Odrůdy kukuřice Dekalb – silné kořeny a vysoká odolnost vůči suchu

Pěstování rostlin odolných vůči suchu je jedním z nejdůležitějších globálních programů pěstování společnosti Monsanto. Pěstitelé a odborníci na vývoj nových technologií z Monsanta se zaměřují na pochopení vztahu mezi kořeny, vodou, přísunem živin a úrodou od osmdesátých let dvacátého století. Objem kořenů je důležitým kritériem při výběru rostlin k pěstování. Národní i mezinárodní zkušenosti ukazují výhody silných a hlubokých kořenových systému hybridů Dekalb, což představuje velkou výhodu pro rostlinu vystavenou suchu.

V prvních stadiích si kukuřice Dekalb vytvoří velice rychle kořeny (6 cm/den) a tím vytvoří dobrý základ pro velký výnos. Občas se zdá, že vývoj rostliny nad povrchem nenaplňuje naše očekávání, ale v tomto období se mladé rostliny kukuřice zaměřují na vývoj kořenů a vytvoření mohutného kořenového systému, což bude mít následně pozitivní vliv na konečný výnos.

Mezi kořenovými systémy hybridních rostlin v listové fázi 6–8 je možné pozorovat rozdíl deset centimetrů. Rostlina potřebuje pro vývoj kořenů hlavně tři jednoduché věci: kyslík, dostupnou vodu s dobrou půdní strukturu.

Během stresových situací je klíčové, aby kukuřice snadno dosáhla na vlhkost v půdě ve větší hloubce. Rostlina potřebuje dobré půdní podmínky pro svůj vývin. Ve zhutněné půdě se kukuřice se svými kořeny nedostane do hlubších pater půdy a k vodě v nich obsažené, což nakonec v extrémních případech může vést k uhynutí rostliny.

Poměr vzdušné vlhkosti a vzduchu je také důležitý pro optimální vývoj kořenového systému. Data ukazují, že kukuřice potřebuje nejvíce vzduchu mezi polními plodinami (poměr vody ku vzduchu je 69,31).

Vývoj kořenového systému kukuřice je prakticky kompletní na začátku kvetení. Nicméně, během rozkvětu a vytvoření zrn nepřestane růst, ale výrazně se zpomalí. Malé kořeny a kořenová vlákna mají tendenci množit se tam, kde je dostupný kyslík a voda. Schopnost rostliny to úspěšně provést se u hybridních rostlin liší. Některé jsou lépe schopné pokračovat v růstu kořenů během vytváření zrn.

S ohledem na fakt, že spotřeba vody je u kukuřice nejvyšší v době kvetení a vytváření zrn, je velmi důležité, aby si plodina do té doby vytvořila mohutný kořenový systém, aby měla schopnost absorbovat vodu z hlubších pater půdy. Silný a hluboký kořenový systém hybridní kukuřice Dekalb zajistí adekvátní příjem vody pro rostlinu během vytváření zrn dokonce i při období sucha.

Některé hybridy Dekalb, které projdou náročným testováním a prokážou svoji suchovzdornost a výnosový potenciál v těchto stresových podmínkách, se stávají tzv. HD tested, tedy Heat and Drought tolerant. V letošní nabídce máme těchto hybridů hned několik v růz ných ranostních skupinách zajišťujících dostatečný výběr. Nejranějším HD hybridem je loňská novinka DKC3623 (FAO 280), která se v loňském roce osvědčila nejen vysokým výnosem, ale i nízkou sklizňovou vlhkostí. Díky této nízké sklizňové vlhkosti byla DKC3623 schopná zajistit včasnou sklizeň, která byla v letošním roce pro pěstitele kvůli špatnému počasí velkou výzvou.

 DKC 4795 vytvořila silný kořenový systém. Při pohledu na kořenový systém není překvapením, že DKC 4795 je jedním z hybridů s nejlepším výnosem při suchých podmínkách (Foto archiv firmy)

DKC 4795 vytvořila silný kořenový systém. Při pohledu na kořenový systém není překvapením, že DKC 4795 je jedním z hybridů s nejlepším výnosem při suchých podmínkách (Foto archiv firmy)

O něco pozdnější je DKC3511 (FAO 300). Jde o osvědčený hybrid, na který se pěstitelé spoléhají již několik let. I ten nese označení HD tested díky svým vysokým výkonům v suchu a na lehkých půdách.

Novým hybridem v letošním roce, vhodným do suchých podmínek, je DKC3939 (FAO 320). Tento hybrid vyniká nejen svou suchovzdorností, ale i mimořádnou chladuvzdorností, díky níž snáší i brzké zásevy. Stresové podmínky překonává i díky hlubokému kořenovému systému, který zajišťuje jednak stabilitu a jednak dobrou výživu rostliny při stresu.

Hvězdou pozdního segmentu se stala kukuřice DKC4590 (FAO 340), která je na trhu čtvrtým rokem a pořád si získává nové pěstitele. Je to hybrid s časným synchronizovaným kvetením, které zajišťuje dokonalé opylení válcovité palice plné plochých velkých zrn s vysokou výtěžností na úrovni 14 t/ha.

Pozdní hybridy, které jsou využitelné především na jižní Moravě, jsou DKC4795 (FAO 360) a k ní doplňková DKC5007 (FAO 390) s novinkou DKC4717 (FAO 380), která byla zařazená do portfolia teprve nedávno díky svému vysokému  výnosovému pontciálu a je dostupná pro pěstitele již letos.

Gabriela Mašková,

Monsanto ČR, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *