného původu Belinka x Natasja. Laura je odrůda s delší dobou vegetace, počáteční vývoj je pomalý, technická délka stonku je dlouhá. Podíl vlákna ve stonku je vysoký, stejně tak výnos vlákna z hektaru, který je u této odrůdy v intenzivních podmínkách pěstování vyšší než u odrůdy Marina. Je rezistentní proti fuzarióze a odolnost proti poléhání je vyšší než u odrůdy Marina. Ve výnosu stonku patří k průměrným odrůdám. Odrůdu Laura doporučujeme zejména do intenzivních a nižších oblastí lnářských rajonů, není vhodná do podhorské a horské oblasti. Pro pěstování v ČR jí zastupuje firma CEBECO SEEDS s.r.o. Praha.
Registrace 1992.

ESCALINA
Holandská modrokvětá odrůda firmy CEBECO ZADEN – Rotterdam. Vývoj do květu je pomalý, nejpomalejší ze všech registrovaných odrůd. Vegetační dobu má středně dlouhou až dlouhou, výnos stonku průměrný až podprůměrný. Podíl vlákna ve stonku je vysoký, jen o málo nižší než u odrůdy Viking, výnos vlákna z hektaru je porovnatelný s odrůdou Viking. Tato odrůda má dobrou odolnost proti poléhání i dobrý zdravotní stav. Patří k intenzivnímu výkonnému typu odrůd vhodných do nižších oblastí lnářských rajonů, není vhodná do podhorské a horské oblasti. Pro pěstování v ČR jí zastupuje firma CEBECO SEEDS s.r.o. Praha.
Registrace 1998.

DIANA
Francouzská modrokvětá odrůda vyšlechtěná firmou Cooperative Liniere de Fontaine Cany, Fontaine le Dun. Svým vývojem i délkou vegetační doby patří spíše do skupiny pozdních odrůd Podíl vlákna ve stonku je porovnatelný s odrůdami Viking a Hermes, výnos vlákna je však v důsledku vyššího výnosu stonku daného delší vegetační dobou vyšší oproti těmto odrůdám. Odolnost proti poléhání se pohybuje spíše na úrovni odrůdy Hermes, rezistence proti chorobám je dobrá. Vzhedem k delší vegetační době je tato odrůda vhodná spíše do nižších lnářských oblastí. Pro pěstování v ČR ji zastupuje NATAL a.s. Brno.
Registrace 1999.

ELECTRA
Modrokvětá odrůda přadného lnu firmy CEBECO ZADEN – Rotterdam. Délkou vegetační doby se řadí k pozdním odrůdám. Má velmi vysoký podíl dlouhého i celkového vlákna ve stonku a v důsledku vysokého výnosu stonku patří i ke špičkovým odrůdám ve výnosu vlákna z hektaru. Odolnost proti poléhání je dobrá a rovněž rezistence proti chorobám je vysoká. Nejvyšší výnosy poskytuje v nižších lnářských rajonech v intenzivních podmínkách. Je nevhodná do vyšších poloh podhorské a horské oblasti. Tuto odrůdu pro pěstování v ČR zastupuje firma CEBECO SEEDS s.r.o. Praha.
Registrace 2000,

ILONA
Modrokvětá odrůda přadného lnu vyšlechtěná firmou CEBECO ZADEN – Rotterdam. Délka vegetační doby je neprůkazně kratší než u odrůdy Electra, patří však rovněž do skupiny pozdních odrůd. Obsah dlouhého vlákna je neprůkazně vyšší než u odrůdy Electra, obsah celkového vlákna je prakticky shodný. Ve výnosových parametrech jsou obě odrůdy shodné. Odolnost proti poléhání je u Ilony nepatrně vyšší než u odrůdy Electra, resistence proti chorobám je na stejné úrovni. Také tato odrůda vyžaduje přísnou rajonizaci do nejnižších poloh lnářských rajonů.
Registrace 2000.

Ing. Martin Pavelek, Csc.,
RNDr. Eva Tejklová
Agritec,
Výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.,
Šumperk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *